Pages

Aleksandar Marks - Zagrebačka škola animiranog filma
Aleksandar Marks - Zagrebačka škola animiranog filma
Ana Šarić
Tema ovog završnog rada je Aleksandar Marks- Zagrebačka škola animiranog filma. Crtani film je oblik filmske umjetnosti. Spada u skupinu animiranih filmova. Crtani film još se naziva osma umjetnost. Povijest nastanka animiranog filma seže u daleke 20-te godine kada je dvanaestogodišnji dječak, umjetničkog imena Walt Disney, krenuo u ostvarivanje svog sna. Proslavio se brojnim animiranim filmovima koji su mu donijeli svjetsku slavu. Filmska animacija u Hrvatskoj ima dugu povijest....
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Josipa Ursić
Postojanje komplementarnih terapija nije nešto novo, ali porast popularnosti i statusa komplementarnih pristupa jest. U većini zemalja u kojoj postoje podaci o korištenju alternativne medicine, nema sumnje da je KAM postaje svepristuna forma zdravstvene njege. U ovom se radu KAM-u pristupilo iz perspektive sociologije zdravlja i bolesti u kojem je alternativna medicina aktualno istraživačko pitanje, smještajući je pritom u kontekst postmodernizma. Glavni cilj ovog rada bio pružiti...
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Josipa Ursić
Postojanje komplementarnih terapija nije nešto novo, ali porast popularnosti i statusa komplementarnih pristupa jest. U većini zemalja u kojoj postoje podaci o korištenju alternativne medicine, nema sumnje da je KAM postaje svepristuna forma zdravstvene njege. U ovom se radu KAM-u pristupilo iz perspektive sociologije zdravlja i bolesti u kojem je alternativna medicina aktualno istraživačko pitanje, smještajući je pritom u kontekst postmodernizma. Glavni cilj ovog rada bio pružiti...
Alternativni oblici religioznosti i studenti Sveučilišta u Splitu
Alternativni oblici religioznosti i studenti Sveučilišta u Splitu
Ante Kljenak
Predmet ovog istraživanja bili su alternativni oblici religioznosti, odnosno stavovi studenata spram istih, njihov interes i eventualna praksa. U sklopu teorijskog dijela pojašnjeni su pojmovi religije i religioznosti, a zatim neki od bitnih procesa u kojima je religija glavni akter. Također, prikazane su glavne sociološke teorije o religiji, put nastajanja nove religije, 'nove' religijske svijesti, te konačno, objašnjenje alternativne religioznosti i njenih oblika (praznovjerje i...
Alternativno obrazovanje: primjer Waldorfske škole u Rijeci
Alternativno obrazovanje: primjer Waldorfske škole u Rijeci
Iva Ljubičić
Alternativne metode prenošenja znanja te stjecanja poželjnih vještina u kontekstu obrazovanja pojedinca, postepeno postaju aktualna tema u čitavom svijetu. S jedne strane, besplatno tradicionalno školovanje vjerojatno će ostati na snazi još dugi niz godina, dok se s druge, otvaraju brojne alternativne ustanove koje podrazumijevaju inovativne i originalne mehanizme odgoja i obrazovanja. Stoga su u ovom radu prikazane relevantne karakteristike alternativnog obrazovanja na primjeru...
Američki rat za neovisnost
Američki rat za neovisnost
Ivan Brkić
Od Rata za španjolsku baštinu koji je bio popraćen mirovnim ugovorima u Utrechtu (1713. – 1715.), u desetljećima koja su slijedila, kolonije Velike Britanije na atlantskoj obali Amerike doživjele su drastičan rast u svakom smislu, posebno demografskom. Taj rast uskoro ih je pretvorio ključni dio britanske ekonomije. Takav razvoj situacije kroz duži period vremena, u idejama britanskih političara, manifestirao se u strah od skrivenih nastojanja koje bi te kolonije mogle imati,...
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Matea Ljubičić
Pričajući o jeziku u likovnom izrazu, pričamo o širokom spektru njegove pojavnosti tijekom čitave povijesti umjetnosti: od egipatskih piktograma do suvremenih primjera upotrebe jezičnih elemenata. Promatrajući jezik u kontekstu umjetnosti, ne možemo ne zapitati se o povijesti jezika u širem smislu riječi: Odakle nam jezik? Kakvu moć posjeduje? Zašto je od svih bića na Zemlji samo čovjek “nagrađen“ jezikom? Na mnoga od ovih pitanja Anagram Art nudi jednostavne i očite...
Analitika učenja u sustavu Moodle u prvom razredu osnovne škole
Analitika učenja u sustavu Moodle u prvom razredu osnovne škole
Marta Grgurica
Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije neophodna je u suvremenom obrazovanju kako bi se unaprijedio proces učenja i poučavanja. Jedan od najpopularnijih sustava za online učenje koji se upotrebljava u osnovnim školama je Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). Moodle prikuplja velike količine podataka o korisnicima, a taj se proces naziva analitika učenja. Analitika učenja odnosi se na mjerenje, prikupljanje, analizu i izvještavanje podataka o...
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Jasna Domazet
Odgoj i obrazovanje su socijalni fenomeni i kao takvi nikada se ne događaju izolirano već uvijek u različitim povijesnim, kulturnim i društvenim kontekstima. Društvo mijenja školu i škola utječe na promjene u društvu. Veza između ta dva entiteta je toliko jaka da ih nije moguće razdvojiti. Sve što se događa u društvu utječe na obrazovanje i obrnuto. Nakon uvodnih definicija društva, obrazovanja i odgoja, u radu se prikazuje njihov međuodnos. S ciljem opisivanja utjecaja koje...
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Marija Vukadinović
S obzirom na to da suvremena odgojno – obrazovna teorija promovira kreativnost i inovativnost, stjecanje različitih kompetencija u cjeloţivotnoj perspektivi, korištenje suvremene tehnologije u nastavi te posebno povezivanje formalnog obrazovanja i informalnog učenja, glavni cilj ovog istraţivanja je bio analizirati edukacijske softvere namijenjene učenju prirode i društva u trećem i četvrtom razredu osnovne škole kako bi se uvidjelo moţe li se korištenjem takvih softvera u...
Analiza promidžbenih poruka: reklame i crtani filmovi za djecu
Analiza promidžbenih poruka: reklame i crtani filmovi za djecu
Barbara Solje
Reklame i oglašavanja dva su oblika propagandnih poruka. Za djecu vrtićke dobi gledanje televizije najvećim se dijelom sastoji u gledanju crtanih filmova i reklama, što daje velik prostor oglašivačima. Djeca ne razumiju dvosmislene poruke reklama i oglasa, već na njih reagiraju automatski, zbog čega čine idealnu skupinu za manipulaciju i kontrolu. Temeljna tehnika reklama jest uvjeravanje kako su određeni proizvodi nužni da bi dijete bilo sretno, zdravo, veselo lijepo, popularno,...

Pages