master's thesis
Množenje prirodnih brojeva u sustavu vedske matematike

Melani Brajković (2018)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split