master's thesis
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine

Jakov Bajić (2016)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of History