master's thesis
Usporedba razvoja arhitektonskih sklopova uz Crkve svete Marte u Bijaćima i svete Marte u Biskupiji

Ana Vranjić (2016)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of Art History