master's thesis
Važnost socijalne potpore za planiranje budućnosti kod mladih

Petra Grbavac (2017)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of Teacher Education