master's thesis
Govorna spretnost profesionalnih i neprofesionalnih govornika na hrvatskim televizijama

Jelena Đorđević (2015)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of Croatian Language and Literature