završni rad
Colorare le parole con i colori nella fraseologia italiana e croata

Sunčica Marinović (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za talijanski jezik i književnost