završni rad
Različiti pristupi u radu na projektu u dječjem vrtiću

Tihana Sabljić (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj