diplomski rad
TAJNE O BOJAMA NA DJELIMA STARIH MAJSTORA U DALMACIJI PREMA SAČUVANIM TRAKTATIMA O SLIKARSTVU, PRILOG POZNAVANJU PIGMENTA RABLJENIH U STAROM DALMATINSKOM SLIKARSTVU-ODABARNI PRIMJERI

Marija Pavlic Jarčević (2018)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet