završni rad
Dramatizacija i adaptacija hrvatskih usmenih priča

Dea Beara (2018)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj