diplomski rad
IKONOGRAFIJA I IKONOLOGIJA FRESKO CIKLUSA U CRKVI SV. MARIJE NA ŠKRILINAH U BERMU

Iva Kvesić (2018)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za povijest umjetnosti