završni rad
Organizacija odgojno-obrazovnog konteksta u dječjem vrtiću prema načelima kurikuluma "Korak po korak"

Marina Zoko (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj