završni rad
Neki teorijski pristupi u istraživanju doma kao sociološkog koncepta

Dora Ćapin (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za sociologiju