diplomski rad
Stavovi građana prema kulturnim različitostima i životu manjina na području Splita

Tina Odrljin (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za sociologiju