završni rad
Metode rada s djecom pervazivnog razvojnog poremećaja u dječjem vrtiću

Ivana Elek (2016)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj