završni rad
Dramatizacija i adaptacija književnih tekstova za lutkarsku scenu u dječjem vrtiću

Jelena Mandić (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj