disertacija
Povijest adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju

Ivan Đidara (2016)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet