diplomski rad
Odgoj za odgovorno ponašanje djece rane i predškolske dobi u obiteljskom domu

Matea Ivić (2016)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet