diplomski rad
KOMPETENTNOST ODGOJITELJA ZA RAD S DJECOM S ADHD SINDROMOM U USTANOVAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Vinka Kekez (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za pedagogiju