diplomski rad
Stavovi nastavnika i učenika o kvaliteti dopunske i dodatne nastave

Andrijana Šućur (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za pedagogiju