Pages

ASPERGEROV SINDROM-KARAKTERISTIKE I CJELOŽIVOTNA PERSPEKTIVA
ASPERGEROV SINDROM-KARAKTERISTIKE I CJELOŽIVOTNA PERSPEKTIVA
Ivana Bilić
Tema ovog rada je Aspergerov poremećaj. Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio opisuje opće informacije o sindromu, definicije, dijagnozu i povijeni pregled. Zatim se opisuju karakteristike poremećaja u vidu: društvenog ponašanja, jezika i govora, osjetljivosti, posebnih interesa, psihomotorike, kognitivnih mogućnosti i emocija. Opis ovih karakteristika pomaže boljem razumijevanju sindroma. Drugi dio rada bavi se opisom poremećaja kroz životne faze. Naglašava se kako se dijagnoza...
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
Victoria Vestić
This thesis explores the fractal structure of the popular video game Assassin’s Creed (2008). It theorizes a model of fractal analysis which seems to overlap with a vision of a stratified underworld. It explores the existence of a political dimension to fractal aesthetics, which it claims is alert to important biopolitical insights concerning the situation of contemporary digital power. Drawing from Timothy Morton’s analysis of hyperobjects, it argues that fractals pertain to vital...
ATENSKA PENTEKONTAETIJA
ATENSKA PENTEKONTAETIJA
Lera Vuković
Zlatno doba Atene ili pentekontaetija označava pedeset godina atenske povijesti između bitke kod Salamine 480.g. pr. Kr. i početka Peloponeskog rata 430.g. pr. Kr. Iako mnogi povjesničari ne mogu sa sigurnošću reći da je pentekontaetija točno kronološki definirana, sigurni smo u činjenicu da je za to vrijeme Atena bila na svom vrhuncu. Najviše podataka saznajemo od Tukidida, koji je za razliku od svojih predaka, pouzdan starogrčki povjesničar. Ono što je najviše...
ATRIBUCIJE USPJEHA I NEUSPJEHA UČENIKA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
ATRIBUCIJE USPJEHA I NEUSPJEHA UČENIKA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
Karmen Tošić
Afektivni čimbenici koji utječu na učenje Hrvatskog jezika svakako su atribucije, odnosno načini tumačenja vlastitog uspjeha ili neuspjeha. Teorija atribucije uključuje 3 dimenzije koje se odnose na izvor (unutarnja i vanjska), stabilnost (stabilna i nestabilna) i kontrolabilnost (kontrolabilna i nekontrolabilna). Najčešće istraživane atribucije su: sposobnost, trud, lakoća zadatka i sreća. Istraživanje je provedeno s učenicima petih i sedmih razreda osnovne škole s ciljem...
AUTOBIOGRAFSKI DISKURS U ROMANU JA SAM MALALA MALALE YOUSAFZAI
AUTOBIOGRAFSKI DISKURS U ROMANU JA SAM MALALA MALALE YOUSAFZAI
Ariana Penić
Ovaj rad proučava autobiografski diskurs, feminizam i odnos feminizma i islama. Posebno je istaknuta analiza autobiografije Ja sam Malala te feminističkih elemenata koji se javljaju u njoj. Prikazan je odnos feminizma i književnosti, točnije feminističkih valova, značaj koji imaju i književna djela koja su nastala u tim periodima. Uz prikaz feminizma i islama, pojašnjena je i tema emancipacije te položaj i prava koje imaju žene u islamu. Najvažniji je dio o autobiografskom romanu...
AUTONOMIJA KNEŽEVINE (OPĆINE) POLJICA OD OSNUTKA I REDAKCIJA POLJIČKOG STATUTA DO KRAJA DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE
AUTONOMIJA KNEŽEVINE (OPĆINE) POLJICA OD OSNUTKA I REDAKCIJA POLJIČKOG STATUTA DO KRAJA DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE
Luka Goreta
Ovaj rad predstavlja povijesnu kneževinu (općinu) Poljica od njezina mogućeg osnutka u srednjem vijeku i dokinuća poĉetkom XIX. st. u vrijeme francuske uprave u Dalmaciji nakon ĉega se ova mala autonomna „seljaĉka zajednica“, unatoĉ teškom porazu, trudila ponovno uspostaviti svoju stoljećima ĉuvanu samoupravu temeljenu na vlastitim pisanim zakonima, Poljiĉkom statutu. U kontekstu poljiĉkog nastojanja oĉuvanja autonomije kao glavne teme i problema kojim je prožet, ovaj rad...
Adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun
Adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun
Dorotea Špinjača
Tema ovog završnoga rada jest adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun s osobitim naglaskom na poeziji za djecu. Vesna Parun je jedna od najpoznatijih autorica suvremene hrvatske književnosti. Iako je poezija njena prava ljubav, već poslije druge knjige pjesama počela je pisati prozu i drame. Objavljeno joj je preko 60 knjiga poezije i proze i uprizorena su četiri njezina dramska djela, a njena zbirka „Zore i vihor“ (1947.) po mnogo čemu označava važan datum u razvojnom...
Adaptacija i dramatizacija hrvatskih tradicijskih basni
Adaptacija i dramatizacija hrvatskih tradicijskih basni
Petra Glavinić
U ovom se radu govori o adaptaciji i dramatizaciji hrvatske tradicijske basne te se razmatra utjecaj kulturne baštine, kroz rad s lutkom, na cjelokupan razvoj djeteta. U teorijskom dijelu upoznajemo se s lutkom, njezinom poviješću, razvojem lutkarstva, basnom te samom adaptacijom i dramatizacijom teksta. Nakon toga slijedi praktični dio u kojem su objedinjeni basna i lutkarstvo putem adaptacije i dramatizacije hrvatske tradicijske basne „Pčela i golub“ te izvedba predstave. Svrha...
Aesop's Fables: A Means of Understanding the Human Nature
Aesop's Fables: A Means of Understanding the Human Nature
Tea Jerković
U ovom diplomskom radu reći ću nešto o Ezopu i njegovim basnama. Naglasit ću razliku između parabole, bajke i basne. Također ću se osvrnuti na uloge životinja u basnama koje, preuzimajući osobine ljudi ukazuju na određene mane ili vrline. Na nekoliko primjera karakterizacije likova iz Ezopovih basni uočit ćemo kako Ezop reflektira i prikazuje ljudske osobine kroz životinje. Basne su oduvijek bile bliske kako dječjem tako i odraslom uzrastu. Pisane su da bi djelovale odgojno na...
Afektivni razvoj djeteta u različitim pedagoškim koncepcijama
Afektivni razvoj djeteta u različitim pedagoškim koncepcijama
Paula Brnada
Glavni je cilj ovog rada bio prikazati važnosti i mogućnosti razvoja afektivne domene ličnosti djeteta u odgojno-obrazovnom kontekstu, ne zaobilazeći kognitivnu i psihomotoričku sferu s kojima je neupitno povezana. Afektivni razvoj djeteta u ovom radu analizira se kroz konstrukte emocija i emocionalne inteligencije, vrijednosti, stavova i interesa te su analizirani i čimbenici koji utječu na afektivni razvoj. Poseban naglasak je stavljen na razvijanje afektivne domene u nekim...
African American Vernacular English
African American Vernacular English
Lea Tomić
The aim of this paper is to lay out the centuries-long history of the African American vernacular, its development not only as a dialect but as an expression of identity, unique in its grammar, phonology and vocabulary. A concise timeline of the vernacular that simultaneously diverged from and converged with Standard American English is joined by an enumeration of its unique linguistic features and an examination of sociolinguistic studies, as this dialect garnered significant attention from...

Pages