diplomski rad
ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE

Ana Vukas (2017)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za povijest umjetnosti