završni rad
Dramatizacija i adaptacija kraćeg proznog djela za djecu

Anđela Šapina (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj