završni rad
Temeljna načela Reggio pedagogije

Ana Kalebić (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj