završni rad
Lutka kao poticaj predčitačkih vještina djeteta

Lucia Bubić (2016)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za predškolski odgoj