Paginacija

VJERSKA USMENA LIRIKA U VELIKOM TJEDNU U KONTEKSTU TRADICIJSKE KULTURE NA ŠOLTI
VJERSKA USMENA LIRIKA U VELIKOM TJEDNU U KONTEKSTU TRADICIJSKE KULTURE NA ŠOLTI
Mateja Burica
Usmena je književnost najstarija i najdugotrajnija vrsta književnosti koja se počinje sakupljati, zapisivati i proučavati tek u XVIII. stoljeću. Razvoj i kontinuitet repertoara crkvenog pučkog pjevanja može se pratiti zahvaljujući brojnim rukopisnim zbirkama koje su sastavljali svećenici, a prepisivali pjevači. U ovom završnom radu predstavljena je tradicijska vjerska usmena lirika u Velikom tjednu na Šolti. Cilj je bio prikazati pjesme koje se pjevaju u župi Svetog Stjepana u...
VLADIMIR NABOKOV'S "LOLITA": A SATIRICAL TAKE ON FREUD'S PSYCHOANALYSIS
VLADIMIR NABOKOV'S "LOLITA": A SATIRICAL TAKE ON FREUD'S PSYCHOANALYSIS
Đina Radovanović
Vladimir Nabokov’s novel Lolita became a worldwide phenomenon after its publication in 1955. It is a novel about loss, love and manipulation presented by a charming yet morally corrupted and cruel narrator whose flawed but carefully brought out recollection quickly captures the reader’s attention. Lolita’s painful journey intertwined with the protagonist reveals symbolism associated with psychoanalysis which effectively turns the novel into a satire of Freud and his theory....
VLAŠKI MIGRACIJSKI VALOVI PREMA DANAŠNJEM TERITORIJU HRVATSKE
VLAŠKI MIGRACIJSKI VALOVI PREMA DANAŠNJEM TERITORIJU HRVATSKE
Laura Jakaša
Rad se temelji na proučavanju vlaških migracija na današnje teritorije Hrvatske. Za razmijevanje uzroka vlaške kolonizacije potrebno je upoznati se s njihovim moralnim načelima, običajima, integracijskim i dezintegracijskim procesima te njihovim kulturnim i etno-socijalnim vrijednostima. Zahvaljujući bizantskim i srednjovjekovnim izvorima, objašnjena je i ekonomska djelatnost te struktura vlaškog društva. U razdoblju od XIV. do XVII. stoljeća vlaške migracije odvijaju se u tri...
VOJNA TAKTIKA U 19. STOLJEĆU
VOJNA TAKTIKA U 19. STOLJEĆU
Anđela Pavić
Taktika i strategija su temeljni dijelovi umijeća ratovanja. Njihov razvoj je kontinuiran tijekom vremena. Vojna taktika prati i izravno je povezana i ovisna o razvoju vojne tehnike. Može se smatrati kako vojna taktika predstavlja najbolje i najučinkovitije načine uporabe vojne tehnike u postizanju vojnih ciljeva. U radu se analiziraju osnovne odrednice vojne strategije do 19. stoljeća. Vojna taktika 19. stoljeća bila je podijeljena na taktiku pješaštva, topništva, konjice i ratne...
VOJNI SUD OBLASTI OSMOG KORPUSA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
VOJNI SUD OBLASTI OSMOG KORPUSA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Magdalena Vuković
Diplomski rad za cilj ima prikazati djelovanje Vojnog suda oblasti 8. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. U početnom je dijelu rada kratko prikazan postupni razvoj partizanskog pokreta, njegove vojske i osnovnih institucija vlasti. U idućem je poglavlju dan osvrt na povijest 8. korpusa, s naglaskom na ratni put i vojne operacije u kojima je korpus sudjelovao. Slijedi kronološki prikaz razvoja partizanskog vojnog sudstva u ratnom periodu gdje je bilo nužno spomenuti temeljne...
VOJTJEH DELFIN-EKSPERIMENTALNA I PRIVREMENA ARHITEKTURA
VOJTJEH DELFIN-EKSPERIMENTALNA I PRIVREMENA ARHITEKTURA
Karla Čudina
Diplomski rad obrađuje do sada neistraženi opus hrvatskog arhitekta Vojtjeha Delfina (1921. – 1981.) koji je djelovao u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata. Većina Delfinovih projekata ostala je nerealizirana i nepoznata široj javnosti, a dostupne informacije ograničene su na pojedine arhivske zbirke i članke objavljene u časopisima Čovjek i prostor i Arhitektura. Delfin je projektirao objekte javne namjene, uređivao interijere te se bavio urbanističkim problemima....
VOLONTIRANJE I TRŽIŠTE RADA
VOLONTIRANJE I TRŽIŠTE RADA
Karmen Svalina
Volontiranje je u Hrvatskoj nedovoljno istraženo i analizirano, što je iznenađujuće s obzirom na dobrobiti koje volontiranje donosi pojedincu i društvu. S obzirom da Republika Hrvatska još uvijek nije pronašla adekvatno rješenje za nisku zapošljivost mladih, volontiranje se može ponuditi kao adekvatno rješenje. Predmet ovog istraživanja je odnos između volontiranja i tržišta rada tj. kako je iskustvo volontiranja pomoglo ljudima na tržištu rada i na poslu. Istraživanje je...
VREDNOVANJE U SUVREMENOM NASTAVNOM PROCESU IZ
 PERSPEKTIVE NASTAVNIKA POVIJESTI
VREDNOVANJE U SUVREMENOM NASTAVNOM PROCESU IZ PERSPEKTIVE NASTAVNIKA POVIJESTI
Nikolina Jakšić
Vrednovanje je proces ključan za osiguravanje kvalitete nastavnog procesa i ostvarenje koncepta suvremene nastave. Osim što daje povratnu informaciju o znanjima, vještinama i sposobnostima, vrednovanje treba ukazivati i na načine poboljšanja cjelokupnog procesa učenja i poučavanja. Takav koncept vrednovanja trebao bi biti zastupljen u nastavi svih predmeta. Međutim, nastavu povijesti često se povezuje s velikom orijentiranošću na sadržaj i zahtjevom za reprodukcijom znanja....
VRLIKA U XX. STOLJEĆU
VRLIKA U XX. STOLJEĆU
Ivana Žeravica
Grad Vrlika i njegovih osam naselja se nalaze u dubini Dalmatinske zagore, između Sinja i Knina, na sjeverozapadu Splitsko-dalmatinske županije. Kraj bogat prirodnim ljepotama planina Dinare i Svilaje, koje razdvaja rijeka Cetina, vrličko, cetinsko i paško polje te Peručko jezero. Kraj u kojem se ispod utvrde Prozor smjestio gradić vrijednih i marljivih stanovnika koji su bez obzira na sve poteškoće živjeli za svoj grad. I branili kada je trebalo. Zahvaljujući svom geografskom...
VRSTE PREDAJA U ETNOLOŠKOM KONTEKSTU ZAGVOZDA I ŠKABRNJE
VRSTE PREDAJA U ETNOLOŠKOM KONTEKSTU ZAGVOZDA I ŠKABRNJE
Ivana Varkaš
U ovom radu prikazane su priče i običaji ljudi na području Zagvozda i Sukošana, od mitskih predaja, demonoloških predaja, sve do eshatoloških. Mitske predaje pripovijedaju o vilama i povijesnim osobama kojima je narod pripisao nadnaravnu moć. Demonološke predaje imaju u osnovi osobni doživljaj, susret s demonskim, odnosno onostranim bićima. Ispričane su priče o vješticama, vukodlacima te raznim plašilima i prikazama. Eshatološke predaje pripovijedaju o pojavljivanju...
VRŠNJAČKA PRIHVAĆENOST I PRIJATELJSTVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
VRŠNJAČKA PRIHVAĆENOST I PRIJATELJSTVA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Josipa Budić
Svaki pojedinac ima pravo biti uključen u odgojno-obrazovni sustav i socijalizirati se. To se posebice odnosi na djecu s teškoćama u razvoju kojima je vrlo bitno ostvariti tu socijalnu komponentu ne odvajajući ih od njihovih vršnjaka. Adekvatnim metodama i oblicima rada djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti svoje potencijale, no uz blisku suradnju roditelja i škole. Djecu s teškoćama u razvoju potrebno je što više uključivati u aktivnosti, posebice izvannastavne i dopustiti...
VRŠNJAČKI ODNOSI DJECE SA SINDROMOM DOWN
VRŠNJAČKI ODNOSI DJECE SA SINDROMOM DOWN
Nikolina Ninčević
U radu je detaljno opisan sindrom Down, te karakteristike djeteta kojemu je dijagnosticiran. Objašnjava se pojam inkluzije, njena uspješnost, odnosno neuspješnost u današnjem odgojnoobrazovnom sustavu. Opisuje se kvaliteta interakcije djece sa sindromom Down i njihovih vršnjaka, pojašnjavaju se načini kojima se ta interakcija može olakšati i pospješiti. Spominje se važnost vršnjačkih odnosa za socijalno-emotivni razvoj djeteta sa sindromom Down, ali i djece općenito. Kritizira...

Paginacija