Pages

Razvojne perspektive izvannastavnih glazbenih aktivnosti učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Razvojne perspektive izvannastavnih glazbenih aktivnosti učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Anita Gergorić
U tijeku obrazovnih reformskih procesa u Republici Hrvatskoj, disertacija Razvojne perspektive izvannastavnih glazbenih aktivnosti učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj orijentirana je na dijagnostiku postojećega stanja provedbe izvannastavnih glazbenih aktivnosti, ali i pronalaženja rješenja za razvojem i unaprjeđenjem glazbeno-pedagoške prakse u području izvannastavnih glazbenih aktivnosti kao značajnom i važnom dijelu školskoga kurikuluma. S ciljem razvoja i...
Refleksivnost tradicije u ruralnim područjima: studija slučaja kuća za odmor u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Refleksivnost tradicije u ruralnim područjima: studija slučaja kuća za odmor u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Toni Popović
Kuće za odmor dominantni su oblik ruralnog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Strateški dokumenti sagledavaju ruralni turizam kao važan razvojni potencijal na spomenutom području, pri čemu se ističe distinktivnost dalmatinske kamene gradnje kao tradicijskog obilježja koje doprinosi privlačnosti turističkih destinacija. U tome smislu, istraživački interes ove doktorske disertacije usmjeren je na tradicijske kuće za odmor, pri čemu se razmatraju adaptirani objekti i...
Somatski frazemi u hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku
Somatski frazemi u hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku
Ana Sarić
Antropocentrična paradigma suvremene lingvistike ogleda se i u frazeologiji te se „čovjek u jeziku” na osobit način otkriva unutar izraza koji sadržavaju različite somatske koncepte. Kao dio temeljnog i najstarijeg leksičkog fonda, somatski frazemi talože i zrcale spregu tjelesnog i kognitivnog, fizičkog i metafizičkog. Budući da proces spoznaje počiva na otjelovljenom iskustvu, predmet istraživanja ovoga rada su frazemi koji sadrže sastavnice jezik i uho, organe osjeta...
Utjecaj izloženosti medijima na engleske jezične kompetencije u usporedbi s talijanskima
 kod učenika srednjih škola u Splitu
Utjecaj izloženosti medijima na engleske jezične kompetencije u usporedbi s talijanskima kod učenika srednjih škola u Splitu
Sara Brodarić Šegvić
Ovaj doktorski rad temelji se na izvornom istraživanju o učestalosti korištenja medija na engleskom jeziku (EJ) kod srednjoškolaca u Hrvatskoj te utjecaju koji takav kontekst ima na jezične kompetencije. Izloženost medijima i utjecaj koji ima na jezične kompetencije dodatno se istražuje i za talijanski jezik (TJ), uzimajući ga kao primjer medijski manje prisutnog jezika, a koji se podučava u srednjim školama u Hrvatskoj, te ima povijesni značaj u gradu Splitu i okolici. ...
VLADA DEMOKRATSKOG JEDINSTVA
VLADA DEMOKRATSKOG JEDINSTVA
Andrijana Perković Paloš
Vlada demokratskog jedinstva nastala je u početcima otvorene velikosrpske agresije na Hrvatsku, ali i usred krize strateško-obrambene koncepcije. Tuđmanova politika čekanja i kupovanja vremena te izbjegavanja frontalnog i općeg sukoba s JNA, doveli su do javnog kritiziranja njegove obrambene politike od strane oporbe i dijela HDZ-a. U okolnostima sveobuhvatne agresije i, prema nekim navodima, očekivanja raskola u hrvatskoj politici, sredinom srpnja počela je rekonstrukcija postojeće...
Vlado Gotovac - ideje i život
Vlado Gotovac - ideje i život
Filip Zoričić
Vlado Gotovac, kao književnik i filozof, a potom i političar, naša je značajna povijesna ličnost jer je obilježavao gotovo pedeset godina najdinamičnijeg dijela povijesti 20. stoljeća u Hrvatskoj. Počevši pisati u početku pedesetih, kada je objavio prve pjesme, preko izrazito aktivne i jedne od ključnih uloga u Hrvatskom proljeću potkraj šezdesetih i početkom sedamdesetih, posebice kao glavni urednik Hrvatskog tjednika, potom svojih zatvoreničkih i disidentskih dana kroz...
Značajke osobnosti, motivacija i samoefikasnost kao prediktori postignuća i subjektivne dobrobiti učenika i studenata klavira
Značajke osobnosti, motivacija i samoefikasnost kao prediktori postignuća i subjektivne dobrobiti učenika i studenata klavira
Ivana Franceschi
Motivacija, samoefikasnost pri učenju i vježbanju uz određene značajke osobina ličnosti, dakako, posebno i talent čimbenici su glazbene uspješnosti učenika i studenata klavira. Istraživanje i definiranje prognostičkih pokazatelja koji su povezani s glazbenim razvojem, ishodima učenja instrumenata i glazbenom uspješnošću izazov je, kako znanstvenika područja glazbene psihologije, tako i pedagoga, nastavnika instrumentalne pedagogije. Važnost ovakvih istraživanja prepoznata je...
ŽANROVI USMENE KNJIŽEVNOSTI I CRKVENO-PUČKA TRADICIJSKA KULTURA U ŠIROKOBRIJEŠKOM KRAJU
ŽANROVI USMENE KNJIŽEVNOSTI I CRKVENO-PUČKA TRADICIJSKA KULTURA U ŠIROKOBRIJEŠKOM KRAJU
Ivana Marinović
Doktorski rad Žanrovi usmene književnosti i crkveno - pučka tradicijska kultura u u širokobriješkom kraju sadrži zapise o nematerijalnoj kulturnoj baštini koja je prikupljana terenskim radom, kao i već postojećim usmenoknjiževnim zapisima na području Širokog Brijega. Rad je tematski podijeljen na deset poglavlja u kojima su zasebno obrađene različite vrste usmene književnosti i tradicijski običaji. Rad započinje uvodom u kojem se obrazlaže tema i struktura rada te način...
Ženska tijela kao modus komunikacije u tragedijama Williama Shakespearea
Ženska tijela kao modus komunikacije u tragedijama Williama Shakespearea
Ana Penjak
Tema istraživanja iščitavanje je i tumačenje tjelesnosti kao modusa komunikacije na primjerima ženskih likova u tragedijama Hamlet, Othello, Macbeth, Romeo i Julija, Kralj Lear i Tit Andronik Williama Shakespearea. U uvodnom dijelu iznose se razlozi, predmet i cilj istraživanja. Nakon osvrta na teorijske postavke novoga historizma, teorije kulture, pitanja identiteta i tjelesnosti analizira se društveno-povijesno-kulturološka konstrukcija kraja 16. i početka 17. stoljeća,...

Pages