Pages

Autonomija odgojitelja i razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
Autonomija odgojitelja i razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
Josipa Periš
Na profesionalni identitet odgojitelja utječe cjelokupni sustav i zajednica, ali i samo viđenje odgojitelja o sebi i svojoj profesiji. Dio profesionalnih kompetencija odgojitelja je njegova autonomija. Ona je utemeljena na znanju i razvija se preuzimanjem inicijative i zauzimanjem uloge istraživača u odgojno-obrazovnoj praksi. Autonoman odgojitelj je odgovaran za mijenjanje odgojno-obrazovne prakse zajedno sa sustručnjacima, roditeljima i lokalnom zajednicom. Dobrobiti od...
BALET KAO OSNOVA ZA PLESNO STVARALAŠTVO DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
BALET KAO OSNOVA ZA PLESNO STVARALAŠTVO DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Gordana Goreta
Plesanje uz pokret uključuje glazbu te su djeca koja se bave plesom istovremeno sudionici u umjetnosti. Kreativan ples je najprimjereniji u radu s djecom predškolskog uzrasta. Iako je kreativan ples umjetnički izričaj koji se temelji na prirodnom pokretu, a ne na pokretu određenog stila kao što je balet, kreativni ples dopušta i zahtijeva spontanu kreativnost i improvizaciju ali može sadržavati elemente i plesne forme bilo kojeg plesa. Elementi baleta u kombinaciji s kreativnim...
BANALNOST ZLA KOD HANNAH ARENDT
BANALNOST ZLA KOD HANNAH ARENDT
Neda Vuković
U ovom radu izlaže se filozofija Hannah Arendt s naglaskom na pojam politike, rata te na filozofske interpretacije imperijalizma i antisemitizma. Sve te teme uvod su za raspravu o Eichmannu u Jeruzalemu u kojoj autorica na zanimljiv način propituje granice osobne odgovornosti u političkom sistemu koji diktira svoja pravila. Zaključuje kako ljudi koji su činili zločine nisu to činili zbog nedostatka savjesti nego zbog zatomljene sposobnosti mišljenja i stvaranja vlastitog moralnog...
BANOVINA HRVATSKA KAO TEMA POVIJESNIH ISTRAŽIVANJA
BANOVINA HRVATSKA KAO TEMA POVIJESNIH ISTRAŽIVANJA
Marko Šego
Tema ovoga rada je Banovina Hrvatska, od njezina početka do kraja. Početak ovoga rada donosi prvo definiciju hrvatskoga pitanja, čiji je problem u konačnici i doveo do potrebe stvaranja Banovine Hrvatske. Nakon toga biti će prikazani uvjeti i sve opasnosti koje su prijetile Jugoslavije te navele vlasti na brzo rješenje i dogovor Zagreba i Beograda. Prikazom tijeka pregovora upoznat ćemo sve teškoće i zahtjeve koje je iznosio Vlatko Maček kao čelnik HSS-a u pregovorima sa...
BAROK U SINJU
BAROK U SINJU
Karmen Budimir
U ovom radu obrađena je opsežna tema baroka u Sinju: oslobađanje od osmanlijske vlasti, njeno naseljavanje, stvaranje upravnog i vojnog uređenja do urbanizacije, postanak varoša i stvaranje marijanskog svetišta i kulta Čudotvorne Gospe Sinjske oko kojeg je bio organiziran svjetovni i profani život. Barok u Sinju ostvaren je u fortifikacijskoj arhitekturi bastionskog oblika (Sinjska Tvrđava, utvrda Kamičak, konjanička vojarna Kvartiri) te u sakralnoj arhitekturi Crkve Gospe Sinjske...
BAROKNA ARHITEKTURA U BLATU NA KORČULI
BAROKNA ARHITEKTURA U BLATU NA KORČULI
Tomislav Nadilo
Cilj teksta je obrada problematike arhitekture 17. i 18. stoljeća u Blatu na Korčuli. U uvodu je prvenstveno obrađen povijesni pregled šire regije, odnosno Mletačke Dalmacije, kako bi se što bolje shvatilo vrijeme nastanka građevina u tekstu. Zatim je obrađena povijesna slika otoka Korčule kao zasebnog elementa u dalmatinskom arealu, te Blata kao mjesta zbivanja povijesnih i građevinskih radnji. Posebno je obrađena arhitektura 17. i 18. stoljeća u Mletačkoj Dalmaciji, te je...
BAROKNA GLAZBA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
BAROKNA GLAZBA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE
Viktoria Miličević
U vremenskom razdoblju od 1600. godine do 1750. godine u povijesti glazbe javlja se razdoblje baroka. Sama riječ barok govori da je to razdoblje koje voli raskoš, sjaj i kićenost. U baroku se osnivaju znanstvene i umjetničke akademije kako bi se podigla razina znanja i obrazovanja, a neki od znanstvenika koji djeluju u to doba su Galileo, Kepler i Kopernik. Čovjek se u to doba često okreće protiv prirode i u njezinim ljepotama gradi velike građevine koje su očiti prikaz baroka u...
BENEDIKTINSKI SAMOSTAN NA SUSTIPANU
BENEDIKTINSKI SAMOSTAN NA SUSTIPANU
Lidija Jurković
Sv. Benedikt, osnivač benediktinskog reda, ostavio je velik utjecaj na zapadnu kršćansku kulturu. Monasi koji su slijedili njegovo učenje, djelovali su i na području današnje Hrvatske uživajući velik ugled i poštovanje. Jedan od samostana koji su benediktinci podignuli na području Hrvatske je samostan na Sustipanu koji se prvi put spominje u dokumentu iz 1020. godine. Mnogi izvori i dokumenti govore o djelovanju ovog samostana, a u njima se spominju i hrvatski kraljevi, Petar...
BESTIJARIJ RADOVANOVOG PORTALA
BESTIJARIJ RADOVANOVOG PORTALA
Lea Cvetko
Ovaj rad posvećen je opisivanju značenja životinjskih prikaza na portalu majstora Radovana smještenog u predvorju trogirske katedrale sv. Lovre. Portal je nastao u 13. stoljeću, a nadograđen je u razdoblju gotike i renesanse. Analiza obuhvaća reljefe na dvama oblim stupićima koji se nalaze odmah uz ulaz, te dvije lavlje skulpture koje sa svake strane flankiraju portal. Cilj rada je sumirati dosadašnja saznanja o spomenutim reljefima i opisati njihova ikonografijska značenja od...
BILDERATLAS MNEMOSYNE: IDEJA, KONCEPT I DJELO
BILDERATLAS MNEMOSYNE: IDEJA, KONCEPT I DJELO
Lea Cvetko
Aby Warburg je gotovo čitav svoj život posvetio dugotrajnim, temeljitim i zaista iscrpnim istraživanjima. Njegova kompleksna i eklektična razmišljanja o umjetnosti karakteristična su za sva njegova djela, no ponajviše za rad Bilderatlas Mnemosyne. Iako je riječ o jednom enormnom i nedovršenom istraživanju, Bilderatlas Menmosyne je i samo po sebi djelo koje je bilo tema mnogih istraživanja kroz različite povijesne periode. Unatoč tomu, ono još uvijek uvelike ostaje obojeno...
BITKA ZA STALJINGRAD
BITKA ZA STALJINGRAD
Ivana Žeravica
Svaki je rat okrutan. Ali drugi svjetski rat. bio je najokrutniji u tadašnjoj povijesti a možda i do danas. I prekretnica u Drugom svjetskom ratu, bitka za Staljingrad, bila je uspješna sovjetska obrana grada Staljingrada u SSSR-u. Većina povjesničara smatra je najvećom bitkom cijelog sukoba jer je zaustavila njemački napredak prema Sovjetskom Savezu i obilježila je okretanje plime rata u korist Saveznika. Bitka je započela s njemačkim zračnim snagama, Luftwaffeom, bombardiranjem...
BLEIBURG I KRIŽNI PUT KAO TEMA HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE
BLEIBURG I KRIŽNI PUT KAO TEMA HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE
Ana Pirić
Bleiburg i križni put jedne su od najkontroverznijih tema u cjelovitoj hrvatskoj povijesti. Istina nikada nije relevantna, a ono što je utkano u tematiku Bleiburga je da su povijest pisali pobjednici. Zbog takvog načina zapisivanja povijesti, hrvatska historiografija stavljena je pred ogroman izazov. Hrvatska je za vrijeme Drugog svjetskog rata bila u situaciji o kojoj im se sudilo i sudi do današnjih dana. Ratni poraz, bijeg prema 'pomoći' bile su uvertira bleiburškoj katastrofi o...

Pages