Pages

Život izvan Hrvatske - iskustva mladih iseljenika
Život izvan Hrvatske - iskustva mladih iseljenika
Dino Zubanović
Migracije kao proces poznate su čovjeku od početka postojanja no sami karakter migracija mijenjao se značajno tijekom povijesti. U dalekoj prošlosti većinom su bile uzrokovane prirodnim (ne)prilikama dok u danas, u periodu globalizacije te sve većoj umreženosti svijeta i ljudi, migracije su poprimile novi karakter. Republika Hrvatska ima povijesnu tendenciju iseljavanja te veoma razvijenu praksu iseljavanja no od perioda od ulaska RH u Europsku uniju migriranje je sve učestalija...
Život mladih na otoku Hvaru: sociološko istraživanje
Život mladih na otoku Hvaru: sociološko istraživanje
Antonija Roić
Kada se govori o životu na otoku, može se reći da stanovnici na njemu žive specifičnim načinom života, te da ga određuje život na jedinstvenom prostoru. Podgorelec (2008) ističe kako svaki otok živi prema svojim različitim običajima, određenjima i zakonitostima te uz to napominje i nemoć stanovnika otoka da prevladaju uvjete koje je priroda za njih postavila. Uz sve pogodne čimbenike i zamišljanja života na otoku kao idiličnog i skladnog, valja istaknuti kako se...
Život nakon zatvora
Život nakon zatvora
Marija Perić
Svrha zatvora jest rehabilitacija počinitelja kaznenih djela s ciljem promjene ponašanja i stavova, kako bi po izlasku na slobodu živjeli u skladu sa zakonima i društvenim normama. Izlazak na slobodu nakon izdržane kazne zatvora predstavlja šok za pojedinca, osobito ako je riječ o duljoj kazni zatvora. Povratak u zajednicu i prilagođavanje nije lak zadatak. Stoga važnu ulogu u pripremi zatvorenika za izlazak na slobodu ima ustanova u kojoj zatvorenik izdržava kaznu zatvora u...
Život u Splitu - ekološki, stambeni i kulturni aspekti
Život u Splitu - ekološki, stambeni i kulturni aspekti
Antonia Ninčević
Što se tiče semantičkog značenja, riječ “kvaliteta” nas potiče da razmišljamo o pozitivnim vrijednostima kao što su sreća, uspjeh, bogatstvo, zdravlje i zadovoljstvo. Riječ “življenje” pokazuje da se koncept odnosi na središnje aspekte ljudskog postojanja (Lindstrom, 1992). Polazeći od općeg definiranja pojma i čimbenika kvalitete življenja, u radu je dat pregled suvremenih spoznaja o čimbenicima i indikatorima procjene kvalitete življenja. Provedeno je sociološko...
Život u duginim bojama: stavovi i percepcije homoseksualnih osoba
Život u duginim bojama: stavovi i percepcije homoseksualnih osoba
Ines Uvodić
Tema ovog diplomskog rada bila je Život u duginim bojama: stavovi i percepcije homoseksualnih osoba. Prvi dio rada odnosi se na teorijski dio u kojem se nalaze različiti pojmovi koji su usko vezani uz homoseksualnost. Zatim, objašnjeni su metodološki aspekti rada koji podrazumijevaju predmet istraživanja, cilj, istraživačka pitanja, karakteristike sudionika istraživanja, mjerni instrument te opis postupka provedbe istraživanja. Za provedbu istraživanja korištena je kvalitativna...
Životno praktične aktivnosti u Montessori dječjoj kući
Životno praktične aktivnosti u Montessori dječjoj kući
Ivana Listeš
Marija Montessori je jedna od vodećih osoba u povijesti predškolskog odgoja. Začetnica Montessori pedagogije bila je iznimno zainteresirana za dječji razvoj te je posvetila svoj život i školovanje u oblikovanju posebne pedagogije. Njezina pedagoška načela potiču dječju neovisnost u kojoj odgojitelj sebe treba učiniti “nevidljivim”. S obzirom na najbitnije karakteristike Montessori pedagogije, dodatno se produbljuje značaj životno-praktičnih aktivnosti koje su sveprisutne u...
Žudnja za hranom: Emocionalno konzumiranje hrane
Žudnja za hranom: Emocionalno konzumiranje hrane
Petra Bujas
Tema ovog diplomskog rada bila je Žudnja za hranom: Emocionalno konzumiranje hrane. Početni dio rada sadrži teorijski dio u kojem smo se upoznali sa simboličkim, društvenim i emocionalnim značajem hrane i prehrane te smo obradili dva teorijska pristupa i hranu kroz različita značenja. Nakon toga, osvrnuli smo se i na razvoj i definiciju pojma utješne hrane, te smo poglavlje upotpunili prikazima različitih istraživanja. Slijedeće su navedeni svi metodološki aspekti...
Župna crkva u Katunima i njezin inventar
Župna crkva u Katunima i njezin inventar
Ružica Šamanović
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima je stara župna crkva današnje župe Katuni-Kreševo, poznatije pod imenom župa Radobilja. Ima bogatu povijest, a neki se ostaci pronađeni ispod i u blizini same građevine, koja datira iz 18. stoljeća, smještaju se u ranokršćanski period. Stoga nije ni čudno kako stanovništvo ovoga kraja crkvu smatra najvrjednijim spomenikom i podsjetnikom na nekoć veliku i drevnu radobiljsku župu. Crkva, iako jednostavnog tlocrta i izvedbe,...

Pages