Pages

 USMENO-KNJIŽEVNA BAŠTINA U ETNOLOŠKOM I TEOLOŠKOM KONTEKSTU U KRIVODOLU KOD IMOTSKOGA
USMENO-KNJIŽEVNA BAŠTINA U ETNOLOŠKOM I TEOLOŠKOM KONTEKSTU U KRIVODOLU KOD IMOTSKOGA
Maja Bašić
U narodnom životu i običajima najbolje su očuvane duhovne vrijednosti hrvatske baštine, a hrvatska usmena književnost važan je pokazatelj tradicijske kulture. U ovom radu opisani su pučki običaji i usmeno-književni oblici iz Krivodola kod Imotskoga. Terenskim zapisima kazivanja starijih mještana dodani su opisi i pojašnjenja pojedninih običaja i usmeno-književnih oblika o kojima kazivači govore. Zabilježeni su adventski i božićni običaji, korizmeni i uskrsni, običaji...
"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
Tomislava Krstičević
George Gordon Byron proslavio se zbog svoje notorne reputacije, izraţene u njegovu najuspjelijem djelu, Hodočašću Childea Harolda, koje je i jedan veliki doprinos knjiţevnosti romantizma. Predstavio je novi literarni tip, tzv. „byronsku poemu“, koji je imao odjeka i u hrvatskoj knjiţevnosti u djelima najistaknutijih pisaca hrvatskog narodnog preporoda, Ivana Maţuranića i Dimitrija Demetra. Demetrovo Grobničko polje nerijetko se naziva prvom hrvatskom inaĉicom „byronske...
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
Ana Milić
Teza o autonomnosti koja započinje s transcendentalno-revolucionarnim idealizmom, bila je doista nužna i to iz teodicejskih razloga kao rasterećenje Boga od krivnje, tako što ga se zapravo kao Stvoritelja jednostavno razrješuje dužnosti. U interesu toga rasterećenja od krivnje, sada pak autonomno djelotvorni čovjek zacijelo postaje legitimnim Božjim nasljednikom. Smrt svemogućeg Boga ne čini čovjeka svemogućim, nego ga izručuje jednom svijetu radikalnih slučajnosti. Umjesto da...
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
Jakov Bajić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom splitskih novina ''Pučki list'' iz 1911. kroz ideju prosvjete puka. U radu se najprije određuje povijesni kontekst kroz razmatranje problema pismenosti, stanja školstva i političke borbe za korištenje i učenje hrvatskog jezika. Pregledom prethodnog djelovanja ''Pučkog lista'' određuju se glavne teme i ciljevi pisanja novina, a kroz teorijsku raspravu o pučkoj književnosti te pisanju za puk, razrađuju se osnovne smjernice prosvjetnog djelovanja...
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
Paula Jakus
Cilj ovog rada je analizirati učestalost konjuktiva u talijanskim dnevnim novinama pozivajući se na gramatička pravila koja zahtjevaju korištenje konjuktiva. Kako bi se postigao ovaj cilj, koristile su se 4 gramatike talijanskog jezika. Također, analizirano je 10 brojeva talijanskih dnevnih novina te je iz njih izdvojeno 200 rečenica koje sadrže 200 konjuktiva uzetih u razmatranje. U teorijskom dijelu rada definiran je standardni talijanski jezik spram govornog talijanskog jezika te...
"Vole li djeca matematiku?"
"Vole li djeca matematiku?"
Lolita Stanić
Matematika je sastavni dio modernog života i ima vrlo važnu ulogu u životu pojedinca i društva. Jedan od glavnih razloga učenja matematike je kritičko mišljenje te samostalno rješavanje problema. Pomoću matematike pronalazimo rješenja za mnoge druge probleme koji nisu vezani samo za matematiku. Usprkos njenoj važnosti Matematika je nažalost na glasu kao težak predmet koji se teško uči i razumije. Ona ima funkcionalnu, estetičnu i logičnu vrijednost, ali ponekad pod utjecajem...
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
Teuta Stipišić
Ovaj rad kroz etnografski pristup prikazuje višestoljetni religijsko-obredni čin i tradiciju procesije Za križen na otoku Hvaru. Podaci prikupljeni putem metoda polustrukturiranog intervjua i promatranja sa sudjelovanjem, analizirani su na način kako bi prikazali religiozni aspekt, te ulogu i značenje procesije za stanovnike otoka Hvara, te ujedno sadržaj i oblik same procesije. Ova studija pobliže opisuje načine organizacije same procesije, iskustva koja imaju akteri procesije, te...
A feminist reading of Virginia Woolf's Mrs Dalloway and To the lighthouse
A feminist reading of Virginia Woolf's Mrs Dalloway and To the lighthouse
Sara Kopeczky
Cilj ovog rada je pokazati da se romani Mrs Dalloway i To the Lighthouse Virginije Woolf mogu analizirati kroz feminističku perspektivu. Uporište za nju pronalazim u eseju A Room of One’s Own Virginije Woolf te u djelu Simone de Beauvoir, The Second Sex. Najprije istražujem odnos između ženskih likova V. Woolf i društva te postavljam tezu da su njezini ženski likovi uglavnom konformisti (iznimke su Elizabeth Dalloway i Lily Briscoe). Zatim analiziram odnos između muških likova i...
AKEDA
AKEDA
Marija Markotić
Tema ovog diplomskog rada je filozofsko promišljanje pojma Akede s oslanjanjem na religiozna promišljanja istog. U prvom poglavlju se obrađuje religijski aspekt Akede; tri monoteističke religije koje su nastale iz Biblije donose njihove slične, ali i različite poglede na priču iz Knjige Postanka- „Žrtovanje Izaka“. Drugo poglavlje se odnosi na Kantovo filozofsko promišljanje etičkih normi, izvora moralnosti i ljudskih dužnosti. Za njega je Bog izvor moralnosti, ali je...
ANALISI DEI TESTI DI TIPO NARRATIVO SCRITTI DAGLI ALUNNI DEI LICEI SPALATINI
ANALISI DEI TESTI DI TIPO NARRATIVO SCRITTI DAGLI ALUNNI DEI LICEI SPALATINI
Antonija Božić
U ovom je radu istražena tema korištenja pripovijedanja u poučavanju talijanskog jezika u splitskim gimnazijama. Rad je podijeljen u dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom su dijelu definirani pojedini teorijski koncepti koji se odnose na važnost pripovijedanja u svakodnevnom životu i na njegovu sveprisutnost u ljudskom društvu. Nadalje, objašnjen je odnos između pripovijedanja i školskog okružja u hrvatskim školama općenito i u gimnazijama. Na kraju je dan kratki uvod...
ANALISI DEL TESTO TRADOTTO E INTERVENTI STILISTICI NELLA TRADUZIONE DI "LA BIONDINA" DI MARCO PRAGA
ANALISI DEL TESTO TRADOTTO E INTERVENTI STILISTICI NELLA TRADUZIONE DI "LA BIONDINA" DI MARCO PRAGA
Ivana Pisac
Tema ovog diplomskog rada je prijevod romana Marca Prage Plavokosa, odnosno La biondina s talijanskog na hrvatski jezik. Autor djela je sin poznatog pisca Emilia Prage. Diplomski rad je podijeljen na četiri dijela. U prvom dijelu se nalazi bilješka o piscu, njegovom životu i djelima. Najveći dio ovog rada čini naravno prijevod romana, ali ne i najvažniji. Ključni, ujedno i treći dio čini analiza prijevoda u kojoj je posebna pozornost posvećena promjenama nastalim tijekom procesa...

Pages