Pages

"BENVENUTI AL SUD" - LETTURA , TRADUZIONE E ANALISI DI UN FILM ITALIANO
"BENVENUTI AL SUD" - LETTURA , TRADUZIONE E ANALISI DI UN FILM ITALIANO
Jelena Sorić
La presente tesi tratta il processo del sottotitolaggio del film italiano Benvenuti al Sud (2010). Nella tesi vengono proposte la traduzione del film (dall’italiano al croato) e l’analisi della traduzione. Il film scelto è una commedia piena di espressioni dialettali, per cui questa tesi riguarda anche le problematiche relative al processo del sottotitolaggio riguardanti il dialetto. Il film è risultato piuttosto complesso da tradurre perché, oltre la lingua italiana, va...
"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
Tomislava Krstičević
George Gordon Byron proslavio se zbog svoje notorne reputacije, izraţene u njegovu najuspjelijem djelu, Hodočašću Childea Harolda, koje je i jedan veliki doprinos knjiţevnosti romantizma. Predstavio je novi literarni tip, tzv. „byronsku poemu“, koji je imao odjeka i u hrvatskoj knjiţevnosti u djelima najistaknutijih pisaca hrvatskog narodnog preporoda, Ivana Maţuranića i Dimitrija Demetra. Demetrovo Grobničko polje nerijetko se naziva prvom hrvatskom inaĉicom „byronske...
"Društveno tijelo": sociološko istraživanje društvene re(prezentacije) ženstvenosti i muževnosti
"Društveno tijelo": sociološko istraživanje društvene re(prezentacije) ženstvenosti i muževnosti
Ana Maglov
Suvremeni društveni teoretičari sve više pažnje pridaju tijelu kao bitnoj sastavnici društvenog djelovanja, a veliki utjecaj na koncepciju vlastitog i tuđeg tijela imaju medijski prikazi. Razvoj potrošačkog društva i novonastale promjene, daju polazišnu točku ovom istraživanju koje je nastojalo ispitati koncepcije ženstvenosti i muževnosti među mladima, a zatim istražiti uloge koje tijelo ima u reklamiranju. Nastojali smo uočene koncepcije povezati s onim uočenim u...
"FENOMENOLOGIJA I EPISTEMOLOGIJA SNOVA"
"FENOMENOLOGIJA I EPISTEMOLOGIJA SNOVA"
Karla Stanić
U ovom radu nastoji se upoznati čitatelje s fenomenologijom snova, o kojima je prvi govorio Aristotel, ali vjerojatno filozofski najzanimljiviji argument donosi René Descartes. Poseban naglasak stavljen je na Descartesov argument iz sna, te se analiziraju kritike na isti. Zatim se, u prvom dijelu rada, kratko prikazuju možebitne funkcije snova koje su bile zagovarane kroz povijest. Uspoređuju se i teze o snovima kao halucinacijama, ali i kao produktu mašte, te se govori o snovima kao...
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
Ana Milić
Teza o autonomnosti koja započinje s transcendentalno-revolucionarnim idealizmom, bila je doista nužna i to iz teodicejskih razloga kao rasterećenje Boga od krivnje, tako što ga se zapravo kao Stvoritelja jednostavno razrješuje dužnosti. U interesu toga rasterećenja od krivnje, sada pak autonomno djelotvorni čovjek zacijelo postaje legitimnim Božjim nasljednikom. Smrt svemogućeg Boga ne čini čovjeka svemogućim, nego ga izručuje jednom svijetu radikalnih slučajnosti. Umjesto da...
"GLI ANGLICISMI NEL LINGUAGGIO DELLA MODA"
"GLI ANGLICISMI NEL LINGUAGGIO DELLA MODA"
Marija Kovač
Svrha ovog rada je prezentirati neprilagođene anglicizme u talijanskom jeziku mode. Riječ je o jeziku bogatom novim terminima i posuđenicama, posebno onima podrijetlom iz engleskog jezika. U radu se analizira učestalost korištenja neprilagođenih anglicizama u svijetu talijanske mode i bilježi postoje li njihovi sinonimi na talijanskom jeziku. Korpus je sastavljen od 142 neprilagođena anglicizma preuzeta iz talijanskih izdanja časopisa Vouge (ožujak, 2018.) i Elle (travanj, 2018.)....
"IL DIZIONARIO MONOLINGUE COME UNO STRUMENTO DINAMICO: PRESENTARLO E UTILIZZARLO"
"IL DIZIONARIO MONOLINGUE COME UNO STRUMENTO DINAMICO: PRESENTARLO E UTILIZZARLO"
Karla Bubić
Primarni je cilj ovoga rada naučiti koristiti rječnik, odnosno unaprijediti znanje kako bi se olakšalo usvajanje jezika. Iznimno je važno shvatiti da rječnik sadrži mnogo više od samog značenja riječi: prikaz naglasaka, fonemsku transkripciju, podjelu na slogove, naznaku promjenjivih oblika riječi, naznaku gramatičke kategorije, primjere rečenica i izraza koji se odnose na značenje, navođenje posebnih upotreba riječi, popise sinonima i antonima, popise umanjenica i uvećanica,...
"Instagram pozornica": sociološko istraživanje prezentacije mladih na Instagramu
"Instagram pozornica": sociološko istraživanje prezentacije mladih na Instagramu
Tina Milevčić
Društvene mreže i interakcija koja se na njima odvija, sve češće se nalazi u središtu interesa raznih istraživanja. U interesu ovog istraživanja smjestilo se ispitivanje aktivnosti mladih Splićana na društvenoj mreži Instagram te prikaz sebe i svakodnevnice na njoj. Na tragu autora Goffmana (1956) koji je postavio dramaturšku teoriju o prezentaciji sebe u svakodnevnom životu, prebacili smo njegove misli online i tako postavili „Instagram pozornicu“. Prezentiranje mladih ne...
"JADRANSKA STRAŽA" U MONARHISTIČKOJ JUGOSLAVIJI
"JADRANSKA STRAŽA" U MONARHISTIČKOJ JUGOSLAVIJI
Luka Ursić
„Jadranska straža“ osnovana je 19. veljače 1922. godine u Splitu, u jeku Prvog svjetskog rata, osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i talijanske okupacije istočno jadranske obale. Ova nominalno apolitična građanska organizacija za svoj cilj postavila je reorijentaciju novonastale Kraljevine prema Jadranskom moru, u ekonomskom i vojnom smislu. Pod svojim barjakom okupila je tisuće ljudi, a putem propagande je širila svoje postulate kako širom međuratne Jugoslavije,...
"JANKO POLIĆ KAMOV U POVIJESTIMA I PREGLEDIMA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI"
"JANKO POLIĆ KAMOV U POVIJESTIMA I PREGLEDIMA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI"
Juraj Primorac
Odveć radikalan u životnim stavovima te poimanju naravi i uloge književnosti, Janko Polić Kamov, pjesnik, pripovjedač, romanopisac i dramatičar, nesumnjivo je predstavljao svojevrstan otklon od glavne modernističke struje kojoj su pripadali njegovi istaknutiji literarni suvremenici. Premda su i prije Kamovljeve pojave bile uočljive stanovite naznake tendencija koje će se u potpunosti afirmirati tek u drugom desetljeću dvadesetog stoljeća, Kamov je, uistinu, bio svojevrsna preteča...
"KOLEDARSKE I VESELARSKE PJESME U DUBROVAČKOM PRIMORJU"
"KOLEDARSKE I VESELARSKE PJESME U DUBROVAČKOM PRIMORJU"
Rebeka Milković
Rad se temelji na vlastitim terenskim zapisima koledi s područja Dubrovačkog primorja. Koledarske pjesme pripadaju usmenim lirskim obrednim pjesmama, a značajan ih je broj kristijaniziran. Najčešće im svaki stih završava pripjevom koledo, koledo. Strukturom su bliske zdravicama i blagoslovima. Premda se motivi u koledarskim pjesmama prepleću s motivima adventskih i božićnih usmenih lirskih vjerskih pjesama, one su pretežito svjetovne. Koledanje je tradicijski čestitarski ophod u...

Pages