Pages

COMPARISON OF MACHINE TRANSLATION WITH HUMAN TRANSLATION
COMPARISON OF MACHINE TRANSLATION WITH HUMAN TRANSLATION
Antonia Turić
Upon examination of the history of development of machine translation, it becomes clear that the ever-growing demand for rapid translation has been surpassing the human translators' capacity. Furthermore, the expansion of the Internet has created a demand for prompt online translations, which human translators cannot carry out. Statistically based tool Google Translate provides a multilingual machine translation by automatically translating one written language to another. The purpose of...
CONCEPTS OF BELIEF AND THE NEW GODS
CONCEPTS OF BELIEF AND THE NEW GODS
Neda Mandić
Terry Pratchett’s Small Gods is a satire on organised religion, depicting it as a means of control over ordinary people, corresponding to Jung’s own views on religion, who, in turn, sees it as a deviation from a personal, immediate experience of God. The depiction of gods and beliefs in the novel also relates to Jung’s philosophical system, namely his concepts of the collective unconscious and archetypes. Gods in the novel are embodiments of Jungian archetypes, who obtain their...
CONCEPTUAL METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE
CONCEPTUAL METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE
Sanja Bilandžić
Ovaj diplomski rad istražuje upotrebu konceptualnih metafora u intervjuima i političkim govorima dvaju hrvatskih predsjedničkih kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović i Ive Josipovića. Teoretska pozadina diplomskog rada obuhvaća definiranje koncepata kao što su politika, komunikacija, politička komunikacija i kognitivna teorija metafore. Najvažniji je cilj istraživanja spoznati sličnosti i razlike u upotrebi konceptualnih metafora kod hrvatskih i američkih predsjedničkih kandidata....
CORPUS-BASED APPROACH TO CONTRASTIVE ANALYSIS
CORPUS-BASED APPROACH TO CONTRASTIVE ANALYSIS
Marija Grgat
Tema ovog diplomskog rada sastoji se u korpusno utemeljenoj kontrastivnoj analizi višerječnih nominalnih struktura u cilju utvrđivanja dvojezičnih razlika u području jezika prava. Istraživanje je obavljeno na hrvatsko-engleskom usporednom korpusu od 10 različitih pravnih dokumenata (protokol, uredba, sporazum , izvješće, radni dokument) iz kojeg su ručno ekstrahirani dvojezični termini kako bi se utvrdile njihove sintaktičke, semantičke, leksičke i ortografske podudarnosti i...
COSTRUIRE LA FRASEOLOGIA CONL LESSICO DEGLI ANIMALI
COSTRUIRE LA FRASEOLOGIA CONL LESSICO DEGLI ANIMALI
Doris Stančić
L'obiettivo di questa tesina è di mostrare l'importanza e l'influsso della fraseologia italiana nella vita umana. La motivazione che è stata necessaria per svolgere questo lavoro proviene dalla coscienza di una bellezza enorme della fraseologia. È stata fatta l'analisi linguistica dei modi di dire e dei proverbi che sono legati al mondo degli animali. Gli animali in genere rappresentano una ricca fonte lessicale. I modi di dire e i proverbi che si riferiscono al mondo degli animali sono...
CRKVENO-PUČKA BAŠTINA I PJESME U UGLJANIMA KOD TRILJA
CRKVENO-PUČKA BAŠTINA I PJESME U UGLJANIMA KOD TRILJA
Natali Ban
Glavni cilj ovog rada bio je istražiti usmenu književnost u mjestu Ugljane i okolici. U ovom radu opisan je niz običaja vezanih uz crkveno-pučku baštinu, udvaranja i vjenčanja, svakodnevni život navedenog mjesta te su analizirane pjesme različitih tematika nastale na tom području. Povijesne predaje, pričanja iz života i pjesme govorili su kazivači različitih godišta te su sve njihove izjave potkrijepljene potvrdama i usporedbama iz navedene literature što upućuje na...
Cjeloživotno obrazovanje - analiza programa i motivacije polaznika
Cjeloživotno obrazovanje - analiza programa i motivacije polaznika
Ana Ćaleta
Cjeloživotno obrazovanje predstavlja osnovni uvjet suočavanja sa suvremenim postmodernim svijetom. Obrazovanje i učenje odraslih danas imaju značajnu ulogu u povećanju konkurentnosti svake zemlje, čija je glavna razvojna poluga intelektualni kapital ljudi. Tako se kroz sustav obrazovanja i učenja pruža mogućnost stjecanja i produbljivanja stručnih znanja, vještina i sposobnosti svakog pojedinca, usklađenih sa zahtjevima tržišta s konačnim ciljem sigurnosti i fleksibilnosti na...
Cjeloživotno učenje: izobrazbe za zapošljavanje
Cjeloživotno učenje: izobrazbe za zapošljavanje
Petra Bujas
Ovim radom prikazan je razvoj, stanje i važnost ključnih koncepata obrazovanja (cjeloživotno obrazovanje, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih), kao i važnost sudjelovanja u programima cjeloživotnog učenja i obrazovanja te obrazovanja odraslih. Provedenim istraživanjem pokušalo se utvrditi postoje li razlike među polaznicima programa izobrazbi za zapošljavanje u sociodemografskim obilježjima i razlozima za sudjelovanje u programima s obzirom na ta obilježja. Također...
Colorare le parole con i colori nella fraseologia italiana e croata
Colorare le parole con i colori nella fraseologia italiana e croata
Sunčica Marinović
Cilj ovog rada je analizirati boje koje se javljaju u hrvatskoj i talijanskoj frazeologiji pozivajući se na talijanske rječnike. Kako bi se postigao ovaj cilj, korišteni su talijanski rječnici te je iz njih izdvojeno 345 idiomatskih izraza i 93 poslovice povezanih s bojama odabranim za analizu. Također, konzultirani su tekstovi koji se odnose na hrvatsku frazeologiju kako bi se mogli usporediti hrvatski i talijanski idiomatski izrazi. U teorijskom dijelu ovog rada objašnjeno je...
Crematonimi pescaresi
Crematonimi pescaresi
Josipa Rogulj
U ovom radu se obrađuju krematonimi grada Pescare. To je treća kategorija vlastitih imena u onomastici. Mogu se definirati kao „imena kojima imenujemo različite tvorevine ljudske djelatnosti.“ Rad je podijeljen u dva dijela: teoretski i praktični dio. Teoretski dio predstavlja uvod u terminologiju onomastike kao i definiciju krematonima prema različitim autorima. Objašnjeno je značenje samog imena te kakav utjecaj ono može imati. S druge strane uveden je i pojam branding. Proces...
Crkva svetog spasa na vrelu Cetine
Crkva svetog spasa na vrelu Cetine
Gabrijela Matić
Rad ne sadrži sažetak.
Crtani film
Crtani film
Tea Tomasović
Crtani film je oblik filmske umjetnosti. Spada u skupinu animiranih filmova. Tehnikom snimanja ''sličica po sličica'', odnosno uzastopnim snimanjem pojedinačnih sličica nastaje animirani odnosno crtani film. Kasnije, tehnikom filmske projekcije, stvara se iluzija, neživo postaje živo. Crtani film još se naziva ''osma umjetnost''. Mediji danas imaju važnu ulogu u našim životima. Svakodnevno smo im izloženi i ne moguće ih je zaobići. Djeca danas odrastaju, žive i uče u takvom...

Pages