Pages

Akademska motivacija i neki aspekti samopoimanja budućih učitelja
Akademska motivacija i neki aspekti samopoimanja budućih učitelja
Petra Tomić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke aspekte akademske motivacije kod studenata Učiteljskog studija i dvopredmetnog nastavničkog studija na Filozofskom fakultetu u Splitu te procjenu socio-emocionalne kompetencije i kompetencije (samo)vrednovanja koje su važne za budući rad u razrednom okruženju. Istraživanje je provedeno na uzorku od 141 studenta koji su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na razinu studija, preddiplomski (N=66) i diplomski (N=75). Mjerni instrument koji se...
Aktivno učenje u razrednoj nastavi
Aktivno učenje u razrednoj nastavi
Mariela Marić
Aktivno učenje je metoda utemeljena na konstruktivističkoj teoriji učenja te stavlja naglasak na aktivno sudjelovanje učenika tijekom nastave, umjesto pasivnog primanja informacija. Ova metoda promiče dublje razumijevanje gradiva, razvoj kritičkog razmišljanja i samostalnost učenika. Umjesto da samo slušaju predavanja, učenici se potiču na postavljanje pitanja, raspravu, rješavanje problema i suradnju s drugim učenicima. Prednosti aktivnog učenja uključuju poboljšano...
Aleksandar Marks - Zagrebačka škola animiranog filma
Aleksandar Marks - Zagrebačka škola animiranog filma
Ana Šarić
Tema ovog završnog rada je Aleksandar Marks- Zagrebačka škola animiranog filma. Crtani film je oblik filmske umjetnosti. Spada u skupinu animiranih filmova. Crtani film još se naziva osma umjetnost. Povijest nastanka animiranog filma seže u daleke 20-te godine kada je dvanaestogodišnji dječak, umjetničkog imena Walt Disney, krenuo u ostvarivanje svog sna. Proslavio se brojnim animiranim filmovima koji su mu donijeli svjetsku slavu. Filmska animacija u Hrvatskoj ima dugu povijest....
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Josipa Ursić
Postojanje komplementarnih terapija nije nešto novo, ali porast popularnosti i statusa komplementarnih pristupa jest. U većini zemalja u kojoj postoje podaci o korištenju alternativne medicine, nema sumnje da je KAM postaje svepristuna forma zdravstvene njege. U ovom se radu KAM-u pristupilo iz perspektive sociologije zdravlja i bolesti u kojem je alternativna medicina aktualno istraživačko pitanje, smještajući je pritom u kontekst postmodernizma. Glavni cilj ovog rada bio pružiti...
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Josipa Ursić
Postojanje komplementarnih terapija nije nešto novo, ali porast popularnosti i statusa komplementarnih pristupa jest. U većini zemalja u kojoj postoje podaci o korištenju alternativne medicine, nema sumnje da je KAM postaje svepristuna forma zdravstvene njege. U ovom se radu KAM-u pristupilo iz perspektive sociologije zdravlja i bolesti u kojem je alternativna medicina aktualno istraživačko pitanje, smještajući je pritom u kontekst postmodernizma. Glavni cilj ovog rada bio pružiti...
Alternativni oblici religioznosti i studenti Sveučilišta u Splitu
Alternativni oblici religioznosti i studenti Sveučilišta u Splitu
Ante Kljenak
Predmet ovog istraživanja bili su alternativni oblici religioznosti, odnosno stavovi studenata spram istih, njihov interes i eventualna praksa. U sklopu teorijskog dijela pojašnjeni su pojmovi religije i religioznosti, a zatim neki od bitnih procesa u kojima je religija glavni akter. Također, prikazane su glavne sociološke teorije o religiji, put nastajanja nove religije, 'nove' religijske svijesti, te konačno, objašnjenje alternativne religioznosti i njenih oblika (praznovjerje i...
Alternativno obrazovanje: primjer Waldorfske škole u Rijeci
Alternativno obrazovanje: primjer Waldorfske škole u Rijeci
Iva Ljubičić
Alternativne metode prenošenja znanja te stjecanja poželjnih vještina u kontekstu obrazovanja pojedinca, postepeno postaju aktualna tema u čitavom svijetu. S jedne strane, besplatno tradicionalno školovanje vjerojatno će ostati na snazi još dugi niz godina, dok se s druge, otvaraju brojne alternativne ustanove koje podrazumijevaju inovativne i originalne mehanizme odgoja i obrazovanja. Stoga su u ovom radu prikazane relevantne karakteristike alternativnog obrazovanja na primjeru...
Američki rat za neovisnost
Američki rat za neovisnost
Ivan Brkić
Od Rata za španjolsku baštinu koji je bio popraćen mirovnim ugovorima u Utrechtu (1713. – 1715.), u desetljećima koja su slijedila, kolonije Velike Britanije na atlantskoj obali Amerike doživjele su drastičan rast u svakom smislu, posebno demografskom. Taj rast uskoro ih je pretvorio ključni dio britanske ekonomije. Takav razvoj situacije kroz duži period vremena, u idejama britanskih političara, manifestirao se u strah od skrivenih nastojanja koje bi te kolonije mogle imati,...
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Matea Ljubičić
Pričajući o jeziku u likovnom izrazu, pričamo o širokom spektru njegove pojavnosti tijekom čitave povijesti umjetnosti: od egipatskih piktograma do suvremenih primjera upotrebe jezičnih elemenata. Promatrajući jezik u kontekstu umjetnosti, ne možemo ne zapitati se o povijesti jezika u širem smislu riječi: Odakle nam jezik? Kakvu moć posjeduje? Zašto je od svih bića na Zemlji samo čovjek “nagrađen“ jezikom? Na mnoga od ovih pitanja Anagram Art nudi jednostavne i očite...
Analitika učenja u sustavu Moodle u prvom razredu osnovne škole
Analitika učenja u sustavu Moodle u prvom razredu osnovne škole
Marta Grgurica
Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije neophodna je u suvremenom obrazovanju kako bi se unaprijedio proces učenja i poučavanja. Jedan od najpopularnijih sustava za online učenje koji se upotrebljava u osnovnim školama je Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). Moodle prikuplja velike količine podataka o korisnicima, a taj se proces naziva analitika učenja. Analitika učenja odnosi se na mjerenje, prikupljanje, analizu i izvještavanje podataka o...
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Jasna Domazet
Odgoj i obrazovanje su socijalni fenomeni i kao takvi nikada se ne događaju izolirano već uvijek u različitim povijesnim, kulturnim i društvenim kontekstima. Društvo mijenja školu i škola utječe na promjene u društvu. Veza između ta dva entiteta je toliko jaka da ih nije moguće razdvojiti. Sve što se događa u društvu utječe na obrazovanje i obrnuto. Nakon uvodnih definicija društva, obrazovanja i odgoja, u radu se prikazuje njihov međuodnos. S ciljem opisivanja utjecaja koje...

Pages