Pages

Američki rat za neovisnost
Američki rat za neovisnost
Ivan Brkić
Od Rata za španjolsku baštinu koji je bio popraćen mirovnim ugovorima u Utrechtu (1713. – 1715.), u desetljećima koja su slijedila, kolonije Velike Britanije na atlantskoj obali Amerike doživjele su drastičan rast u svakom smislu, posebno demografskom. Taj rast uskoro ih je pretvorio ključni dio britanske ekonomije. Takav razvoj situacije kroz duži period vremena, u idejama britanskih političara, manifestirao se u strah od skrivenih nastojanja koje bi te kolonije mogle imati,...
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Matea Ljubičić
Pričajući o jeziku u likovnom izrazu, pričamo o širokom spektru njegove pojavnosti tijekom čitave povijesti umjetnosti: od egipatskih piktograma do suvremenih primjera upotrebe jezičnih elemenata. Promatrajući jezik u kontekstu umjetnosti, ne možemo ne zapitati se o povijesti jezika u širem smislu riječi: Odakle nam jezik? Kakvu moć posjeduje? Zašto je od svih bića na Zemlji samo čovjek “nagrađen“ jezikom? Na mnoga od ovih pitanja Anagram Art nudi jednostavne i očite...
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Jasna Domazet
Odgoj i obrazovanje su socijalni fenomeni i kao takvi nikada se ne događaju izolirano već uvijek u različitim povijesnim, kulturnim i društvenim kontekstima. Društvo mijenja školu i škola utječe na promjene u društvu. Veza između ta dva entiteta je toliko jaka da ih nije moguće razdvojiti. Sve što se događa u društvu utječe na obrazovanje i obrnuto. Nakon uvodnih definicija društva, obrazovanja i odgoja, u radu se prikazuje njihov međuodnos. S ciljem opisivanja utjecaja koje...
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Marija Vukadinović
S obzirom na to da suvremena odgojno – obrazovna teorija promovira kreativnost i inovativnost, stjecanje različitih kompetencija u cjeloţivotnoj perspektivi, korištenje suvremene tehnologije u nastavi te posebno povezivanje formalnog obrazovanja i informalnog učenja, glavni cilj ovog istraţivanja je bio analizirati edukacijske softvere namijenjene učenju prirode i društva u trećem i četvrtom razredu osnovne škole kako bi se uvidjelo moţe li se korištenjem takvih softvera u...
Analiza promidžbenih poruka: reklame i crtani filmovi za djecu
Analiza promidžbenih poruka: reklame i crtani filmovi za djecu
Barbara Solje
Reklame i oglašavanja dva su oblika propagandnih poruka. Za djecu vrtićke dobi gledanje televizije najvećim se dijelom sastoji u gledanju crtanih filmova i reklama, što daje velik prostor oglašivačima. Djeca ne razumiju dvosmislene poruke reklama i oglasa, već na njih reagiraju automatski, zbog čega čine idealnu skupinu za manipulaciju i kontrolu. Temeljna tehnika reklama jest uvjeravanje kako su određeni proizvodi nužni da bi dijete bilo sretno, zdravo, veselo lijepo, popularno,...
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Ivana Žunić
Moderno doba i užurban način života nameću potrebu za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena. Posebno se to odnosi na djecu i mlade koji najčešće pasivno provode svoje slobodno vrijeme. Budući da su roditelji dosta vremena zauzeti sa svojim poslom škola treba preuzeti brigu o djeci i osigurati im kvalitetno provođenje vremena izvan redovne nastave, a to se nabolje postiže organiziranjem izvannastavnih aktivnosti. Glavne karakteristike tih aktivnosti su to što ih djeca sami...
Analiza socijalnih interakcija i komunikacija djece razvedenih roditelja
Analiza socijalnih interakcija i komunikacija djece razvedenih roditelja
Marina Matas
Razvod, jedan od najvećih izazova današnjice, nedvojbeno negativno utječe na sve članove, kako uže, tako i šire obitelji. No, ukoliko se razvode parovi s djecom, negativni učinci još su i veći, bilo da se radi o tek rođenom djetetu, predškolcu ili tinejdžeru. Razvod na svako dijete ima individualan učinak, međutim, ipak postoje pojedine bihevioralne, socijalne i komunikacijske karakteristike koje povezuju svu djecu razvedenih roditelja. Stoga je istraživanje u ovom radu...
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Kristina Vukorepa
Utjecaj engleskog na talijanski jezik je sve izraženiji. Počevši od 16. stoljeća kada su anglicizmi počeli prodirati u talijanski jezik, pa sve do 20. stoljeća u kojem je njihov utjecaj vidljiv na svakom koraku. Brojni su razlozi zbog kojih dolazi do ovakvog širenja anglicizama. Jedan od njih su zasigurno i iseljenici u zemljama engleskog govornog područja, koji pri povratku u vlastitu zemlju sa sobom donesu i neke riječi te izraze države u koju su se doselili. Razvoj turizma i...
Animalistika u dječjem likovnom izričaju
Animalistika u dječjem likovnom izričaju
Helena Bulić
Ovaj diplomski rad temeljen je na znanstvenim činjanicama i na provedenom istraživanju. Na početku rada spominje se animalistika u likovnoj umjetnosti. Motiv životinje prikazan je kroz povijesna razdoblja. Karakteristike njegovog prikazivanja za svako pojedino umjetničko razdoblje i pravac ukratko su opisane i predstavljene u ovom dijelu rada. Animalistički motivi su se u umjetnosti prikazivali još od doba špiljskog slikarstva, a njihov razvoj pratimo sve do modernog doba...
Animalizam u europskoj umjetnosti
Animalizam u europskoj umjetnosti
Petra Aljinović
Ovaj rad proučava animalističke motive kroz povijest europske umjetnosti, od prapovijesti do modernog doba. Rad se bavi pitanjima te na iste traži odgovore: Na koji način je čovjek povezan sa životinjama? Što životinje ljudima predstavljaju te kakvu simboliku nose kroz povijest? Zašto su prikazi životinja prisuti u umjetnosti kroz cijelu povijest? Odakle potječu animalistički prikazi te kako se manifestiraju danas? U ovom radu prolazimo kroz povijesna razdoblja od paleolitika i...
Animalna svijest
Animalna svijest
Sanja Cvitanović
Ovaj rad bavi se temamom animalne svijesti i posebnom temom unutar nje – animalnim emocijama. U prvom dijelu rada razmatraju se filozofski problemi koji se javljaju kod proučavanja svijesti kao što je vaţnost razlikovanja različitih definicija svijesti, problem drugih umova, teški i laki problem svijesti i upotreba antropomorfizma kako bi se objasnilo ponašanje ţivotinje, a koji su svi meĎusobno isprepleteni. Drugi dio bavi se animalnim emocijama, njihovom ulogom u ţivotu...

Pages