Pages

CAPITAL AND THE VICTORIAN GOTHIC
CAPITAL AND THE VICTORIAN GOTHIC
Mara Ruža Blažević
The class-consciousness of Bram Stoker’s novel Dracula and Sheridan LeFanu’s novella Carmilla is yet to be comprehensively explored in terms of elucidating the inextricable link between Victorian vampire and industrial capital. Established Marxian tropes in Dracula and overlooked in Carmilla, such as capital, labour, class conflict, commodity fetishism and the bourgeois work ethic, require attention and reinterpretation; while undetected ones in both fictions, commodity circulation,...
CARAVAGGIZAM U DJELIMA ARTEMISIJE GENTILESCHI
CARAVAGGIZAM U DJELIMA ARTEMISIJE GENTILESCHI
Jelena Novak
Jedna od rijetkih žena koja je, prije modernog doba, umjetnost uspjela pretvoriti u karijeru, Artemisia Gentileschi, bila je zaboravljena više od dva stoljeća kada ju prvi put spominje Roberto Longhi, vrsni poznavatelj Caravaggiova opusa. Od njegovog prvijenca, brojni su se učenjaci trudili objasniti razvoj umjetnice čija su djela po mnogočemu bila revolucionarna za 17. stoljeće te su relevantna još i danas. Iako većinom spominjana isključivo u okviru konteksta sljedbenika...
CIVILNO DRUŠTVO KAO PODRŠKA OBITELJSKOM ODGOJU
CIVILNO DRUŠTVO KAO PODRŠKA OBITELJSKOM ODGOJU
Ante Grčić
Prema razvojno ekološkoj teoriji, na razvoj pojedinca utječu različita okruženja. Promatrajući dijete u kontekstu obiteljskog sustava autore je zanimalo utječe li i na koji način, civilno društvo na obiteljski sustav. Cilj je ovog diplomskog rada bio opisati kako Udruga MoSt pruža podršku obiteljskom sustavu. Korištenjem kvalitativnog istraživačkog nacrta odlučeno je ispitati iskustva korisnika Udruge MoSt. Ispitanici su bili roditelji (n=7) i djeca (n=6), a kao metoda je...
COLOUR TERMS IN ENGLISH IDIOMS AND PROVERBS
COLOUR TERMS IN ENGLISH IDIOMS AND PROVERBS
Ana Vrdoljak
The goal of this thesis was to analyse idioms and proverbs containing colour terms in order to determine their frequency in English language and to provide examples of their usage. The theoretical part of the thesis explains the role of colours in linguistics and in culture. Precise definitions of idioms and proverbs are provided as well as their main characteristics. In the practical part English idioms and proverbs containing colour terms are listed after searching various English...
COME CI VEDONO DALL' ALTRA PARTE DELL'  ADRIATICO?
COME CI VEDONO DALL' ALTRA PARTE DELL' ADRIATICO?
Jelena Marijanović
U ovom završnom radu analiziraju se pojmovi stereotip i predrasuda, s naglaskom na nacionalne stereotipe. Analiziran je položaj Hrvata u Italiji od davnih vremena do danas, s posebnim osvrtom na Moliške Hrvate. Može se uočiti da nove generacije manje koriste hrvatski jezik iako postoji udruga za očuvanje jezika koji oni zovu „na našo“. Glavni dio ovog rada sastoji se od prezentacije podataka dobivenih upitnikom i istraživanjem provedenim u Pescari 2018. godine. Cilj upitnika i...
COMPARISON OF MACHINE TRANSLATION WITH HUMAN TRANSLATION
COMPARISON OF MACHINE TRANSLATION WITH HUMAN TRANSLATION
Antonia Turić
Upon examination of the history of development of machine translation, it becomes clear that the ever-growing demand for rapid translation has been surpassing the human translators' capacity. Furthermore, the expansion of the Internet has created a demand for prompt online translations, which human translators cannot carry out. Statistically based tool Google Translate provides a multilingual machine translation by automatically translating one written language to another. The purpose of...
CONCEPTS OF BELIEF AND THE NEW GODS
CONCEPTS OF BELIEF AND THE NEW GODS
Neda Mandić
Terry Pratchett’s Small Gods is a satire on organised religion, depicting it as a means of control over ordinary people, corresponding to Jung’s own views on religion, who, in turn, sees it as a deviation from a personal, immediate experience of God. The depiction of gods and beliefs in the novel also relates to Jung’s philosophical system, namely his concepts of the collective unconscious and archetypes. Gods in the novel are embodiments of Jungian archetypes, who obtain their...
CONCEPTUAL METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE
CONCEPTUAL METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE
Sanja Bilandžić
Ovaj diplomski rad istražuje upotrebu konceptualnih metafora u intervjuima i političkim govorima dvaju hrvatskih predsjedničkih kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović i Ive Josipovića. Teoretska pozadina diplomskog rada obuhvaća definiranje koncepata kao što su politika, komunikacija, politička komunikacija i kognitivna teorija metafore. Najvažniji je cilj istraživanja spoznati sličnosti i razlike u upotrebi konceptualnih metafora kod hrvatskih i američkih predsjedničkih kandidata....
CORPUS-BASED APPROACH TO CONTRASTIVE ANALYSIS
CORPUS-BASED APPROACH TO CONTRASTIVE ANALYSIS
Marija Grgat
Tema ovog diplomskog rada sastoji se u korpusno utemeljenoj kontrastivnoj analizi višerječnih nominalnih struktura u cilju utvrđivanja dvojezičnih razlika u području jezika prava. Istraživanje je obavljeno na hrvatsko-engleskom usporednom korpusu od 10 različitih pravnih dokumenata (protokol, uredba, sporazum , izvješće, radni dokument) iz kojeg su ručno ekstrahirani dvojezični termini kako bi se utvrdile njihove sintaktičke, semantičke, leksičke i ortografske podudarnosti i...
COSTRUIRE LA FRASEOLOGIA CONL LESSICO DEGLI ANIMALI
COSTRUIRE LA FRASEOLOGIA CONL LESSICO DEGLI ANIMALI
Doris Stančić
L'obiettivo di questa tesina è di mostrare l'importanza e l'influsso della fraseologia italiana nella vita umana. La motivazione che è stata necessaria per svolgere questo lavoro proviene dalla coscienza di una bellezza enorme della fraseologia. È stata fatta l'analisi linguistica dei modi di dire e dei proverbi che sono legati al mondo degli animali. Gli animali in genere rappresentano una ricca fonte lessicale. I modi di dire e i proverbi che si riferiscono al mondo degli animali sono...
CRKVENO-PUČKA BAŠTINA I PJESME U UGLJANIMA KOD TRILJA
CRKVENO-PUČKA BAŠTINA I PJESME U UGLJANIMA KOD TRILJA
Natali Ban
Glavni cilj ovog rada bio je istražiti usmenu književnost u mjestu Ugljane i okolici. U ovom radu opisan je niz običaja vezanih uz crkveno-pučku baštinu, udvaranja i vjenčanja, svakodnevni život navedenog mjesta te su analizirane pjesme različitih tematika nastale na tom području. Povijesne predaje, pričanja iz života i pjesme govorili su kazivači različitih godišta te su sve njihove izjave potkrijepljene potvrdama i usporedbama iz navedene literature što upućuje na...
Cjeloživotno obrazovanje - analiza programa i motivacije polaznika
Cjeloživotno obrazovanje - analiza programa i motivacije polaznika
Ana Ćaleta
Cjeloživotno obrazovanje predstavlja osnovni uvjet suočavanja sa suvremenim postmodernim svijetom. Obrazovanje i učenje odraslih danas imaju značajnu ulogu u povećanju konkurentnosti svake zemlje, čija je glavna razvojna poluga intelektualni kapital ljudi. Tako se kroz sustav obrazovanja i učenja pruža mogućnost stjecanja i produbljivanja stručnih znanja, vještina i sposobnosti svakog pojedinca, usklađenih sa zahtjevima tržišta s konačnim ciljem sigurnosti i fleksibilnosti na...

Pages