Pages

Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Josipa Kaselj
Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje o odnosima Hrvatske i Srbije u političkoj i društvenoj sferi. Istraživanje je provedeno u srpnju i kolovozu 2016. godine u kojem je sudjelovalo 210 ispitanika/ca podijeljenih u tri dobne skupine. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, nakon čega su interpretirani i prikazani grafičkim i tabličnim prikazima. Domovinski rat završio je prije 25 godina, ali posljedice toga razdoblja osjećaju se i danas i još uvijek uvelike utječu na...
Barokna arhitektura u Splitu
Barokna arhitektura u Splitu
Valentina Petričević
Ovaj završni rad bavi se baroknom arhitekturom u Splitu te je podijeljen u sedam poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u sadržaj rada. Drugo poglavlje pokriva povijesne, društvene i ekonomske okolnosti razvoja umjetničke djelatnosti u Splitu u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću. Treće poglavlje sadrži informacije o stambenoj arhitekturi u Splitu, dok četvrto poglavlje sadrži informacije o sakralnoj arhitekturi. Peto poglavlje donosi informacije o izgradnji lazareta. Šesto i sedmo...
Barokna tvrđava u Slavonskom Brodu
Barokna tvrđava u Slavonskom Brodu
Laura Kujundžić
Završni rad bavi se baroknom tvrđavom u Slavonskom Brodu. Na početku se iznosi povijesni kontekst gradnje, važnost fortifikacije u 18. stoljeću, kao i funkcije njezinih dijelova. Nazvana „Dioklecijanovom palačom“ Sjevera, tvrđava Brod jedna je od najvećih zdanja kontinentalne Hrvatske. U nastavku rada bit će opisano i današnje stanje brodske Tvrđave. Tvrđava se ističe dominantnom rustikalnošću, koja je integrirana i adaptirana u okvire grada Slavonskog Broda, njegove...
Basna
Basna
Ivana Lijić
U ovom radu prikazane su definicije basne kao i njene glavne značajke. Kronološki je naveden povijesni razvoj, od rane ljudske civilizacije pa sve do danas. Početak obilježava Ezop, kao prvi basnopisac, dok se kasnije javljaju poznati svjetski basnopisci poput La Fontainea, Krilova, Lessinga pa sve do hrvatskih basnopisaca kao što su Ivana Brlić- Mažuranić, Gustav Krklec, Vladimir Halovanić i dr. Iako se basna dugo smatrala prihvatljivom književnom vrstom samo za školsku i...
Bitka za Sinj i Sinjska alka
Bitka za Sinj i Sinjska alka
Jelena Samardžić
U ljeto 1715. godine na putu osmanlijskoga osvajačkoga pohoda prema moru kao ključni strateški pravac našla se Cetinska krajina i za ishod toga pohoda presudna sinjska tvrđava Grad. Vojskovođa Mehmed paša Čelić spustio se iz Bosne preko Prologa u Cetinu sa 60.000 vojnika. Dio je vojske uputio prema Drnišu, na prijevaru je zauzeta Vrlika, a glavnina se vojske utaborila ispod Sinjske Tvrđave. Manje su postrojbe zaustavili hrabri mještani Otoka. Nakon nekoliko dana krvave...
Bitka za Staljingrad 1942. - 1943.
Bitka za Staljingrad 1942. - 1943.
Ina Krip
Rad ne sadrži sažetak.
Bitka za Vukovar: kolovoz-studeni 1991.
Bitka za Vukovar: kolovoz-studeni 1991.
Milan Galić
Kroz ovaj završni rad pratimo tijek opsade Vukovara od kolovoza do pada grada u studenom 1991. U njemu se govori o dugotrajnim i razornim napadima JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Vukovar te o njihovim zločinima počinjenim nad civilima i braiteljima u Vukovaru tijekom opsade i nakon pada grada. Isto tako govori se i o hrabrosti i požrtvovnosti malobrojnih hrvatskih branitelja i medicinskog osoblja vukovarske bolnice, a dio rada bavi se i pitanjem navodne izdaje Vukovara, za koju se...
Bodybuilding kao tjelesna modifikacija: sociološki pristup tijelu
Bodybuilding kao tjelesna modifikacija: sociološki pristup tijelu
Andrea Staničić
Društveno poimanje koncepta tijela i tjelesnosti tijekom vremena mijenja svoj status te prelazi u fenomen tijela koji je odraz samoga sebe. Tijelo koje predstavlja dostignuće ujedno je i projekt koji se može razvijati i ostvarivati kroz rad na sebi i putem tržišnih izbora te je karakterističan društveni fenomen suvremenog doba. Uloga i značenje tijela kroz modifikacije tjelesnog izgleda iz perspektive profesionalnih bodybuildera razjasnila su motive bavljenja bodybuildingom,...
Bračka duhovna kultura u suvremenoj etnografiji
Bračka duhovna kultura u suvremenoj etnografiji
Milena Mošić
Ovaj rad je nastao s ciljem prikazivanja načina na koji se očuvala duhovna kultura Brača. U uvodu sam navela dva bitna momenta koja su predstavljala veliku prekretnicu u pogledu održavanja tradicijske kulture: prvi je pojava filoksere (bolesti vinove loze), a drugi je bio Drugi svjetski rat. Oba ova momenta su uvelike osiromašila stanovništvo i ostavilo goleme posljedice na etnografsku baštinu otoka. Taj dio bračke povijesti potvrđuje da su neki gubitci nepovratni. O Braču sam...
Brige učenika osnovnih škola o budućem školovanju
Brige učenika osnovnih škola o budućem školovanju
Anđela Lagetar
S obzirom na jako mali broj radova koji se bave ispitivanjem čimbenika koji utječu na uspješnost tranzicije iz osnovne u srednju školu, glavni cilj ovoga istraživanja bio je istražiti povezanost školskih postignuća, osjećaja samoefikasnosti i zadovoljstva školom s razinom zabrinutosti učenika prilikom tranzicije iz osnovne u srednju školu. Istraživanje je provedeno na 300 učenika osmih razreda iz pet osnovnih škola na području grada Splita. U istraživanje se krenulo s...
Brothers Grimm and Charles Perrault: Fairy Tales for children
Brothers Grimm and Charles Perrault: Fairy Tales for children
Martina Topalović
Around the early nineteenth hundreds the Brothers Grimm collected and published fairy tales in Germany. Some of the stories they collected have become world famous and include some of the most popular fairy-tales. In 1697 Charles Perrault published Tales of Mother Goose. These tales, based on French popular tradition, were very popular in sophisticated court circles. Its publication made him suddenly very widely known. He is often credited as the founder of the modern fairy tale genre. His...

Pages