Pages

Aspekti tijela i tjelesnosti u djelima Slavenke Drakulić
Aspekti tijela i tjelesnosti u djelima Slavenke Drakulić
Ivana Poljičanin
Rad pokušava pokazati različite aspekte tijela i tjelesnosti u romanima Slavenke Drakulić. Na početku se govori o poimanju tjelesnosti kroz povijesne epohe te važnosti koju predstavljaju koža i dodir, s biološkog i filozofskog gledišta. Feminističkom teorijom o tijelu kao prostoru upisivanja ideologije patrijarhata započinjemo dio koji objašnjava kako je tijelo kulturalna konstrukcija. Sociokulturne, povijesne i političke prilike prema tome utječu na doživljaj tijela....
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Antea Mrčela
Tema ovog rada odnosi se na problem obrazovnih postignuća i aspiracija za daljnjim školovanjem kod mladih, odnosno srednjoškolaca. U središnjem interesu su srednjoškolci Sinjske gimnazije i Kninske strukovne srednje škole, odnosno njihove aspiracije vezane za nastavak obrazovanja te jesu li uopće u mogućnosti nastaviti sa školovanjem nakon srednje škole. Opći je cilj istraživanja ispitati povezanost želja i mogućnosti srednjoškolaca za nastavak obrazovanja. Rad se fokusira na...
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Antea Mrčela
Tema ovog rada odnosi se na problem obrazovnih postignuća i aspiracija za daljnjim školovanjem kod mladih, odnosno srednjoškolaca. U središnjem interesu su srednjoškolci Sinjske gimnazije i Kninske strukovne srednje škole, odnosno njihove aspiracije vezane za nastavak obrazovanja te jesu li uopće u mogućnosti nastaviti sa školovanjem nakon srednje škole. Opći je cilj istraživanja ispitati povezanost želja i mogućnosti srednjoškolaca za nastavak obrazovanja. Rad se fokusira na...
Atentat na Stjepana Radića i njegove posljedice
Atentat na Stjepana Radića i njegove posljedice
Marija Parać
Rad ne sadrži sažetak.
Augusteum Aenonae
Augusteum Aenonae
Bernard Dukić
Štovanje rimskih careva i njihovih obitelji vuče svoje podrijetlo iz dvije tradicije koje su se međusobno isprepletale. Prva je ona starija, orijentalna, koja seže do pojma vladara- boga u civilizacijama Egipta i Mezopotamije. Taj koncept teokracije se prebacuje na perzijsku državu a preko djelovanja Aleksandra Velikog ulazi u grčki svijet i na taj način stvara helenističku civilizaciju. Kako se rimska država sve više širi na Istok, njeni vojskovođe dolaze u doticaj s tim idejama...
BANALNOST ZLA KOD HANNAH ARENDT
BANALNOST ZLA KOD HANNAH ARENDT
Neda Vuković
U ovom radu izlaže se filozofija Hannah Arendt s naglaskom na pojam politike, rata te na filozofske interpretacije imperijalizma i antisemitizma. Sve te teme uvod su za raspravu o Eichmannu u Jeruzalemu u kojoj autorica na zanimljiv način propituje granice osobne odgovornosti u političkom sistemu koji diktira svoja pravila. Zaključuje kako ljudi koji su činili zločine nisu to činili zbog nedostatka savjesti nego zbog zatomljene sposobnosti mišljenja i stvaranja vlastitog moralnog...
BAROKNA ARHITEKTURA U BLATU NA KORČULI
BAROKNA ARHITEKTURA U BLATU NA KORČULI
Tomislav Nadilo
Cilj teksta je obrada problematike arhitekture 17. i 18. stoljeća u Blatu na Korčuli. U uvodu je prvenstveno obrađen povijesni pregled šire regije, odnosno Mletačke Dalmacije, kako bi se što bolje shvatilo vrijeme nastanka građevina u tekstu. Zatim je obrađena povijesna slika otoka Korčule kao zasebnog elementa u dalmatinskom arealu, te Blata kao mjesta zbivanja povijesnih i građevinskih radnji. Posebno je obrađena arhitektura 17. i 18. stoljeća u Mletačkoj Dalmaciji, te je...
BENEDIKTINSKI SAMOSTAN NA SUSTIPANU
BENEDIKTINSKI SAMOSTAN NA SUSTIPANU
Lidija Jurković
Sv. Benedikt, osnivač benediktinskog reda, ostavio je velik utjecaj na zapadnu kršćansku kulturu. Monasi koji su slijedili njegovo učenje, djelovali su i na području današnje Hrvatske uživajući velik ugled i poštovanje. Jedan od samostana koji su benediktinci podignuli na području Hrvatske je samostan na Sustipanu koji se prvi put spominje u dokumentu iz 1020. godine. Mnogi izvori i dokumenti govore o djelovanju ovog samostana, a u njima se spominju i hrvatski kraljevi, Petar...
BESTIJARIJ RADOVANOVOG PORTALA
BESTIJARIJ RADOVANOVOG PORTALA
Lea Cvetko
Ovaj rad posvećen je opisivanju značenja životinjskih prikaza na portalu majstora Radovana smještenog u predvorju trogirske katedrale sv. Lovre. Portal je nastao u 13. stoljeću, a nadograđen je u razdoblju gotike i renesanse. Analiza obuhvaća reljefe na dvama oblim stupićima koji se nalaze odmah uz ulaz, te dvije lavlje skulpture koje sa svake strane flankiraju portal. Cilj rada je sumirati dosadašnja saznanja o spomenutim reljefima i opisati njihova ikonografijska značenja od...
BITKA ZA STALJINGRAD
BITKA ZA STALJINGRAD
Ivana Žeravica
Svaki je rat okrutan. Ali drugi svjetski rat. bio je najokrutniji u tadašnjoj povijesti a možda i do danas. I prekretnica u Drugom svjetskom ratu, bitka za Staljingrad, bila je uspješna sovjetska obrana grada Staljingrada u SSSR-u. Većina povjesničara smatra je najvećom bitkom cijelog sukoba jer je zaustavila njemački napredak prema Sovjetskom Savezu i obilježila je okretanje plime rata u korist Saveznika. Bitka je započela s njemačkim zračnim snagama, Luftwaffeom, bombardiranjem...
BLEIBURŠKA TRAGEDIJA U OČIMA HRVATSKE POLTIČKE EMIGRACIJE
BLEIBURŠKA TRAGEDIJA U OČIMA HRVATSKE POLTIČKE EMIGRACIJE
Jelena Dujić
Ovaj završni rad donosi poglede nekoliko hrvatskih političkih emigranata na bleiburšku tragediju. U prvom poglavlju rada sažeto su prikazani događaji pred sam kraj Drugog svjetskog rata kada se teritorij Nezavisne Države Hrvatske postepeno smanjivao i sveo samo na područje neposredne okolice Zagreba sve češćim pobjedama partizanske vojske na bojišnicama, kao i posljednja neuspješna politička nastojanja ustaškog režima za spašavanjem države, njen slom i povlačenje Oružanih...
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Jelena Parčina
Bajka je književna vrsta koju djeca najranije susreću, prati ih dugo i ostavlja najjače tragove. Braća Grimm bila su potaknuta bajkama koje je pisao Perrault te su počeli skupljati narodne priče i zajednički ih obrađivati. Njihove obrade bajki bile su sličnije izvorima iz usmene književnosti i nalaze se na granici između čiste narodne i prave umjetničke bajke. Priče i bajke čitane naglas ili ispričane, pobuđuju prilično duboke emocije kod djece. Međutim, nije tako kod sve...

Pages