Pages

CAPITAL AND THE VICTORIAN GOTHIC
CAPITAL AND THE VICTORIAN GOTHIC
Mara Ruža Blažević
The class-consciousness of Bram Stoker’s novel Dracula and Sheridan LeFanu’s novella Carmilla is yet to be comprehensively explored in terms of elucidating the inextricable link between Victorian vampire and industrial capital. Established Marxian tropes in Dracula and overlooked in Carmilla, such as capital, labour, class conflict, commodity fetishism and the bourgeois work ethic, require attention and reinterpretation; while undetected ones in both fictions, commodity circulation,...
CAR AURELIJAN
CAR AURELIJAN
Marko Marović
Aurelijan je došao na vlast 270. godine nakon smrti Klaudija Gotičkog. U mladosti se isticao svojim vojničkim vještinama te je brzo napredovao u rimskoj vojsci. Istakao se u službi Klaudija Gotičkog te se nametnuo kao logički nasljednik. Njegovu vladavinu je okarakteriziralo konstantno ratovanje u svrhu obrane carstva i povratku rimskih zemalja koje su potpale pod Palmirsko i Galsko carstvo. Aurelijan je uspio obnoviti teritorijalnu cjelovitost carstva te pogiba od ruke vlastitih...
CAR FRIDRIK II. HOHENSTAUFEN
CAR FRIDRIK II. HOHENSTAUFEN
Toma Gruica
Fridrik II., rođen je 26. prosinca 1194. god. Sin je cara Henrika VI. iz dinastije Hohenstaufen i majke Konstanze d'Hauteville, nasljednice normanskih kraljeva na Siciliji. Fridrik II. je bio obdaren iznimnim talentima i ambicijama, kako političkim tako i onima na polju kulture koji su obilježili njegovu vladavinu nad jednim iznimno velikim teritorijem koji se prostirao od juga Sicilije preko Italije sve do Njemačke na sjeveru. Bio je kralj Sicilije, Burgundije, Njemačke, Italije i...
CARAVAGGIZAM U DJELIMA ARTEMISIJE GENTILESCHI
CARAVAGGIZAM U DJELIMA ARTEMISIJE GENTILESCHI
Jelena Novak
Jedna od rijetkih žena koja je, prije modernog doba, umjetnost uspjela pretvoriti u karijeru, Artemisia Gentileschi, bila je zaboravljena više od dva stoljeća kada ju prvi put spominje Roberto Longhi, vrsni poznavatelj Caravaggiova opusa. Od njegovog prvijenca, brojni su se učenjaci trudili objasniti razvoj umjetnice čija su djela po mnogočemu bila revolucionarna za 17. stoljeće te su relevantna još i danas. Iako većinom spominjana isključivo u okviru konteksta sljedbenika...
CASSIREROVA ANTROPOLOGIJA: ČOVJEK KAO SIMBOLIČKA ŽIVOTINJA
CASSIREROVA ANTROPOLOGIJA: ČOVJEK KAO SIMBOLIČKA ŽIVOTINJA
Marin Čečuk
Ovaj rad prikazuje Cassirerovu teoriju simboličkih oblika, odnosno teoriju simboličkog sustava. Sustav simboličkih oblika je jedan jedinstveni sustav preko kojeg Cassirer želi objasniti načine, mogućnosti i specifičnosti čovjekovog spoznavanja svijeta. Preko simboličkih formi čovjek oblikuje svijet. Zbog njegovih osobitosti, simboli su čovjekovi nužni načini komuniciranja sa svijetom jer je „razapet“ između podražaja i doživljaja. Simbolički sustav ili mreža jedan...
CHARLES BURNS' BLACK HOLE AND THE AMERICAN GROTESQUE
CHARLES BURNS' BLACK HOLE AND THE AMERICAN GROTESQUE
Jakov Andro Škomrlj
This thesis is about Charles Burns' graphic novel Black Hole and its themes and how it deals with the two types of the literary term grotesque, the two being European and American Grotesque, and the third, original one being Black Hole grotesque. The graphic novel makes a specific blend of genres and types of grotesque and makes its own.
CHARLES DARWIN – TEORIJA EVOLUCIJE I RADIONICA ZA UČENIKE NIŽE ŠKOLSKE DOBI
CHARLES DARWIN – TEORIJA EVOLUCIJE I RADIONICA ZA UČENIKE NIŽE ŠKOLSKE DOBI
Anđela Rajčić
Evolucija je proces koji označava promjenu. Često se definira kao razvoj iz nečega jednostavnog u nešto složeno, no to je znanost koja se bavi proučavanjem postanka, razvoja i promjenjivosti živih bića u vremenu. Najveći doprinos u znanosti vezano za evoluciju dao je engleski prirodoslovac Charles Darwin. Potaknut petogodišnjim putovanjem HMS Beagleom, došao je do veličanstvenih otkrića koja je predočio u svom djelu Podrijetlo vrsta ili o postanku vrsta uz pomoć prirodnog...
CIBI E BEVANDE NELLA FRASEOLOGIA ITALIANA E CROATA
CIBI E BEVANDE NELLA FRASEOLOGIA ITALIANA E CROATA
Mirna Tadić
Lo scopo di questa tesina è analizzare i modi di dire che contengono i cibi e le bevande in 2 lingue, la lingua croata e italiana. Per mostrare le somiglianze e le differenze di queste due lingue, sono stati raccolti 54 modi di dire italiani. Prima di tutto vengono presentate le caratteristiche principali della cucina italiana e croata, l’influsso della storia sullo sviluppo della cucina e l’importanza della cucina nella società. Nella parte teorica viene spiegata la definizione del...
CILJNE ORIJENTACIJE MLADIH SPORTAŠA U FUNKCIJI DOBI: PRESJEČNO ISTRAŽIVANJE
CILJNE ORIJENTACIJE MLADIH SPORTAŠA U FUNKCIJI DOBI: PRESJEČNO ISTRAŽIVANJE
Petra Šarić
Nichollsova teorija postignuća (1989) predlaže da način na koji pojedinci definiraju kompetentnost i uspjeh, odnosno njihove ciljne orijentacije, igraju ključnu ulogu u njihovom sportskom angažmanu. S obzirom na to, cilj ovog istraživanja bio je detaljnije ispitati relacije dispozicijske ciljne orijentacije kod taekwondaša i taekwondašica te nogometaša i nogometašica. U istraživanju je korišten Upitnik Ciljne orijentacije u sportu (Duda i sur., 1995) kako bi se procijenila...
CIVILNO DRUŠTVO KAO PODRŠKA OBITELJSKOM ODGOJU
CIVILNO DRUŠTVO KAO PODRŠKA OBITELJSKOM ODGOJU
Ante Grčić
Prema razvojno ekološkoj teoriji, na razvoj pojedinca utječu različita okruženja. Promatrajući dijete u kontekstu obiteljskog sustava autore je zanimalo utječe li i na koji način, civilno društvo na obiteljski sustav. Cilj je ovog diplomskog rada bio opisati kako Udruga MoSt pruža podršku obiteljskom sustavu. Korištenjem kvalitativnog istraživačkog nacrta odlučeno je ispitati iskustva korisnika Udruge MoSt. Ispitanici su bili roditelji (n=7) i djeca (n=6), a kao metoda je...
COGNITIVE ESTRANGEMENT IN KAZUO ISHIGURO'S NEVER LET ME GO AND BLACK MIRROR
COGNITIVE ESTRANGEMENT IN KAZUO ISHIGURO'S NEVER LET ME GO AND BLACK MIRROR
Petra Buzdovačić
This BA thesis paper analyses and compares the utilization of science-fictional concepts of cognitive estrangement and novum in Kazuo Ishiguro‘s novel Never Let Me Go and an episode of the Black Mirror television series titled ―Men Against Fire‖, according to different theoretical and critical approaches to the science fiction genre and said concepts, and argues that the novel and the episode‘s narrative produce new interpretations of the concepts of estrangement and novum.
COLOUR TERMS IN ENGLISH IDIOMS AND PROVERBS
COLOUR TERMS IN ENGLISH IDIOMS AND PROVERBS
Ana Vrdoljak
The goal of this thesis was to analyse idioms and proverbs containing colour terms in order to determine their frequency in English language and to provide examples of their usage. The theoretical part of the thesis explains the role of colours in linguistics and in culture. Precise definitions of idioms and proverbs are provided as well as their main characteristics. In the practical part English idioms and proverbs containing colour terms are listed after searching various English...

Pages