Pages

BLEIBURŠKA TRAGEDIJA U OČIMA HRVATSKE POLTIČKE EMIGRACIJE
BLEIBURŠKA TRAGEDIJA U OČIMA HRVATSKE POLTIČKE EMIGRACIJE
Jelena Dujić
Ovaj završni rad donosi poglede nekoliko hrvatskih političkih emigranata na bleiburšku tragediju. U prvom poglavlju rada sažeto su prikazani događaji pred sam kraj Drugog svjetskog rata kada se teritorij Nezavisne Države Hrvatske postepeno smanjivao i sveo samo na područje neposredne okolice Zagreba sve češćim pobjedama partizanske vojske na bojišnicama, kao i posljednja neuspješna politička nastojanja ustaškog režima za spašavanjem države, njen slom i povlačenje Oružanih...
BOGDAN RADICA I TALIJANI ZA VRIJEME FAŠISTIČKOG "VENTENNIA"
BOGDAN RADICA I TALIJANI ZA VRIJEME FAŠISTIČKOG "VENTENNIA"
Matea Kero
Značajan doprinos poznavanju talijanske intelektualne povijesti tijekom fašističkog Ventennia (1922. – 1943.) dao je hrvatski intelektualac Bogdan Radica (1904. – 1993.). Ovaj je polihistor svoju dugu i plodonosnu karijeru esejista i publicista započeo u Italiji, gdje je, osim intelektualnog sazrijevanja, ostvario kontakte s najistaknutijim predstavnicima političkokulturnog života, u čijem je prisustvu spoznao razmjere europske međuratne krize. Kao pripadnik talijanskog...
BONINO DA MILANO
BONINO DA MILANO
Ana Pralija
Bonino da Milano, Bonino di Jacopo da Milano, kipar je lombardskog podrijetla te spada u krug lombardskih kipara Campionesa. Jedan od najočitijih izvora kao dokaz njegovog djelovanja je kapela sv. Dujma u splitskoj katedrali jer se na njoj nalazi njegov natpis i datacija. Njegov opus nalazi se u četiri grada: u Korčuli, u Dubrovniku, u Splitu i u Šibeniku. Njegov prvi rad u Dalmaciji vezan je uz korčulansku katedralu sv. Marka 1412. godine. Također mu se u Korčuli pripisuje reljef sv....
BRIBIRSKA GLAVICA OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA
BRIBIRSKA GLAVICA OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA
Duje Kulušić
Bribirska glavica predstavlja lokalitet koji nam omogućava praćenje razvoja različitih povijesnih razdoblja i njihovih izmjenjivanja koja nam automatski pružaju uvid u promjene života samog stanovništva. Početak doticaja ljudi sa ovim lokalitetom pronalazimo još u prapovijesnom razdoblju, a za vrijeme antike na tom mjestu nastaje puno ozbiljnije naselje koje se u narednim periodima samo nastavlja razvijati. Upravo razdoblje prijelaza iz antike u srednji vijek trenutno pruža najviše...
BUSHIDŌ I KATANA:
 DUH I TIJELO RATNIKA
BUSHIDŌ I KATANA: DUH I TIJELO RATNIKA
Marin Tomaš
Zamišljen prvenstveno kao sinopsis vojne povijesti i filozofije predmodernoga Japana (i.e., do Meiji obnove), rad iznosi postanak i razvoj samuraja, s naglaskom na promjenama u strukturi vojske, oružju i taktikama. Nastojao se prikazati odmak od staroga načina ratovanja arhajskoga i srednjovjekovnoga Japana, gdje su korišteni lûk i strijele u „časnim dvobojima“ na konjima, u korist masovnijih sukoba „neslužbenih“ jedinica lake pješadije naoružanih vatrenim oružjem...
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Jelena Parčina
Bajka je književna vrsta koju djeca najranije susreću, prati ih dugo i ostavlja najjače tragove. Braća Grimm bila su potaknuta bajkama koje je pisao Perrault te su počeli skupljati narodne priče i zajednički ih obrađivati. Njihove obrade bajki bile su sličnije izvorima iz usmene književnosti i nalaze se na granici između čiste narodne i prave umjetničke bajke. Priče i bajke čitane naglas ili ispričane, pobuđuju prilično duboke emocije kod djece. Međutim, nije tako kod sve...
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Josipa Kaselj
Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje o odnosima Hrvatske i Srbije u političkoj i društvenoj sferi. Istraživanje je provedeno u srpnju i kolovozu 2016. godine u kojem je sudjelovalo 210 ispitanika/ca podijeljenih u tri dobne skupine. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, nakon čega su interpretirani i prikazani grafičkim i tabličnim prikazima. Domovinski rat završio je prije 25 godina, ali posljedice toga razdoblja osjećaju se i danas i još uvijek uvelike utječu na...
Barokna arhitektura u Splitu
Barokna arhitektura u Splitu
Valentina Petričević
Ovaj završni rad bavi se baroknom arhitekturom u Splitu te je podijeljen u sedam poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u sadržaj rada. Drugo poglavlje pokriva povijesne, društvene i ekonomske okolnosti razvoja umjetničke djelatnosti u Splitu u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću. Treće poglavlje sadrži informacije o stambenoj arhitekturi u Splitu, dok četvrto poglavlje sadrži informacije o sakralnoj arhitekturi. Peto poglavlje donosi informacije o izgradnji lazareta. Šesto i sedmo...
Barokna tvrđava u Slavonskom Brodu
Barokna tvrđava u Slavonskom Brodu
Laura Kujundžić
Završni rad bavi se baroknom tvrđavom u Slavonskom Brodu. Na početku se iznosi povijesni kontekst gradnje, važnost fortifikacije u 18. stoljeću, kao i funkcije njezinih dijelova. Nazvana „Dioklecijanovom palačom“ Sjevera, tvrđava Brod jedna je od najvećih zdanja kontinentalne Hrvatske. U nastavku rada bit će opisano i današnje stanje brodske Tvrđave. Tvrđava se ističe dominantnom rustikalnošću, koja je integrirana i adaptirana u okvire grada Slavonskog Broda, njegove...
Basna
Basna
Ivana Lijić
U ovom radu prikazane su definicije basne kao i njene glavne značajke. Kronološki je naveden povijesni razvoj, od rane ljudske civilizacije pa sve do danas. Početak obilježava Ezop, kao prvi basnopisac, dok se kasnije javljaju poznati svjetski basnopisci poput La Fontainea, Krilova, Lessinga pa sve do hrvatskih basnopisaca kao što su Ivana Brlić- Mažuranić, Gustav Krklec, Vladimir Halovanić i dr. Iako se basna dugo smatrala prihvatljivom književnom vrstom samo za školsku i...
Biblijski motivi u romanu Mali princ
Biblijski motivi u romanu Mali princ
Paula Dajak
Mali princ fantastična je priča filozofskog usmjerenja. Iako jednostavno napisan roman iz dječje perspektive i jednostavnim jezikom, djelo sa sobom nosi brojne poruke i za odrasle. Djelo je pisano i za djecu i za odrasle te ga i jedni i drugi prihvaćaju. Autor u djelu vješto se koristi alegorijom i odmah se uspijeva uvidjeti dvojnost djela. Osim razmatranja o djelu kao o alegorijskoj priči o ljubavi, poneki autori iznose i drugu stranu alegoričnosti Malog princa. Mali princ obiluje...

Pages