Pages

BRIBIRSKA GLAVICA OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA
BRIBIRSKA GLAVICA OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA
Duje Kulušić
Bribirska glavica predstavlja lokalitet koji nam omogućava praćenje razvoja različitih povijesnih razdoblja i njihovih izmjenjivanja koja nam automatski pružaju uvid u promjene života samog stanovništva. Početak doticaja ljudi sa ovim lokalitetom pronalazimo još u prapovijesnom razdoblju, a za vrijeme antike na tom mjestu nastaje puno ozbiljnije naselje koje se u narednim periodima samo nastavlja razvijati. Upravo razdoblje prijelaza iz antike u srednji vijek trenutno pruža najviše...
BUSHIDŌ I KATANA:
 DUH I TIJELO RATNIKA
BUSHIDŌ I KATANA: DUH I TIJELO RATNIKA
Marin Tomaš
Zamišljen prvenstveno kao sinopsis vojne povijesti i filozofije predmodernoga Japana (i.e., do Meiji obnove), rad iznosi postanak i razvoj samuraja, s naglaskom na promjenama u strukturi vojske, oružju i taktikama. Nastojao se prikazati odmak od staroga načina ratovanja arhajskoga i srednjovjekovnoga Japana, gdje su korišteni lûk i strijele u „časnim dvobojima“ na konjima, u korist masovnijih sukoba „neslužbenih“ jedinica lake pješadije naoružanih vatrenim oružjem...
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Jelena Parčina
Bajka je književna vrsta koju djeca najranije susreću, prati ih dugo i ostavlja najjače tragove. Braća Grimm bila su potaknuta bajkama koje je pisao Perrault te su počeli skupljati narodne priče i zajednički ih obrađivati. Njihove obrade bajki bile su sličnije izvorima iz usmene književnosti i nalaze se na granici između čiste narodne i prave umjetničke bajke. Priče i bajke čitane naglas ili ispričane, pobuđuju prilično duboke emocije kod djece. Međutim, nije tako kod sve...
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Josipa Kaselj
Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje o odnosima Hrvatske i Srbije u političkoj i društvenoj sferi. Istraživanje je provedeno u srpnju i kolovozu 2016. godine u kojem je sudjelovalo 210 ispitanika/ca podijeljenih u tri dobne skupine. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, nakon čega su interpretirani i prikazani grafičkim i tabličnim prikazima. Domovinski rat završio je prije 25 godina, ali posljedice toga razdoblja osjećaju se i danas i još uvijek uvelike utječu na...
Barokna arhitektura u Splitu
Barokna arhitektura u Splitu
Valentina Petričević
Ovaj završni rad bavi se baroknom arhitekturom u Splitu te je podijeljen u sedam poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u sadržaj rada. Drugo poglavlje pokriva povijesne, društvene i ekonomske okolnosti razvoja umjetničke djelatnosti u Splitu u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću. Treće poglavlje sadrži informacije o stambenoj arhitekturi u Splitu, dok četvrto poglavlje sadrži informacije o sakralnoj arhitekturi. Peto poglavlje donosi informacije o izgradnji lazareta. Šesto i sedmo...
Barokna tvrđava u Slavonskom Brodu
Barokna tvrđava u Slavonskom Brodu
Laura Kujundžić
Završni rad bavi se baroknom tvrđavom u Slavonskom Brodu. Na početku se iznosi povijesni kontekst gradnje, važnost fortifikacije u 18. stoljeću, kao i funkcije njezinih dijelova. Nazvana „Dioklecijanovom palačom“ Sjevera, tvrđava Brod jedna je od najvećih zdanja kontinentalne Hrvatske. U nastavku rada bit će opisano i današnje stanje brodske Tvrđave. Tvrđava se ističe dominantnom rustikalnošću, koja je integrirana i adaptirana u okvire grada Slavonskog Broda, njegove...
Basna
Basna
Ivana Lijić
U ovom radu prikazane su definicije basne kao i njene glavne značajke. Kronološki je naveden povijesni razvoj, od rane ljudske civilizacije pa sve do danas. Početak obilježava Ezop, kao prvi basnopisac, dok se kasnije javljaju poznati svjetski basnopisci poput La Fontainea, Krilova, Lessinga pa sve do hrvatskih basnopisaca kao što su Ivana Brlić- Mažuranić, Gustav Krklec, Vladimir Halovanić i dr. Iako se basna dugo smatrala prihvatljivom književnom vrstom samo za školsku i...
Biblijski motivi u romanu Mali princ
Biblijski motivi u romanu Mali princ
Paula Dajak
Mali princ fantastična je priča filozofskog usmjerenja. Iako jednostavno napisan roman iz dječje perspektive i jednostavnim jezikom, djelo sa sobom nosi brojne poruke i za odrasle. Djelo je pisano i za djecu i za odrasle te ga i jedni i drugi prihvaćaju. Autor u djelu vješto se koristi alegorijom i odmah se uspijeva uvidjeti dvojnost djela. Osim razmatranja o djelu kao o alegorijskoj priči o ljubavi, poneki autori iznose i drugu stranu alegoričnosti Malog princa. Mali princ obiluje...
Biotička motorička znanja u predškoli
Biotička motorička znanja u predškoli
Josipa Marijanović
Kako bi dijete imalo uspješan i kvalitetan razvoj trebalo bi biti tjelesno aktivno i posjedovati znanja koja prate njegovu razvojnu fazu. Osim razvoja koordinacije, razvitka i korištenja više mišićnih skupina, tjelesna aktivnost djeci može pomoći u socijalizaciji sa drugom djecom. Ova vrsta aktivnosti zahtjeva pripremu odgajatelja i kvalitetnu demonstraciju i učenje. Djeca najbolje uče igrajući se pa je osmišljavanjem raznih igrica, koje sadrže biotička motorička znanja,...
Bitka za Sinj i Sinjska alka
Bitka za Sinj i Sinjska alka
Jelena Samardžić
U ljeto 1715. godine na putu osmanlijskoga osvajačkoga pohoda prema moru kao ključni strateški pravac našla se Cetinska krajina i za ishod toga pohoda presudna sinjska tvrđava Grad. Vojskovođa Mehmed paša Čelić spustio se iz Bosne preko Prologa u Cetinu sa 60.000 vojnika. Dio je vojske uputio prema Drnišu, na prijevaru je zauzeta Vrlika, a glavnina se vojske utaborila ispod Sinjske Tvrđave. Manje su postrojbe zaustavili hrabri mještani Otoka. Nakon nekoliko dana krvave...
Bitka za Staljingrad 1942. - 1943.
Bitka za Staljingrad 1942. - 1943.
Ina Krip
Rad ne sadrži sažetak.

Pages