Pages

BESTIJARIJ RADOVANOVOG PORTALA
BESTIJARIJ RADOVANOVOG PORTALA
Lea Cvetko
Ovaj rad posvećen je opisivanju značenja životinjskih prikaza na portalu majstora Radovana smještenog u predvorju trogirske katedrale sv. Lovre. Portal je nastao u 13. stoljeću, a nadograđen je u razdoblju gotike i renesanse. Analiza obuhvaća reljefe na dvama oblim stupićima koji se nalaze odmah uz ulaz, te dvije lavlje skulpture koje sa svake strane flankiraju portal. Cilj rada je sumirati dosadašnja saznanja o spomenutim reljefima i opisati njihova ikonografijska značenja od...
BILDERATLAS MNEMOSYNE: IDEJA, KONCEPT I DJELO
BILDERATLAS MNEMOSYNE: IDEJA, KONCEPT I DJELO
Lea Cvetko
Aby Warburg je gotovo čitav svoj život posvetio dugotrajnim, temeljitim i zaista iscrpnim istraživanjima. Njegova kompleksna i eklektična razmišljanja o umjetnosti karakteristična su za sva njegova djela, no ponajviše za rad Bilderatlas Mnemosyne. Iako je riječ o jednom enormnom i nedovršenom istraživanju, Bilderatlas Menmosyne je i samo po sebi djelo koje je bilo tema mnogih istraživanja kroz različite povijesne periode. Unatoč tomu, ono još uvijek uvelike ostaje obojeno...
BITKA ZA STALJINGRAD
BITKA ZA STALJINGRAD
Ivana Žeravica
Svaki je rat okrutan. Ali drugi svjetski rat. bio je najokrutniji u tadašnjoj povijesti a možda i do danas. I prekretnica u Drugom svjetskom ratu, bitka za Staljingrad, bila je uspješna sovjetska obrana grada Staljingrada u SSSR-u. Većina povjesničara smatra je najvećom bitkom cijelog sukoba jer je zaustavila njemački napredak prema Sovjetskom Savezu i obilježila je okretanje plime rata u korist Saveznika. Bitka je započela s njemačkim zračnim snagama, Luftwaffeom, bombardiranjem...
BLEIBURG I KRIŽNI PUT KAO TEMA HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE
BLEIBURG I KRIŽNI PUT KAO TEMA HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE
Ana Pirić
Bleiburg i križni put jedne su od najkontroverznijih tema u cjelovitoj hrvatskoj povijesti. Istina nikada nije relevantna, a ono što je utkano u tematiku Bleiburga je da su povijest pisali pobjednici. Zbog takvog načina zapisivanja povijesti, hrvatska historiografija stavljena je pred ogroman izazov. Hrvatska je za vrijeme Drugog svjetskog rata bila u situaciji o kojoj im se sudilo i sudi do današnjih dana. Ratni poraz, bijeg prema 'pomoći' bile su uvertira bleiburškoj katastrofi o...
BLEIBURŠKA TRAGEDIJA U OČIMA HRVATSKE POLTIČKE EMIGRACIJE
BLEIBURŠKA TRAGEDIJA U OČIMA HRVATSKE POLTIČKE EMIGRACIJE
Jelena Dujić
Ovaj završni rad donosi poglede nekoliko hrvatskih političkih emigranata na bleiburšku tragediju. U prvom poglavlju rada sažeto su prikazani događaji pred sam kraj Drugog svjetskog rata kada se teritorij Nezavisne Države Hrvatske postepeno smanjivao i sveo samo na područje neposredne okolice Zagreba sve češćim pobjedama partizanske vojske na bojišnicama, kao i posljednja neuspješna politička nastojanja ustaškog režima za spašavanjem države, njen slom i povlačenje Oružanih...
BOGDAN RADICA I TALIJANI ZA VRIJEME FAŠISTIČKOG "VENTENNIA"
BOGDAN RADICA I TALIJANI ZA VRIJEME FAŠISTIČKOG "VENTENNIA"
Matea Kero
Značajan doprinos poznavanju talijanske intelektualne povijesti tijekom fašističkog Ventennia (1922. – 1943.) dao je hrvatski intelektualac Bogdan Radica (1904. – 1993.). Ovaj je polihistor svoju dugu i plodonosnu karijeru esejista i publicista započeo u Italiji, gdje je, osim intelektualnog sazrijevanja, ostvario kontakte s najistaknutijim predstavnicima političkokulturnog života, u čijem je prisustvu spoznao razmjere europske međuratne krize. Kao pripadnik talijanskog...
BONINO DA MILANO
BONINO DA MILANO
Ana Pralija
Bonino da Milano, Bonino di Jacopo da Milano, kipar je lombardskog podrijetla te spada u krug lombardskih kipara Campionesa. Jedan od najočitijih izvora kao dokaz njegovog djelovanja je kapela sv. Dujma u splitskoj katedrali jer se na njoj nalazi njegov natpis i datacija. Njegov opus nalazi se u četiri grada: u Korčuli, u Dubrovniku, u Splitu i u Šibeniku. Njegov prvi rad u Dalmaciji vezan je uz korčulansku katedralu sv. Marka 1412. godine. Također mu se u Korčuli pripisuje reljef sv....
BRIBIRSKA GLAVICA OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA
BRIBIRSKA GLAVICA OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA
Duje Kulušić
Bribirska glavica predstavlja lokalitet koji nam omogućava praćenje razvoja različitih povijesnih razdoblja i njihovih izmjenjivanja koja nam automatski pružaju uvid u promjene života samog stanovništva. Početak doticaja ljudi sa ovim lokalitetom pronalazimo još u prapovijesnom razdoblju, a za vrijeme antike na tom mjestu nastaje puno ozbiljnije naselje koje se u narednim periodima samo nastavlja razvijati. Upravo razdoblje prijelaza iz antike u srednji vijek trenutno pruža najviše...
BUSHIDŌ I KATANA:
 DUH I TIJELO RATNIKA
BUSHIDŌ I KATANA: DUH I TIJELO RATNIKA
Marin Tomaš
Zamišljen prvenstveno kao sinopsis vojne povijesti i filozofije predmodernoga Japana (i.e., do Meiji obnove), rad iznosi postanak i razvoj samuraja, s naglaskom na promjenama u strukturi vojske, oružju i taktikama. Nastojao se prikazati odmak od staroga načina ratovanja arhajskoga i srednjovjekovnoga Japana, gdje su korišteni lûk i strijele u „časnim dvobojima“ na konjima, u korist masovnijih sukoba „neslužbenih“ jedinica lake pješadije naoružanih vatrenim oružjem...
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Bajke braće Grimm kao podloga za lutkarsku animaciju
Jelena Parčina
Bajka je književna vrsta koju djeca najranije susreću, prati ih dugo i ostavlja najjače tragove. Braća Grimm bila su potaknuta bajkama koje je pisao Perrault te su počeli skupljati narodne priče i zajednički ih obrađivati. Njihove obrade bajki bile su sličnije izvorima iz usmene književnosti i nalaze se na granici između čiste narodne i prave umjetničke bajke. Priče i bajke čitane naglas ili ispričane, pobuđuju prilično duboke emocije kod djece. Međutim, nije tako kod sve...
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Balkanski rat 21. stoljeća: odnosi Hrvatske i Srbije u društvenoj i političkoj sferi
Josipa Kaselj
Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje o odnosima Hrvatske i Srbije u političkoj i društvenoj sferi. Istraživanje je provedeno u srpnju i kolovozu 2016. godine u kojem je sudjelovalo 210 ispitanika/ca podijeljenih u tri dobne skupine. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, nakon čega su interpretirani i prikazani grafičkim i tabličnim prikazima. Domovinski rat završio je prije 25 godina, ali posljedice toga razdoblja osjećaju se i danas i još uvijek uvelike utječu na...
Barokna arhitektura u Splitu
Barokna arhitektura u Splitu
Valentina Petričević
Ovaj završni rad bavi se baroknom arhitekturom u Splitu te je podijeljen u sedam poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u sadržaj rada. Drugo poglavlje pokriva povijesne, društvene i ekonomske okolnosti razvoja umjetničke djelatnosti u Splitu u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću. Treće poglavlje sadrži informacije o stambenoj arhitekturi u Splitu, dok četvrto poglavlje sadrži informacije o sakralnoj arhitekturi. Peto poglavlje donosi informacije o izgradnji lazareta. Šesto i sedmo...

Pages