Pages

COME CI VEDONO DALL' ALTRA PARTE DELL'  ADRIATICO?
COME CI VEDONO DALL' ALTRA PARTE DELL' ADRIATICO?
Jelena Marijanović
U ovom završnom radu analiziraju se pojmovi stereotip i predrasuda, s naglaskom na nacionalne stereotipe. Analiziran je položaj Hrvata u Italiji od davnih vremena do danas, s posebnim osvrtom na Moliške Hrvate. Može se uočiti da nove generacije manje koriste hrvatski jezik iako postoji udruga za očuvanje jezika koji oni zovu „na našo“. Glavni dio ovog rada sastoji se od prezentacije podataka dobivenih upitnikom i istraživanjem provedenim u Pescari 2018. godine. Cilj upitnika i...
COMPARISON OF MACHINE TRANSLATION WITH HUMAN TRANSLATION
COMPARISON OF MACHINE TRANSLATION WITH HUMAN TRANSLATION
Antonia Turić
Upon examination of the history of development of machine translation, it becomes clear that the ever-growing demand for rapid translation has been surpassing the human translators' capacity. Furthermore, the expansion of the Internet has created a demand for prompt online translations, which human translators cannot carry out. Statistically based tool Google Translate provides a multilingual machine translation by automatically translating one written language to another. The purpose of...
CONCEPTS OF BELIEF AND THE NEW GODS
CONCEPTS OF BELIEF AND THE NEW GODS
Neda Mandić
Terry Pratchett’s Small Gods is a satire on organised religion, depicting it as a means of control over ordinary people, corresponding to Jung’s own views on religion, who, in turn, sees it as a deviation from a personal, immediate experience of God. The depiction of gods and beliefs in the novel also relates to Jung’s philosophical system, namely his concepts of the collective unconscious and archetypes. Gods in the novel are embodiments of Jungian archetypes, who obtain their...
CONCEPTUAL METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE
CONCEPTUAL METAPHORS IN POLITICAL DISCOURSE
Sanja Bilandžić
Ovaj diplomski rad istražuje upotrebu konceptualnih metafora u intervjuima i političkim govorima dvaju hrvatskih predsjedničkih kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović i Ive Josipovića. Teoretska pozadina diplomskog rada obuhvaća definiranje koncepata kao što su politika, komunikacija, politička komunikacija i kognitivna teorija metafore. Najvažniji je cilj istraživanja spoznati sličnosti i razlike u upotrebi konceptualnih metafora kod hrvatskih i američkih predsjedničkih kandidata....
CORPUS-BASED APPROACH TO CONTRASTIVE ANALYSIS
CORPUS-BASED APPROACH TO CONTRASTIVE ANALYSIS
Marija Grgat
Tema ovog diplomskog rada sastoji se u korpusno utemeljenoj kontrastivnoj analizi višerječnih nominalnih struktura u cilju utvrđivanja dvojezičnih razlika u području jezika prava. Istraživanje je obavljeno na hrvatsko-engleskom usporednom korpusu od 10 različitih pravnih dokumenata (protokol, uredba, sporazum , izvješće, radni dokument) iz kojeg su ručno ekstrahirani dvojezični termini kako bi se utvrdile njihove sintaktičke, semantičke, leksičke i ortografske podudarnosti i...
COSTRUIRE LA FRASEOLOGIA CON IL LESSICO DEGLI ANIMALI
COSTRUIRE LA FRASEOLOGIA CON IL LESSICO DEGLI ANIMALI
Doris Stančić
L'obiettivo di questa tesina è di mostrare l'importanza e l'influsso della fraseologia italiana nella vita umana. La motivazione che è stata necessaria per svolgere questo lavoro proviene dalla coscienza di una bellezza enorme della fraseologia. È stata fatta l'analisi linguistica dei modi di dire e dei proverbi che sono legati al mondo degli animali. Gli animali in genere rappresentano una ricca fonte lessicale. I modi di dire e i proverbi che si riferiscono al mondo degli animali sono...
CREATIVE WRITING AND SCIENCE FICTION
CREATIVE WRITING AND SCIENCE FICTION
Jakov Andro Škomrlj
This thesis is about science fiction, its certain subgenres, and it contains five short stories which explore the subjects such as cybernetics, posthumanism and disability. The stories can be categorized as soft science fiction, and also explore intertwining of art and science, the life of an artist and the difference that happens after the interference of science.
CRKVA SV. MARIJE NA CRKVINI U BISKUPIJI
CRKVA SV. MARIJE NA CRKVINI U BISKUPIJI
Iva Šego
Crkva posvećena sv. Mariji je bazilika iz razdoblja ranog srednjeg vijeka, a danas je sačuvana samo u temeljima. Riječ je o bazilici smještenoj na lokalitetu Crkvine u Biskupiji nedaleko od Knina. Istraživanja ove crkve prvi počinje provoditi fra Lujo Marun krajem 19. stoljeća te su njegovi spisi temelji narednim istraživanjima. Ipak, Marunova istraživanja ostavila su mnoge nejasnoće i otvorena pitanja stoga Stjepan Gunjača 50-ih godina 20. stoljeća započinje revizijska...
CRKVA SV. MARKA U HVARU
CRKVA SV. MARKA U HVARU
Ljubica Bilić
Dominikanska crkva sv. Marka u Hvaru prvi put se spominje 1312. godine, međutim ostatci crkve rezultat su proširivanja iz 16./17. stoljeća. Proširivanje ju je preobrazilo u trobrodnu crkvu s nadsvođenim bočnim brodovima, orijentiranu na zapad, s apsidom koja je danas kapela i zvonikom čiji je vrh rekonstruiran u 19. stoljeću na temelju projekta arhitekta Aloisa Hausera. Kompleks je doživio preinake kroz stoljeća i različite vlasti: mletačku, francusku, austrijsku. Povijesnu i...
CRKVENA POVIJEST IMOTSKE OKOLICE U RANONOM NOVOM VIJEKU
CRKVENA POVIJEST IMOTSKE OKOLICE U RANONOM NOVOM VIJEKU
Jurica Jelavić
Crkveno stanje u Imoti tijekom ranog novog vijeka je bilo vrlo kompleksno jer Turci nisu sa simpatijama gledali na Katoličku crkvu i svećenici su bili često ugnjetavani i optuživani kako podižu narod protiv države. Najzaslužniji za očuvanje vjere u teškim vremenima pod turskom vlašću su bili franjevci i popovi glagoljaši. Samostan u Imotskom je podignut oko 1300. godine na izvoru rijeke Vrljike, ali je kasnije premješten na sigurniju lokaciju na Otočić u Prološcu. Opasnost od...
CRKVENO-PUČKA BAŠTINA I PJESME U UGLJANIMA KOD TRILJA
CRKVENO-PUČKA BAŠTINA I PJESME U UGLJANIMA KOD TRILJA
Natali Ban
Glavni cilj ovog rada bio je istražiti usmenu književnost u mjestu Ugljane i okolici. U ovom radu opisan je niz običaja vezanih uz crkveno-pučku baštinu, udvaranja i vjenčanja, svakodnevni život navedenog mjesta te su analizirane pjesme različitih tematika nastale na tom području. Povijesne predaje, pričanja iz života i pjesme govorili su kazivači različitih godišta te su sve njihove izjave potkrijepljene potvrdama i usporedbama iz navedene literature što upućuje na...
CRNA SMRT U DALMACIJI TIJEKOM 14. STOLJEĆA S POSEBNIM OSVRTOM NA SPLIT
CRNA SMRT U DALMACIJI TIJEKOM 14. STOLJEĆA S POSEBNIM OSVRTOM NA SPLIT
Lorena Mihaljević
Rečenica Bježi hitno, bježi daleko i kasno se vraćaj!153 najbolji je opis stanja u Europi za vrijeme velike kužne epidemije 14. stoljeća – Crne smrti. U razdoblju srednjega vijeka, pa sve do kraja devetnaestog stoljeća uzročnik kuge bio je nepoznat te je samo liječenje pošasti bio srednjovjekovni misterij koji je oblikovao niz vjerovanja i liječničkih pothvata kako bi se ta pošast uništila. Građa koja se odnosi na Crnu smrt u Dalmaciji samo je jedna fragmentarna mozaik-slika...

Pages