Pages

CROATIAN AND SPANISH EFL LEARNERS’ BELIEFS ABOUT ENGLISH LANGUAGE LEARNING: A FOCUS ON GRAMMAR
CROATIAN AND SPANISH EFL LEARNERS’ BELIEFS ABOUT ENGLISH LANGUAGE LEARNING: A FOCUS ON GRAMMAR
Ina Krip
This thesis investigated Croatian and Spanish EFL learners’ beliefs about English language learning, with a focus on learner beliefs about grammar. The first part of the thesis discusses the educational contexts of Croatia and Spain and presents a brief historical overview of English language teaching methods. The theoretical part also includes the most crucial developments in foreign language grammar teaching and an overview of learner beliefs definitions. The theoretical part concludes...
CROSSING THE BRIDGE: LITERARY REPRESENTATIONS OF BEING IN THE PRESENCE OF DEATH
CROSSING THE BRIDGE: LITERARY REPRESENTATIONS OF BEING IN THE PRESENCE OF DEATH
Kristina Veraja
Humans have always been defined by mortality. If there were no living beings, conceptual death would not exist since the living give it value and purpose. However, this paper argues that the character of Death exists outside the borders of being an incarnation, as an independent being which has no need for the living. This is shown through the analysis of Piers Anthony’s On a Pale Horse and Markus Zusak’s The Book Thief. The character of Death is analyzed in terms of their...
CRTAČKE TEHNIKE
CRTAČKE TEHNIKE
Petra Lekšić
Likovno stvaralaštvo kao takvo obuhvaća vrlo širok spektar različitih kreativnih aktivnosti koje se bave područjem vizualnog umjetničkog izraza. Ovdje su stoga uključene različite umjetničke forme poput, primjerice, slikarstva, crtanja, skulpture, grafika, dizajna, fotografija i slično. Već od rođenja čovjek uživa u području likovnog izražavanja. Od najranije dobi susreće se s različitim likovnom tehnikama i materijalima. Djeca se najčešće izražavaju upravo crtežom...
CRTEŽI LEONARDA DA VINCIJA-CRTEŽI IZ ZBIRKE ROYAL COLLECTION U WINDSOR CASTLEU
CRTEŽI LEONARDA DA VINCIJA-CRTEŽI IZ ZBIRKE ROYAL COLLECTION U WINDSOR CASTLEU
Ana Mardešić
Leonardo da Vinci prije 500 godina nije samo revolucionirao umjetnost, već je u svojim mnogim studijama anticipirao i znanstvena otkrića kasnije epohe. U ovom radu govori se o raznolikosti da Vincijevih interesa, a ujedno nudi i širok raspon umjetniĉkog postignuća renesansnog genija. Da Vincijevi crteţi podijeljeni su po fazama njegove karijere. Pregled njegovih crteţa od 1478. do 1519. godine omogućuje nam da jasnije doţivimo ovog velikog umjetnika u njegovim ulogama...
CULTURAL DEFORMATION IN DISNEY MOVIES
CULTURAL DEFORMATION IN DISNEY MOVIES
Lidija Prskalo
In this paper, I have examined Mulvey's idea of the male gaze, woman objectification, and the concept of scopophilia. hooks continued examining this theory further, as she focused on the necessity of a more inclusive approach to the representation of black people in media by developing an oppositional gaze. The term Orientalism is also described as a relationship of power and domination between the Occident and the Orient. The important part of this work is the development of what I call the...
Centar za istraživačke aktivnosti - sastavnica poticajnog okruženja u dječjem vrtiću
Centar za istraživačke aktivnosti - sastavnica poticajnog okruženja u dječjem vrtiću
Valentina Kusanović
U ovom radu govorit ćemo o centru istraživanja kao o sastavnici poticajnog okruženja u dječjem vrtiću. Socio-pedagoška, prostorno-materijalna i vremenska dimenzija konteksta dječjega vrtića međusobno su isprepletene te neodvojive jedna od druge. Optimalno funkcioniranje svake od tih dimenzija nužno je za stvaranje ugodnog ozračja u dječjem vrtiću. Djeca rane i predškolske dobi se razvijaju i uče putem istraživanja i djelovanja. Oni imaju urođenu potrebu za istraživanjem i...
Centar za obiteljske i dramske igre - sastavnica poticajnog okruženja u dječjem vrtiću
Centar za obiteljske i dramske igre - sastavnica poticajnog okruženja u dječjem vrtiću
Andrea Delić
Uloga okruženja je da se prilagodi djetetu kao individui te omogući djetetu učenje kroz igrunajprirodniji oblik učenja za dijete. Odgajatelj priprema okruženje te nudi poticaje. Prostornomaterijalno i socijalno okruženje prilagođeni su interesima grupe. Dijete samo odabire u kojim će aktivnostima sudjelovati te čime će u istima koristiti. Jedan od centara aktivnosti koji se mogu vidjeti u većini soba dnevnog boravka je centar za obiteljske i dramske igre. Centar za obiteljske i...
Ciljevi institucijskog ranog i predškolskog odgoja u Hrvatskoj: od prvih početaka do nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Ciljevi institucijskog ranog i predškolskog odgoja u Hrvatskoj: od prvih početaka do nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Katarina Debak
Cilj odgoja je općenito izražena intencija odgoja i obrazovanja. Kako bi lakše razumjeli, ostvarili te konkretizirali te ciljeve stručnjaci ispisuju kurikulume odgoja i obrazovanja U ovom radu prikazane su promjene u ciljevima institucionalnog predškolskog odgoja počevši od 19. stoljeća pa do danas. Rad detaljno prikazuje ciljeve pojedinih zakonskih i programskih dokumenata pojedinog razdoblja. Promjene su se događale postepeno, ovisno o političkoj ideologiji, znanstvenim...
Cjelovit razvoj djeteta - očekivanja i mogućnosti
Cjelovit razvoj djeteta - očekivanja i mogućnosti
Helena Bratić
Svrha ovog rada je teorijski prikazati spoznaje o cjelovitom razvoju djeteta te razvoju kompetencija kao očekivanih i željenih ishoda odgojno-obrazovnog procesa. Dijete je cjelovito biće čiji razvoj teče objedinjeno i zahtijeva holistički pristup koji će mu osigurati optimalan razvoj. Roditelji i odgajatelji jesu djetetovi prvi modeli ponašanja od kojih ono uči, ali dijete je subjekt osobnog razvoja i ima pravo na aktivno sudjelovanje i autonomiju. Da bi dijete moglo maksimalno...
Cjeloviti razvoj djeteta i holistički pristup u sportskom programu
Cjeloviti razvoj djeteta i holistički pristup u sportskom programu
Josipa Zovko
Kretanje, uz pozitivno emocionalno okruženje, od najranijeg djetinjstva i tijekom cijelog života igra vrlo važnu ulogu u stvaranju mreže živčanih stanica koja je temeljna podloga učenja. Slobodno kretanje je neophodno za razvijanje vještina koje su nužne za pravilno funkcioniranje mozga te kao takvo ima temeljni utjecaj na razmišljanje, spoznaju i razvoj mozga,. Iako je činjenica da se dijete tijekom vrtićkog razdoblja oslanja na svoje motoričke sposobnosti to ne umanjuje razvoj...
Cjeloživotno obrazovanje - analiza programa i motivacije polaznika
Cjeloživotno obrazovanje - analiza programa i motivacije polaznika
Ana Ćaleta
Cjeloživotno obrazovanje predstavlja osnovni uvjet suočavanja sa suvremenim postmodernim svijetom. Obrazovanje i učenje odraslih danas imaju značajnu ulogu u povećanju konkurentnosti svake zemlje, čija je glavna razvojna poluga intelektualni kapital ljudi. Tako se kroz sustav obrazovanja i učenja pruža mogućnost stjecanja i produbljivanja stručnih znanja, vještina i sposobnosti svakog pojedinca, usklađenih sa zahtjevima tržišta s konačnim ciljem sigurnosti i fleksibilnosti na...
Cjeloživotno obrazovanje: uloga u radu učitelja
Cjeloživotno obrazovanje: uloga u radu učitelja
Karla Pletikosa
Cjeloživotno je obrazovanje zasigurno jedan od značajnih faktora razvoja svakog društva. Potreba za neprestanim razvojem javila se temeljem ubrzanog razvoja tehnologija i društva. Obrazovanje odraslih u društvu znanja postaje ključno za profesionalni razvoj pojedinca, posebice onih kojima rad uključuje daljnji prijenos znanja. Cilj provedenog istraživanja bio je istražiti ulogu cjeloživotnog obrazovanja u radu učitelja i oblike i prakse njihovog sudjelovanja u programima...

Pages