Pages

Biotička motorička znanja u predškoli
Biotička motorička znanja u predškoli
Josipa Marijanović
Kako bi dijete imalo uspješan i kvalitetan razvoj trebalo bi biti tjelesno aktivno i posjedovati znanja koja prate njegovu razvojnu fazu. Osim razvoja koordinacije, razvitka i korištenja više mišićnih skupina, tjelesna aktivnost djeci može pomoći u socijalizaciji sa drugom djecom. Ova vrsta aktivnosti zahtjeva pripremu odgajatelja i kvalitetnu demonstraciju i učenje. Djeca najbolje uče igrajući se pa je osmišljavanjem raznih igrica, koje sadrže biotička motorička znanja,...
Bitka za Sinj i Sinjska alka
Bitka za Sinj i Sinjska alka
Jelena Samardžić
U ljeto 1715. godine na putu osmanlijskoga osvajačkoga pohoda prema moru kao ključni strateški pravac našla se Cetinska krajina i za ishod toga pohoda presudna sinjska tvrđava Grad. Vojskovođa Mehmed paša Čelić spustio se iz Bosne preko Prologa u Cetinu sa 60.000 vojnika. Dio je vojske uputio prema Drnišu, na prijevaru je zauzeta Vrlika, a glavnina se vojske utaborila ispod Sinjske Tvrđave. Manje su postrojbe zaustavili hrabri mještani Otoka. Nakon nekoliko dana krvave...
Bitka za Staljingrad 1942. - 1943.
Bitka za Staljingrad 1942. - 1943.
Ina Krip
Rad ne sadrži sažetak.
Bitka za Vukovar: kolovoz-studeni 1991.
Bitka za Vukovar: kolovoz-studeni 1991.
Milan Galić
Kroz ovaj završni rad pratimo tijek opsade Vukovara od kolovoza do pada grada u studenom 1991. U njemu se govori o dugotrajnim i razornim napadima JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Vukovar te o njihovim zločinima počinjenim nad civilima i braiteljima u Vukovaru tijekom opsade i nakon pada grada. Isto tako govori se i o hrabrosti i požrtvovnosti malobrojnih hrvatskih branitelja i medicinskog osoblja vukovarske bolnice, a dio rada bavi se i pitanjem navodne izdaje Vukovara, za koju se...
Bodybuilding kao tjelesna modifikacija: sociološki pristup tijelu
Bodybuilding kao tjelesna modifikacija: sociološki pristup tijelu
Andrea Staničić
Društveno poimanje koncepta tijela i tjelesnosti tijekom vremena mijenja svoj status te prelazi u fenomen tijela koji je odraz samoga sebe. Tijelo koje predstavlja dostignuće ujedno je i projekt koji se može razvijati i ostvarivati kroz rad na sebi i putem tržišnih izbora te je karakterističan društveni fenomen suvremenog doba. Uloga i značenje tijela kroz modifikacije tjelesnog izgleda iz perspektive profesionalnih bodybuildera razjasnila su motive bavljenja bodybuildingom,...
Božićno selo kao primjer tematskog turizma u ruralnom prostoru: studija slučaja
Božićno selo kao primjer tematskog turizma u ruralnom prostoru: studija slučaja
Anita Marasović
Predmet istraţivanja ovog rada je Boţićno selo u Gornjem Docu kao primjer tematskog turizma u ruralnim podruĉjima. Istraţivanje je provedeno krajem svibnja i poĉetkom lipnja 2020. godine metodom ankete i polustrukturiranog intervjua. U anketnom dijelu istraţivanja sudjelovala su 193 posjetitelja Boţićnog sela, a primarno su nas zanimali motivi koji su ih potaknuli na posjet. Prema dobivenim rezultatima, osnovni motivi bili su boţićna estetika i fauna. Većina ispitanika zadovoljna...
Bračka duhovna kultura u suvremenoj etnografiji
Bračka duhovna kultura u suvremenoj etnografiji
Milena Mošić
Ovaj rad je nastao s ciljem prikazivanja načina na koji se očuvala duhovna kultura Brača. U uvodu sam navela dva bitna momenta koja su predstavljala veliku prekretnicu u pogledu održavanja tradicijske kulture: prvi je pojava filoksere (bolesti vinove loze), a drugi je bio Drugi svjetski rat. Oba ova momenta su uvelike osiromašila stanovništvo i ostavilo goleme posljedice na etnografsku baštinu otoka. Taj dio bračke povijesti potvrđuje da su neki gubitci nepovratni. O Braču sam...
Briga o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Republici Hrvatskoj
Briga o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Republici Hrvatskoj
Marija Skorup
Primarno okruženje za djetetov rast i razvoj trebala bi biti obitelj. No, sva djeca nemaju mogućnost odrastanja u obitelji. Briga o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osigurava se djeci bez roditelja, djeci čiji se roditelji ne mogu trenutno ili dugoročno brinuti o njima te zlostavljanoj djeci. U Republici Hrvatskoj država je dužna pomoći roditeljima u izvršavanju roditeljske uloge, ako nisu u mogućnosti sami se brinuti o njemu. Cilj je pomaganje obiteljima u svrhu ostanka...
Brige učenika osnovnih škola o budućem školovanju
Brige učenika osnovnih škola o budućem školovanju
Anđela Lagetar
S obzirom na jako mali broj radova koji se bave ispitivanjem čimbenika koji utječu na uspješnost tranzicije iz osnovne u srednju školu, glavni cilj ovoga istraživanja bio je istražiti povezanost školskih postignuća, osjećaja samoefikasnosti i zadovoljstva školom s razinom zabrinutosti učenika prilikom tranzicije iz osnovne u srednju školu. Istraživanje je provedeno na 300 učenika osmih razreda iz pet osnovnih škola na području grada Splita. U istraživanje se krenulo s...
Brojalica u kontekstu razvoja glazbenih sposobnosti djece predškolske dobi
Brojalica u kontekstu razvoja glazbenih sposobnosti djece predškolske dobi
Petra Križan
Prisutnost glazbe u djetetovom životu utječe na razvoj njegovih kompetencija i pridonosi cjelovitom razvoju djeteta. Brojalica je, kao oblik glazbe koji se pojavljuje u djetetovom životu od najranije dobi, od velike važnosti kao najjednostavniji oblik glazbe koji koristi djetetu u razvoju njegovih glazbenih sposobnosti. Povezanost brojalice i igre utječe na razvoj govora, spoznaje, kreativnosti, pokreta i ritma te na glazbene sposobnosti. Za svako razdoblje odrastanja djeteta postoje...
Brojalice u radu s djecom predškolske dobi
Brojalice u radu s djecom predškolske dobi
Lucija Tabak
Brojalica je vrsta umjetničko-knjiţevnoga teksta, vrsta onomatopeje, kratka pjesmica, glazbena igra, igra riječima ili oblik dječjeg stvaranja. Dio je dječje knjiţevnosti, točnije dječje poezije koja je nastala iz usmene dječje knjiţevnosti. Brojalice dijelimo na govorene, pjevane, konkretne, besmislene i kombinirane. Uglavnom ih stvaraju djeca, a sluţe im za odreĎivanje tko će biti prvi u igri, ţmiriti, baciti ili odgovoriti, a samim time moţemo reći da su sastavni dio...
Brothers Grimm and Charles Perrault: Fairy Tales for children
Brothers Grimm and Charles Perrault: Fairy Tales for children
Martina Topalović
Around the early nineteenth hundreds the Brothers Grimm collected and published fairy tales in Germany. Some of the stories they collected have become world famous and include some of the most popular fairy-tales. In 1697 Charles Perrault published Tales of Mother Goose. These tales, based on French popular tradition, were very popular in sophisticated court circles. Its publication made him suddenly very widely known. He is often credited as the founder of the modern fairy tale genre. His...

Pages