Pages

Škola budućnosti ili budućnost škole: mišljenja učenika viših razreda osnovne škole
Škola budućnosti ili budućnost škole: mišljenja učenika viših razreda osnovne škole
Antonia Čevra
Škola je jedna od temeljnih odgojno-obrazovnih institucija svakog društva. U radu je ispitivano mišljenje učenika viših razreda osnovne škole o školi budućnosti (budućnosti škole). Prikazan je pregled razvoja škole, od njezinih početaka do suvremenosti, te alternativne škole i sustavi. Radom se željelo utvrditi razlikuju li se mišljenja učenika o budućnosti škole s obzirom na spol učenika, razred, školski uspjeh i veličinu mjesta u kojem se nalazi škola koju pohađaju....
Školski list kao način poticanja kreativnost u izvannastavnim aktivnostima
Školski list kao način poticanja kreativnost u izvannastavnim aktivnostima
Maja Jelavić-Šako
ProvoĊenje slobodnog vremena u odgojno-obrazovnom sustavu najĉešće se odvija unutar izvannastavnih aktivnosti kroz koje uĉenici zadovoljavaju svoje stvaralaĉke i rekreativne potrebe, a posebice stjeĉu kulturu provoĊenja slobodnog vremena. Budući da predstavljaju prostor slobodnog i samostalnog odabira, takve aktivnosti trebaju kvalitetno i kreativno ispuniti uĉenikovo slobodno vrijeme i uvaţavati njegove interese, ţelje i potrebe. TakoĊer, u njima uĉenici zadovoljavaju potrebu...
Šulekove jezikoslovne rasprave
Šulekove jezikoslovne rasprave
Josipa Begonja
Ilirizam je bio politički pokret koji je, osim političkoga, imao i književnonormativni program iz kojega je razvijena zagrebačka filološka škola. Najznamenitiji su jezikoslovci zagrebačke filološke škole Vjekoslav Babukić, Antun Mažuranić, Adolfo Veber Tkalčević i Bogoslav Šulek. Oni su se zalagali za podjelu imenica prema nastavku u genitivu jednine, morfonološki pravopis, završno h u genitivu množine te nesinkretizirane nastavke u dativu, lokativu i instrumentalu...
ŽENE U OSMANSKOM HAREMU IZMEĐU POZICIJE ROPSTVA  I MOĆI
ŽENE U OSMANSKOM HAREMU IZMEĐU POZICIJE ROPSTVA I MOĆI
Iva Borović
Cilj je ovog rada pojasniti ulogu žena u haremu i istražiti tu tematiku kako bi se pobile postojeće predrasude. Glavni izvori kojima smo se koristili pri izradi rada bila je literatura koja proučava samu povijest Osmanskog Carstva te članci i znanstveni radovi koji su specifično pisali o ovoj tematici. Rad je podijeljen u pet poglavlja, uključujući uvod i zaključak. Na samom početku rada napisan je kratki pregled povijesti Osmanskog Carstva kako bismo mogli lakše shvatiti...
ŽENSKI LIKOVI U PROZI DINKA ŠIMUNOVIĆA
ŽENSKI LIKOVI U PROZI DINKA ŠIMUNOVIĆA
Ana Zorica
Ovaj rad govori o ženskim likovima u prozi Dinka Šimunovića, jednoga od najvećih novelista hrvatske moderne, ali i hrvatske književnosti uopće. Šimunovićevi ženski likovi prikazani su detaljno, u kontekstu vremena kojem pripadaju i u odnosu s okolinom u kojoj žive. U radu su prikazani ženski likovi iz pet pripovijedaka: Alkar, Muljika, Duga, Rudica i Ljubav. Svaki od njih ima svoju posebnu i tužnu životnu priču, ali sve se one spajaju u uzroku njihove nesreće, a to je sama...
ŽENSKI SUBJEKT U SUVREMENOJ HRVATSKOJ PROZI: PRIMJER DUBRAVKE UGREŠIĆ
ŽENSKI SUBJEKT U SUVREMENOJ HRVATSKOJ PROZI: PRIMJER DUBRAVKE UGREŠIĆ
Ivana Bošnjak
U ovome radu istražuje se položaj ženskoga subjekta u suvremenoj hrvatskoj prozi na primjeru triju romana Dubravke Ugrešić. Na primjeru romana Ministarstvo boli analiziraju se osnovna obilježja autoričina stila, a to su manirizam, žensko pismo i postkolonijalna obilježja. Raspravlja se o poetici manirizma i usustavljenim obilježjima ženskoga pisma pozivajući se na teoretičara Krešimira Nemeca. Interpretiraju se (post)feministički koncepti u romanu Baba Jaga je snijela jaje kao...
ŽIVOT ALOJZIJA STEPINCA
ŽIVOT ALOJZIJA STEPINCA
Magdalena Lejo
Svatko bi se teško snašao u vrtlogu Drugog svjetskog rata gdje su ljudi zapravo zaboravili na svoju ljudskost i dostojanstvo. Stepincu se najviše zamjera što je javno pozdravio osnivanje Nezavisne Države Hrvatske 1941 godine. Nitko ne može poreći da je Stepinac htio da hrvatski narod napokon stekne svoju državu, jer svaki narod ima to pravo. I sami Stepinac je mnogo puta rekao da je uvijek sanjao kada će doći dan da Hrvatska napokon ima svoju državu, a to nije porekao ni na...
ŽIVOT I DJELO MILANA ŠUFFLAYA
ŽIVOT I DJELO MILANA ŠUFFLAYA
Ivan Ševo
Milan Šufflay bio je hrvatski povjesničar i političar rođen 1879. u Lepoglavi. Osnivač je albanologije i pisac mnogih knjiga o albanskoj povijesti. Vjerojatno je najpoznatiji po svojim političkim uvjerenjima i pripadnosti Hrvatskoj stranci prava. On je također vrlo važna figura za hrvatsku srednjovjekovnu povijest, prepoznat kao jedan od vodećih stručnjaka u tom području u to vrijeme. Napisao je prvi znanstveno-fantastični roman u Hrvatskoj pod nazivom „On the Pacific 2255“....
ŽIVOT I IDEJA BENJAMINA KALLAYA
ŽIVOT I IDEJA BENJAMINA KALLAYA
Ivan Vidović
Autor je u ovom radu pisao o životu mađarskog diplomata, političara i povjesničara Benjamina Kállaya. Uz život, autor je dao veliku pozornost političkim idejama Kállaya, njegovom političkom formiranju, tumačio je procese koji su bitno utjecali na samog Kállaya, ali se osvrnuo i na detalje iz privatnog života. Benjamin Kállay rođen je 1839. godine u Pešti i nije bio sudionik Mađarske revolucije no od njegovih ranih dana ideje sudionika Mađarske revolucije su izvršile veliki...
ŽIVOT I TEOLOGIJA MARTINA LUTHERA
ŽIVOT I TEOLOGIJA MARTINA LUTHERA
Viktorija Trogrlić
Martin Luther je jedan od najutjecajnijih teologa uopće i čovjek za kojeg se smatra da je donio značajne promjene u Crkvi. Njegov život, djelo te teološka djelovanja i nauk, obilježeni su brojnim događajima. Smatra se da Lutherov teološki razvoj započinje 1513. godine kada je za njega oslobađajuća spoznaja postala otkriće o Pavlovoj poslanici Rimljanima. Lutherova teologija se temelji na proučavanju Svetog Pisma i Biblije te na nastojanju da se spozna milostivog Boga, da se...
ŽIVOT PODMOSEĆKOG STANOVNIŠTVA U OSVIT NOVOG DOBA NA PRIMJERU SELA RAMLJANE
ŽIVOT PODMOSEĆKOG STANOVNIŠTVA U OSVIT NOVOG DOBA NA PRIMJERU SELA RAMLJANE
Ines Rakela
Ovaj diplomski rad obrađuje povijest sela Ramljane u Općini Muć, Splitsko-dalmatinske županije, a okosnicu rada čine analiza austrijskog katastra, matičnih knjiga rođenih i umrlih te izdanja novina Pučki list iz 19. stoljeća. Donosi podatke o povijesti života sela i broja stanovnika i prije 19. stoljeća, o porijeklu imena te raznim vlastima koje su se smijenile na tom prostoru splitske Zagore. Obrađuje povijest svakodnevnice, gdje su najviše zastupljeni svadbeni i običaji...

Pages