Pages

Usporen razvoj govora djece predškolske dobi
Usporen razvoj govora djece predškolske dobi
Ela Miletić
Govor je optimalna ljudska komunikacija oblikovana ritmom rečenica, riječi i slogova. Razvoj govora je složan proces, a kada ne ide predviđenim tijekom već usporeno, isprekidano ili manjkavo, naziva se usporenim jezično-govornim razvojem. Važnu ulogu u prepoznavanju teškoće imaju obitelj i odgojitelji, koji je najčešće prvi i primijete. Potpomognuta komunikacija, odnosno alternativna i augmentativna komunikacija (AAK) koristi se alternativnim sredstvima ili pojačavanjem onih...
Usredotočeno roditeljstvo
Usredotočeno roditeljstvo
Barbara Bakota
Roditeljstvo je jedna od najvažnijih i najzahtjevnijih uloga u životu pojedinca. Kako u suvremenom okruženju roditeljstvo postaje sve veći izazov tako se javlja interes i potreba za primjenom relativnog novog koncepta usredotočene svjesnosti u odnosu roditelja s djetetom. U ovom radu daje se prikaz koncepta usredotočenog roditeljstva u kojem roditelji namjerno prakticiraju svjesnost na ovdje i sada u odnos roditelj-dijete. To se postiže primjenom slušanja s punom pažnjom,...
Utjecaj dječje polke za motorički razvoj djece predškolske dobi
Utjecaj dječje polke za motorički razvoj djece predškolske dobi
Bernarda Turčinov
Pokret je bitna komponenta djetetove osobnosti jer pomoću njega dijete može upoznati prostor i njim ovladati, komunicirati s okolinom, izraziti vlastite osjećaje, želje i potrebe, postići samostalnost. Kada se govori o plesu, govori se o radosti koja obuzima pojedinca kada pokreće vlastito tijelo i zadovoljstvu koje kretanje izaziva. Plesna umjetnost i kineziologija usko su povezane jer djeca kroz njih usvajaju znanja o samostalnoj kontroli tijela i tjelesnih pokreta. Predškolsko doba...
Utjecaj društvenih mreža na komunikaciju među mladima: sociološko istraživanje
Utjecaj društvenih mreža na komunikaciju među mladima: sociološko istraživanje
Luciana Valenti
U ovom radu istraţuje se utjecaj društvenih mreţa na komunikaciju meĎu mladima. Fokus istraţivanja je na načinima korištenja društvenih mreţa za komunikaciju i utjecaj komunikacije preko društvenih mreţa na svakodnevnu komunikaciju mladih. Postavljen je teorijski okvir u kojem su definirane društvene mreţe, komunikacija te komunikacija preko društvenih mreţa. Prikazan je pregled prijašnjih istraţivanja te su prikazani rezultati provedenog istraţivanja. Istraţivanje se...
Utjecaj elektroničkih medija na jezični razvoj djece
Utjecaj elektroničkih medija na jezični razvoj djece
Jelena Miše
Razvoj jezičnih sposobnosti ne ide uvijek po planu. Danas više nego ikad postoje brojne prepreke u usvajanju jezika. Svi upiru prstom u elektroničke medije. U 20. stoljeću počevši od televizije razvoj elektroničkih medija ne namjerava stati. Takav tehnološki uzlet ostavio je posljedice na jezični razvoj djece. Elektronički mediji mogu biti korisni ako se s njima rukuje ispravno. U protivnom, mogu ostaviti štetne posljedice ne samo na jezični razvoj, već socijalni i emocionalni....
Utjecaj glazbe na djecu s teškoćama u razvoju
Utjecaj glazbe na djecu s teškoćama u razvoju
Petra Totić
Koliko je glazba utjecajna čovjek se može uvjeriti kroz slušanje kada budi emocije u njemu. Koliko puta se dogodilo da je glazba bila ta koja je čovjeka natjerala na neki pokret. Samim time se možemo upitati ima li glazba utjecaj na čovjekov razvoj te može li ona pomoći u liječenju bolesti i može li se koristiti u terapeutske svrhe. Zbog velikog utjecaja glazbe, razvila se grana primjerene psihologije koja se zove psihologija glazbe. Glazba se uz medinicu veže još od vremena kada...
Utjecaj glazbe na emocije djeteta
Utjecaj glazbe na emocije djeteta
Ivana Krolo
Glazba je oduvijek veliki dio čovjekovog života. Dok slušamo glazbu ili sviramo instrumente, nesvjesno uključujemo sva osjetila i doživljavamo glazbu. Glazba ima utjecaj na dijete već od samog rođenja, stoga je potrebno djetetu ponuditi kvalitetne glazbene sadržaje kako bi mu se pomoglo u budućem formalnom glazbenom obrazovanju. Kao što se razvoj djeteta prati kroz određene faze, učenje glazbe također se događa postupno. Tema povezanosti glazbe i emocija interesirala je još i...
Utjecaj glazbe na razvoj govora djeteta
Utjecaj glazbe na razvoj govora djeteta
Petra Skender
Razvoj govora kod djeteta je dio njegova općeg razvoja i vrlo je važan element u njegovom odgoju. Glazba djeluje pozitivno na cijelo tijelo, pa tako i na govor. Dijete se igra riječima na prirodan i melodičan način te tako nesvjesno kroz glazbu razvija složenost govora. Cilj ovog završnog rada jest prikazati važnost korištenja glazbenih elemenata u odgojno-obrazovnom procesu kako bi dijete što kvalitetnije razvilo svoj govor. Također, navedeni su glazbeni elementi kao jedno od...
Utjecaj glazbenog odgoja na djecu predškolske dobi
Utjecaj glazbenog odgoja na djecu predškolske dobi
Maja Tramontana
Ovaj rad bavit će se utjecajem glazbe na djecu najmlađe dobi. Pokušat će predočiti važnost same glazbe, glazbenih aktivnosti i sveopćeg glazbenog odgoja, kako formalnog tako i onog neformalnog, u radoblju predškolske dobi. S obzirom na izrazito osjetljivu i prijamljivu dobnu skupinu, prikazat će se utjecaj glazbe na cjelokupni psihosocijalni razvoj djeteta. Brojne pozitivne posljedice proizlaze iz slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti poput plesa, slušanja, pjevanja i dr., a ono...
Utjecaj igre na rast i razvoj djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Utjecaj igre na rast i razvoj djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Karla Krstulović
U diplomskom se radu obrađuje utjecaj igre na rast i razvoj učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Proučavaju se pozitivni utjecaji igre na antropološki status djece rane školske dobi, odnosno na njihove antropometrijske (morfološke) karakteristike, motoričke, funkcionalne sposobnosti i kognitivne sposobnosti, konativne osobine ili osobine ličnosti te socijalni status. Naglasak je na prvim trima sposobnostima. Radi usporedbe i proučavanja razvojnog tijeka, u kratkim...
Utjecaj kraćeg sportskog programa na razvoj antropoloških obilježja djece predškolske dobi
Utjecaj kraćeg sportskog programa na razvoj antropoloških obilježja djece predškolske dobi
Andrea Pleić
Predškolska dob vrijeme je intenzivnih promjena. Anatomsko-fiziološke karakteristike djece tad se ubrzano mijenjaju, a isto je i s njihovim osobinama, sposobnostima i znanjima, odnosno antropološkim statusom. Važno je prepoznati trenutnu razvojnu fazu djeteta i primjereno odgovoriti na njegove potrebe. Kao jednu od temeljnih potreba prepoznajemo tjelesno vježbanje. Ovakvo sustavno i osmišljeno unaprjeđenje antropoloških obilježja pronalazimo i u formi kraćeg sportskog...
Utjecaj masovnog turizma na kvalitetu života u Splitu  i odnos prema turistima
Utjecaj masovnog turizma na kvalitetu života u Splitu i odnos prema turistima
Lea Milošić
Predmet istraživanja odnosi se na utjecaj masovnog turizma na kvalitetu života stanovnika Splita i njihov odnos prema turistima. Istraživanje je provedeno metodom ankete tijekom lipnja 2020. godine na uzorku od 328 stanovnika Splita. Prema dobivenim rezultatima, najveći udio ispitanika ne ostvaruje prihode unutar turizma. Mišljenja o turizmu su podijeljena, pri čemu ispitanici ističu kako ova djelatnost utječe na kvalitetu njihova života. Ispitanici koji procjenjuju negativnim...

Pages