Pages

Utjecaj sportskog programa na motoričke sposobnosti predškolske djece
Utjecaj sportskog programa na motoričke sposobnosti predškolske djece
Iris Burić
Rast i razvoj u ranoj i predškolskoj životnoj dobi je najburnije razdoblje čovjekovog života u fiziološkom, psihološkom i kineziološkom pogledu. To je razdoblje u kojem najbolje možemo utjecati na razvoj i rast djece te za stjecanje kvalitetnih i važnih životnih navika. Čitav je niz čimbenika koji mogu utjecati na rast i razvoj djeteta s kineziološkog stajališta parametar koji je najzanimljiviji je organizirana tjelesna aktivnost. Suvremeni način života djece i mladih...
Utjecaj suvremenih društvenih medija na djecu iz roditeljske perspektive
Utjecaj suvremenih društvenih medija na djecu iz roditeljske perspektive
Antonela Tanković-Varga
Glavni cilj istraživanja bio je ispitati stavove roditelja djece rane školske dobi i kasne osnovnoškolske dobi o utjecaju društvenih medija na njihovu djecu. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 10 roditelja, a za odgovaranje na cilj istraživanja i istraživačka pitanja korištena kvalitativna metodologija i polustrukturirani intevju. Dobiveni rezultati pokazali su kako djeca ispitanika (društvene) medije koriste između 15 minuta do nekoliko sati dnevno te da preferiraju...
Utjecaj tehnologije na razvoj djeteta rane i predškolske dobi
Utjecaj tehnologije na razvoj djeteta rane i predškolske dobi
Mirka Roguljić
Rad se bavi tehnologijom u životu djeteta rane i predškolske dobi. Fokus je na utjecaju tehnologije na dijete rane i predškolske dobi. Teorijski dio rada obuhvaća odnos djeteta i tehnologije koja mu je svakodnevno dostupna, pozitivne i negativne strane tehnologije u razvoju djece, važnost medijske pismenosti te prilagodbe odgojiteljskog rada u novom digitalnom dobu. Empirijski dio rada je istraživanje o utjecaju tehnologije na razvoj djeteta rane i predškolske dobi, koje se ostvarilo...
Utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje
Utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje
Marina Vrdoljak
Tjelesna je aktivnost prirodna čovjekova potreba koja djeluje prvenstveno na tjelesno stanje pojedinca, no unatoč tomu, veliki je pokretač mentalnog stanja svakog pojedinca. Nedovoljna tjelesna aktivnost veliki je javnozdravstveni problem u suvremenom svijetu. Sjedilački način života i uvjeti današnjice smanjuju potrebu i mogućnost za tjelesnom aktivnošću te posljedično dolazi do narušavanja normalnog funkcioniranja pojedinca i zdravlja njegova organizma. Ne smije se...
Utjecaj tromjesečnog tretmana plesa na razvoj koordinacije kod djece s Down sindromom
Utjecaj tromjesečnog tretmana plesa na razvoj koordinacije kod djece s Down sindromom
Ivana Baričević
Holistički pristup koji se u novije vrijeme pokušava prakticirati u odgojno obrazovnim ustanovama, podrazumijeva uključenost i prožimanje svih aspekata djetetovog razvoja. Pri tom se podrazumijeva i pokret, kretanje, kao jedna od osnovnih djetetovih potreba koju je potrebno zadovoljiti. Kineziologija je krucijalni aspekt razvoja kako djece bez, tako i djece s poteškoćama u razvoju. Problem nastaje kada roditelji ne shvaćaju važnost provođenja kinezioloških aktivnosti i usađivanja...
Utjecaj tromjesečnog tretmana plesa na razvoj ravnoteže kod djece s Down sindromom
Utjecaj tromjesečnog tretmana plesa na razvoj ravnoteže kod djece s Down sindromom
Karla Križanović
Promatrajući odnos društva prema djetetu i odnos prema njegovom razvoju kroz povijest, može se zaključiti kako je cijeli svijet zajedničkim snagama, istraživajući, izuzetno napredovao. Danas se dijete promatra kao individua u društvu, promatra ga se kao cjelovito biće koje od rane dobi započinje sa istraživanjem svijeta oko sebe i učenjem putem iskustava, za razliku od nekadašnjeg mehaničkog prenošenja znanja. Danas je društvo usmjereno ka holističkom pristupu odgoja,...
Utjecaj tromjesečnog tretmana vježbanja na smanjenje potkožnog masnog tkiva
Utjecaj tromjesečnog tretmana vježbanja na smanjenje potkožnog masnog tkiva
Zdenka Mihanović
Osnovna namjera ovoga diplomskoga rada je bila predstaviti dvije vrste rekreacijskih programa, to su kardio i funkcionalni rekreacijski program pod nazivima Step aerobik i Insanity workout te jedna vrsta dijetalnoga programa pod nazivom Zdrava prehrana. Također, pojedinačni utjecaj svih programa na antropološki, odnosno morfološki status pojedinca, u svrhu unaprjeđenja zdravlja, poboljšanja fizičkih sposobnosti, smanjenje stresa svakodnevnoga života i ključno za ovaj diplomski rad;...
Utjecaj turizma na kvalitetu života stanovnika stare gradske jezgre i Dioklecijanove palače
Utjecaj turizma na kvalitetu života stanovnika stare gradske jezgre i Dioklecijanove palače
Domagoj Goreta
Predmet sociološkog istraživanja su kvaliteta života stanovnika grada Splita: onih koji žive u gradskoj jezgri i Dioklecijanovoj palači. Kvalitativno istraživanje je provedeno metodom polustrukturiranog intervjua u razdoblju od 26. srpnja 2021. do 11. kolovoza 2021. godine s 25 sudionika koji žive tijekom čitave godine unutar Dioklecijanove palače i gradske jezgre. Prema dobivenim rezultatima, najveći dio ima općenito negativno mišljenje o turizmu u Splitu, kvalitetu života...
Utjecaj turizma na zapošljivost socioekonomski položaj mladih u Splitu
Utjecaj turizma na zapošljivost socioekonomski položaj mladih u Splitu
Karmen Svalina
Ovim se radom istražuje utjecaj turizma na zapošljivost i socioekonomski položaj mladih u Splitu. Istraživanje je provedeno u lipnju 2020. godine metodom online ankete na uzorku od 203 ispitanika u dobi od 18 do 34 godine. Hrvatska je jedna od država koje imaju najveću stopu nezaposlenih mladih u Europi, a s obzirom da masovni turizam povećava zapošljavanje, željeli smo istražiti pruža li turizam mladima priliku na tržištu rada. Rezultati pokazuju da većina mladih u turizmu...
Utjecaji vanjskih migracija na životne stilove i perspektive nove dijaspore Tomislavgrada
Utjecaji vanjskih migracija na životne stilove i perspektive nove dijaspore Tomislavgrada
Marijan Đivić
Istraživanje je fokusirano na ciljanoj populaciji novog iseljeništva Tomislavgrada u zemljama zapadne Europe, naročito Njemačkoj gdje je zabilježen najveći broj ispitanika u uzetom uzorku iz te populacije koji je činio 40 ispitanika/-ica. Postavljana su im pitanja o njihovim socio-demografskim karakteristikama, promišljanjima vezanim uz razloge iseljavanja, mogućnosti povratka i procjene (skaliranje) zadovoljstva životom i stupnjem integracije u novo društvo. Rezultati...
Utopija Thomasa Morea u svjetlu društvenih procesa u Engleskoj
Utopija Thomasa Morea u svjetlu društvenih procesa u Engleskoj
Andrea Batinić Ivanković
Sir Thomas More rođen je u Londonu 6. veljače 1477. ili 1478. godine kao sin obitelji koja se uzdigla u građanski pravni stalež. Pohađao je latinsku školu, gotovo dvije godine služio je kao paž kod tadašnjeg lorda-kancelara, nadbiskupa Mortona, te je na Sveučilištu u Oxfordu studirao trivium. Tamo se tijesno povezao sa engleskim humanistima Grocynom, Linacreom i Coletom, te je po ugledu na njih učio grčki jezik i napisao niz djela u humanističkom stilu. Po očevoj želji...
Uvjerenje učitelja o dobrobiti inkluzije djece s poremećajem nedostatka pažnje i hiperaktivnošću
Uvjerenje učitelja o dobrobiti inkluzije djece s poremećajem nedostatka pažnje i hiperaktivnošću
Tea Lacku
Škola kao jednu od važnijih zadaća navodi provođenje integracije u redovnim školama i inkluzije u školama i društvu. Upravo su ti pojmovi tema brojnih istraživanja dugi niz godina. Cilj ovoga rada bio je ispitati uvjerenja učitelja o dobrobiti inkluzije djece s ADHD-om. U teorijskom dijelu rada pobliže je opisan poremećaj ADHD-a u svrhu osvješćivanja društva o potrebama i problemima s kojima se susreću djeca s ADHD-om u svakodnevnome životu. Navedene su osnovne značajke i...

Pages