Pages

VAŽNOST, ULOGA I NAČINI STJECANJA ŽIVOTNOPRAKTIČNIH VJEŠTINA U MONTESSORI I WALDORFSKOJ
 PEDAGOGIJI
VAŽNOST, ULOGA I NAČINI STJECANJA ŽIVOTNOPRAKTIČNIH VJEŠTINA U MONTESSORI I WALDORFSKOJ PEDAGOGIJI
Mirna Čaleta
Životno-praktične vještine jedan su od temelja na kojem počiva ideja cjelovitog osposobljavanja i razvoja ličnosti te su, kao takve, važan dio odgojno-obrazovnih sustava. Međutim, zastupljenost životno-praktičnih sadržaja i aktivnosti te posebno cilj, namjena i načini njihove realizacije, razlikuju se i variraju u različitim pedagoškim pristupima te s obzirom na dob djece. Glavni cilj ovoga rada bio je prikazati i analizirati načine, pristupe, aktivnosti i ulogu razvijanja...
VELIKA BRITANIJA I IRSKO PITANJE U 19. STOLJEĆU
VELIKA BRITANIJA I IRSKO PITANJE U 19. STOLJEĆU
Ivan Šantić
Nakon engleske invazije u 12. st., Irsku u potpunosti osvaja Henrik VIII 1542. Tek će nakon dva i pol stoljeća Francuska revolucija inspirirati Irce da postave pitanje vlastite samostalnosti. Kroz 19. st. Britanci su reformama i novim zakonima pokušavali zadovoljiti Irce koji su htjeli ostvariti samostalnost. Bilo bi nepošteno reći kako Britanci nisu pokušali ublažiti patnju Iraca, ali istina je da su njihove reforme bivale prekasno uvedene i da su činile premalo. Najbolji primjer je...
VELIKI SJEVERNI RAT (1700-1721)
VELIKI SJEVERNI RAT (1700-1721)
Renato Vidić
Rad ne sadrži sažetak.
VENERA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA
VENERA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA
Marija Mladar
Venera je bila božica koja se upetljala u sve društvene razine, oblikujući mitologiju, umjetnost, politiku i međuljudske odnose. Njezina široka sfera utjecaja čini je ključnom figurom u antičkom svijetu, čija se prisutnost duboko prožela u društvo na istočnoj obali Jadrana. Rimska provincija Dalmacija obiluje arheološkim dokazima koji se usko vežu uz štovanje božice Venere. Upravo se zbog toga ovaj rad fokusira se na proučavanje spomenika posvećenih božici Veneri na...
VERBALNA AGRESIJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
VERBALNA AGRESIJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
Mihaela Poljak
Razvojem dječjeg govora dolazi i do razvoja verbalne agresije koju svako dijete iskuša u jednom periodu svog života. Agresivno ponašanje kod djece jedan je od najčešćih problema s kojima se nose roditelji i struka. Kod djece ona je normalan dio rasta i razvoja. Agresija može biti urođena ili potaknuta nekim vanjskim (životnim) čimbenicima. Najčešće je potaknuta nekim vanjskim čimbenicima koji u čovjeku stvaraju bijes, a agresivnost se odnosi na osobinu ličnosti...
VERNAKULARNA STILISTIKA DRAME NA PRIMJERU TEKSTOVA  "OL´ SMO ZA JEDAN DAN" I "SMIJ I SUZE STAREGA SPLITA".
VERNAKULARNA STILISTIKA DRAME NA PRIMJERU TEKSTOVA "OL´ SMO ZA JEDAN DAN" I "SMIJ I SUZE STAREGA SPLITA".
Marina Rea Vuletić
Stilistika je filološka disciplina kojoj je predmet proučavanja i jezični i književni stil, a vernakularna je stilistika grana stilistike koja se bavi tekstovima koji nisu pisani na standardu. Vernakular je po definiciji lokalni ili regionalni govor, govor grada, regije i slične zajednice. Drama je tekst namijenjen glumačkoj izvedbi pred publikom. Može se reći da je proučavanje dramskih tekstova u okviru stilistike zanemareno. U stilističkoj analizi dramskog teksta od posebnog...
VESPA NEL CINEMA ITALIANO CONTEMPORANEO
VESPA NEL CINEMA ITALIANO CONTEMPORANEO
Ivana Bedalov
L’obiettivo principale di tesi è di presentare il tema della vita sociale degli oggetti perché anche essi partecipano nella nostra creazione. Non è solo che gli uomini creino gli oggetti con la manipolazione fisica, ma anche gli oggetti creano e danno importanza alla nostra vita attraverso diversi valori che assumono. Dato che oggi viviamo in una società guidata e marcata dal capitalismo, la maggior attenzione si presta ai prodotti banali – come vengono rappresentati per...
VIDEOZAPIS I OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
VIDEOZAPIS I OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Dora Pavlov
Provedeno istraživanje imalo je za cilj utvrditi znanja i stavove učenika četvrtih razreda o primjeni videozapisa u nastavi Prirode i društva. U istraživanju su sudjelovala 52 učenika osnovne škole Trstenik u Splitu. Za potrebe istraživanja izrađene su dvije pisane provjere, jedna se pisala prije održanoga nastavnog sata, a druga nakon održanoga nastavnog sata te je izrađen i anketni upitnik za učenike. Rezultati provedenoga istraživanja pokazuju da nije identificirana ...
VIRTUAL AND ACTUAL WORLD-BUILDING IN AGE OF EMPIRES II
VIRTUAL AND ACTUAL WORLD-BUILDING IN AGE OF EMPIRES II
Krešimir Ćurković
The classic strategy game Age of Empires II is a creative representation of the historical past revolving around the building of empires. It offers a world of ideas taken form the actual world and represented in the virtual world of the game. The virtual and the actual in the game are intertwined in such a way that the game reflects many facts from the actual, yet it is shaped by the creativity of the game developers as it continues to offer a new world apt for world building in the...
VITEŠKI RED TEMPLARI
VITEŠKI RED TEMPLARI
Mia Jurišić
Vitezovi templari, poznati i pod imenom „Siromašni vitezovi Krista i Salomonova hrama“, bili su katolički vojni red osnovan u 12. stoljeću s primarnim ciljem zaštite europskih hodočasnika na putu u Svetu zemlju gdje su bili izloženi pljačkama i ubojstvima. Red je osnovao francuski plemić Hughues de Payens, a Crkva ga je službeno priznala 1128. godine. Red je imao podršku mnogih duhovnih i svjetovnih vladara, a papinom bulom bili su oslobođeni plaćanja poreza te odgovarali...
VIŠESTRUKE INTELIGENCIJE I KREATIVNOST
VIŠESTRUKE INTELIGENCIJE I KREATIVNOST
Roko Mihanović
Cilj ovoga rada je teorijski objasniti višestruke inteligencije i kreativnost, njihov odnos te mogućnosti njihovog poticanja u nastavi. U prvom dijelu rada definirani su pojmovi inteligencije i višestrukih inteligencija i njihova uloga u nastavi te je upućeno na to kako su višestruke inteligencije promijenile pogled na inteligenciju. Drugi dio rada usredotočen je na definiciju kreativnosti, njezine procese i vidove i na njenu ulogu u nastavi. Zaključni, treći dio, posvećen je odnosu...
VJERSKA USMENA LIRIKA U ETNOLOŠKOM KONTEKSTU U POLJICIMA
VJERSKA USMENA LIRIKA U ETNOLOŠKOM KONTEKSTU U POLJICIMA
Mia Uzinić
Ovaj rad u potpunosti je posvećen bivšoj Poljičkoj Republici. Konkretno njegova tematika su običaji i način života nekadašnjeg stanovništva s posebnim naglaskom na vjersku liriku te rituale koji su se obavljali za vrijeme najvažnijih svetkovina. Rad započinje kratkim povijesnim pregledom i geografskim položajem a kasnije je obrađen cjelokupni proces dočeka najvećih kršćanskih blagdana. Dotakla sam se i običaja karakterističnih za neke manje svetkovine. Kasnije je spomenut i...

Pages