Pages

Uvjeti rada i njihov utjecaj na morfološke karakteristike učenika rane školske dobi
Uvjeti rada i njihov utjecaj na morfološke karakteristike učenika rane školske dobi
Sanja Čvrljak
Kako bi se utvrdio mogući utjecaj uvjeta rada na morfološke karakteristike učenika rane školske dobi provedeno je istraživanje u kojem je sudjelovalo 124 učenika i učenice razredne nastave dviju osnovnih škola s područja grada Šibenika. Učenici su podijeljeni prema školi koju pohađaju, razredu te prema spolu. Testiranje je provedeno uz pomoć 11 testova, za procjenu antropometrijskih obilježja (visina, težina, opseg podlaktice, kožni nabor nadlaktice), motoričkih sposobnosti...
Uvođenje tetrarhije u sustav vladavine Rimskog carstva
Uvođenje tetrarhije u sustav vladavine Rimskog carstva
Antonio Kovačević
The concept of the Tetrarchy until arrival of Diocletian was nothing new in the ancient world. However, the Tetrarchy this work speaks about is a novelty – it speaks about the introduction of the Tetrarchy as a collegial government. We studied the introduction of a single system that is based on unity and harmony among the four emperors who have perceived themselves as fathers and sons, brothers. We addressed the context from the arrival of Diocletian to power to his abdication,...
Uzori i junaci u ranom djetinjstvu: različite perspektive
Uzori i junaci u ranom djetinjstvu: različite perspektive
Ecija Budić
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati stavove djece, njihovih roditelja i odgojitelja o ulozi uzora i junaka u njihovom životu te o vrijednostima koje njeguju kod djece u obitelji odnosno u odgojno-obrazovnoj ustanovi. U istraživanju je sudjelovalo po deset ispitanika (ukupno 30), a provodilo se 2020./2021. godine. Za prikupljanje podataka odabran je polustrukturirani intervju. Dobiveni rezultati pokazali su da su djeci uzori i junaci osobe s kojima su okruženi svakodnevno (roditelji,...
UČENICI S TEŠKOĆAMA U UVJETIMA NASTAVE NA DALJINU
UČENICI S TEŠKOĆAMA U UVJETIMA NASTAVE NA DALJINU
Iva Čondić-Galiničić
Fenomen obrazovanja na daljinu može se sagledavati kao izazov praćenja moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije, kreativnog osmišljavanja nastave i rukovanja platformama ili kao rezultat modernizacije i razvoja multimedijske kulture. Stručnjaci u području obrazovanja suglasni su da je nastavna prisutnost temeljni element obrazovanja. U obrazovanju na daljinu, do izražaja najviše dolaze učenikove karakteristike i učenik najvećim dijelom ovisi sam o sebi - njegov uspjeh na...
UČENICI S TEŠKOĆAMA U UVJETIMA NASTAVE NA DALJINU: STAVOVI UČITELJA OSNOVNE ŠKOLE
UČENICI S TEŠKOĆAMA U UVJETIMA NASTAVE NA DALJINU: STAVOVI UČITELJA OSNOVNE ŠKOLE
Silvija Bebek
Inkluzivno obrazovanje tijekom nastave na daljinu predstavljalo je velik izazov za učitelje, a kao problem se istaknulo nedovoljno poznavanje spremnosti učitelja iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za rad s učenicima s teškoćama u nastavi na daljinu. Ovim se istraživanjem stoga htjelo ispitati samoprocjenu spremnosti učitelja za provedbu nastave na daljinu te za primjenu inkluzivnih praksi u nastavi na daljinu, kao i povezanost tih dviju samoprocjena. U istraživanju je...
UČENIČKA RECEPCIJA KNJIŽEVNOG DJELA S OBZIROM NA MOGUĆNOSTI ODGOJNOG DJELOVANJA
UČENIČKA RECEPCIJA KNJIŽEVNOG DJELA S OBZIROM NA MOGUĆNOSTI ODGOJNOG DJELOVANJA
Kristina Botić
Svrha nastave nije samo stjecanje znanja, nego i usvajanje odgojnih vrijednosti. Cilj je ovoga diplomskog rada istaknuti mogućnost odgojnoga djelovanja kroz književnost, odnosno kroz književna djela. Rad je podijeljen na tri dijela. Prva dva dijela obrađuju pojmove književnoga djela i odgoja, a treći dio povezuje ta dva pojma s nastavom književnosti. Prvi dio rada ukratko prikazuje književno djelo u teorijskome kontekstu te teoriju recepcije i interpretacije književnoga djela. Drugi...
UČINCI ZLOSTAVLJANJA U DJETINJSTVU NA KASNIJI RAZVOJ POJEDINCA
UČINCI ZLOSTAVLJANJA U DJETINJSTVU NA KASNIJI RAZVOJ POJEDINCA
Ivana Radić
Nasilje nad djecom je povijesno poznata pojava koja je stara koliko i ljudska civilizacija, ostavlja višestruke, dugotrajne i krajnje ozbiljne posljedice na budući razvoj djeteta, a nerijetko se okončava i smrtnim ishodom. Zlostavljanje djece obuhvaća sve oblike fizičkog ili psihičkog (emocionalnog) zlostavljanja, seksualnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran postupak, kao i neku drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja djetetova zdravlja,...
Učenik u ulozi nastavnika u sustavu Moodle
Učenik u ulozi nastavnika u sustavu Moodle
Anita Babić
Uloga i važnost pismenosti mijenjala se kroz stoljeća. U 21. stoljeću, pod utjecajem razvoja informacijsko - komunikacijskih tehnologija pismenost dobiva novu dimenziju. U suvremenom društvu informatička pismenost prestaje biti potreba samo onih koji stječu nova znanja te je važna i u radnoj okolini, u obitelji i društvu općenito. Osnova za razvoj suvremenog društva jest informacijska pismenost njegovih pojedinaca, a nužan preduvjet informacijske pismenosti jest informatička...
Učenje matematike bez straha
Učenje matematike bez straha
Andrea Cezner
Posljednjih stotinjak godina matematika se smatra jednim od najvažnijih nastavnih predmeta u školi (Bishop, Hart, Lerman, & Nunes, 1993). Bez obzira što je matematika važan predmet ponajprije zbog svoje praktične uloge na pojedinca i društvo, u današnje vrijeme zauzima status najtežeg i najzahtjevnijeg nastavnog predmeta. U ovom istraživanju sam ispitala kakve stavove o matematici imaju učenici četvrtih i petih razreda, te pojavljuje li se među njima osjećaj straha prema...
Učestalost alergijskih bolesti kod učenika nižih razreda osnovne škole
Učestalost alergijskih bolesti kod učenika nižih razreda osnovne škole
Ana Milas
Razvoj civilizacije i tehnologije je uvelike utjecao na mijenjanje stila života, što je rezultiralo promjenama u životu svakoga pojedinca. Stil današnjeg života je čovjeku onemogućio da se odupre štetnim utjecajima iz okoline, što je rezultiralo porastom alergija. Alergije predstavljaju burnu reakciju imunološkoga sustava na strana tijela, alergene. Alergeni se nalaze u zraku koji udišemo, hrani, lijekovima, ubodima insekata, tvarima koje dolaze u dodir s kožom itd. Najčešći...
Učestalost alergijskih reakcija kod studenata učiteljskog studija
Učestalost alergijskih reakcija kod studenata učiteljskog studija
Monika Perkušić
Danas su se navike i životni stil ljudi promijenili, a ljudski organizam sve više je izložen negativnim utjecajima okoline. Skup stanica, tkiva i molekula koji osigurava otpornost na infekcije i zaštitu od mikroorganizama, imunološki sustav ponekad prejako reagira i uzrokuje pojavu alergijskih reakcija, poput astme ili peludne groznice. Alergije uzrokuju alergeni kojima su ljudi stalno okruženi, a mogu se unositi hranom i pićem, lijekovima, ubodom insekata ili ih se može udahnuti....
Učestalost igranja računalnih igara kod djece predškolske dobi
Učestalost igranja računalnih igara kod djece predškolske dobi
Doris Matković
Rad se bavi računalnim igrama kao novom omiljenom vrstom igre djece predškolske dobi. Fokus je na učestalosti igranja računalnih igara kod djece predškolske dobi. Teorijski dio rada obuhvaća povijest računalnih igara te podjelu računalnih igara prema žanrovima, prikazuje i neke od najčešće korištenih portala s online igrama za djecu predškolske dobi, načine zaštite djece na internetu, a osvrće se i na opći utjecaj računalnih igara na djecu te uporabu računala u...

Pages