Pages

VRŠNJAČKI ODNOSI UČENIKA S TEŠKOĆAMA U SREDNJOJ ŠKOLI
VRŠNJAČKI ODNOSI UČENIKA S TEŠKOĆAMA U SREDNJOJ ŠKOLI
Iva Pušćenik
U suvremenom odgoju i obrazovanju važno je svakom učeniku omogućiti pristup visokokvalitetnom obrazovanju, osjećaj sigurnosti i pripadanja kako bi iskoristili svoje potencijale. Glavnu ulogu u tome imaju odgojno-obrazovne ustanove, nastavnici, roditelji, vršnjaci te sami učenici. Odgovornost roditelja i nastavnika je da nauče svoju djeci vrijednostima nužnima za suživot u društvu prepunom različitosti i samim time prihvaćanju tih različitosti. Kako bi to bilo moguće potrebno je...
Vanjska politika Elizabete I.
Vanjska politika Elizabete I.
Marija Močić
Elizabeta I. na prijestolje je stupila 1558. i već na samom početku vlasti dočekali su je razni problemi. U prvom planu bilo je sklapanje mira s Francuzima te osiguravanje legitimiteta svoje vlasti u odnosu na pretenzije Marije Stuart. Nakon sukoba sa Škotima i Francuzima držala je Mariju Stuart kao svoju zatočenicu od 1568. te ju je dala pogubiti 1587. zbog urotništva, a njezino smaknuće bilo je jedan od uzroka početka rata sa Španjolskom. Ostali uzroci su Elizabetino pružanje...
Važnost komunikacije u suvremenoj nastavi matematike
Važnost komunikacije u suvremenoj nastavi matematike
Nikolina Karlović
Važnost matematike za razvoj ljudskoga društva i njena uloga u odgoju i obrazovanju pojedinca su nedvojbeni. Budući je matematika temelj znanstvenog i tehnološkog napretka, matematičko obrazovanje je nužno za razvoj suvremenog čovjeka. Brojna istraživanja su pokazala kako kvalitetno matematičko obrazovanje značajno pridonosi pojedincu u radnoj i životnoj sredini. Brzi razvoj znanosti, tehnologije i informatike zahtjeva konstantnu razmjenu ideja i informacija. To je moguće...
Važnost samoregulacije u učenju
Važnost samoregulacije u učenju
Josipa Jelaš
Odgojno-obrazovni sustav prolazi kroz jezgrovite promjene procesa učenja i poučavanja u svim oblicima formalnog i neformalnog obrazovanja. Pritom je za razumijevanje procesa učenja važno razumjeti sposobnost samoregulacije učenika te je stoga cilj ovog rada bio predstaviti važnost samoreguliranog učenja kao neophodnog modela učenja. U radu je prikazana neusklađenost pojma samoreguliranog učenja kao i postojanje različitih modela samoregulacije učenja od kojih svaki naglašava...
Važnost slike o sebi za subjektivnu dobrobit pojedinca
Važnost slike o sebi za subjektivnu dobrobit pojedinca
Anđela Mladina
Iako je važnost slike o sebi usko povezana sa zadovoljstvom i smislom života, ipak se samo relativno mali broj radova bavio ovom problematikom. Stoga je glavni cilj ovog istraživanja bio ispitati odnos između temeljnih uvjerenja o sebi, samokritičnosti i samoohrabrivanja, osjećaja smisla i zadovoljstva životom. U istraživanje se krenulo od pretpostavke da će veću prisutnost smisla i zadovoljstvo životom imati osobe koje sebe gledaju u pozitivnijem svjetlu, odnosno imaju višu...
Važnost socijalne potpore za planiranje budućnosti kod mladih
Važnost socijalne potpore za planiranje budućnosti kod mladih
Petra Grbavac
Vrlo mali broj radova bavio se tematikom važnosti socijalne potpore u odabiranju budućnosti kod mladih, stoga je glavni cilj ovoga istraživanja bio ispitati važnost socijalne potpore učenika za njihov pristup odlučivanju o tome kojim putom žele krenuti nakon svog srednjoškolskog obrazovanja, odnosno žele li upisati fakultet ili se zaposliti. U istraživanju su sudjelovala 294 učenika četvrtih razreda iz četiriju srednjih škola na području grada Splita koji su na satu razredne...
Važnost uključenosti roditelja u dječju igru
Važnost uključenosti roditelja u dječju igru
Karla Grabovac
U ovom završnom radu prikazana je važnost igre za dijete kao i uključenost roditelja u istu. Igra je za dijete najvažnija aktivnost u fazi odrastanja. Igrom djeca razumijevaju svijet oko sebe. Dijete se voli igrati, no najviše uživa kad pri tome ima i suigrača. Prvi sudionik njegove igre u većini slučajeva je njegov otac ili njegova majka. Završni rad opisuje kakva uključenost roditelja u igru treba biti, nametljiva ili nenametljiva te kako se roditelj može uključiti u igru i...
Velike ili gigantske lutke
Velike ili gigantske lutke
Dora Sekul
Lutkarstvo je scenska umjetnost koja obuhvaća likovnu, glazbenu i dramsku umjetnost, a lutka ima ulogu posrednika između glumca i publike. Kroz povijest lutka, lutkarstvo i lutkarsko kazalište, temama je bilo namijenjeno odrasloj publici, a danas je namijenjeno svima, od najmlađe, do najstarije dobi. Iako lutka ima najvažniju ulogu, njen neizostavan dio čini animator-lutkar, bez kojeg lutka nema svoj smisao, bez koje ne bi oživjela i prenijela određenu poruku. Animator lutki, na...
Verbalisierung von Emotionen und
 geschlechtsspezifische Kommunikation bei
 deutschen und kroatischen Jugendlichen
Verbalisierung von Emotionen und geschlechtsspezifische Kommunikation bei deutschen und kroatischen Jugendlichen
Iva Ljubić
Diese Bachelorarbeit behandelt das Thema der geschlechtsspezifischen Kommunikation, also Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausdrucksweise von Männern und Frauen im deutsch- und kroatischsprachigen Raum. Es gibt zahlreiche Unterschiede im Ausdruck dieser beiden Personengruppen, und Wissenschaftler finden die Gründe dafür seit Jahren in der Natur der Menschen, also in ihrem Geschlecht. Aus diesem Grund sind zahlreiche Stereotypen entstanden, die bestimmt haben, wie Männer und...
Vezanost za školu: uloga nekih osobnih i obiteljskih značajki
Vezanost za školu: uloga nekih osobnih i obiteljskih značajki
Ina Hrepić
Cilj istraživanja bio je ispitati koliko su učenici vezani za školu koju pohađaju i koliko su predani izvršavanju školskih obaveza s obzirom na neke osobine učenika kao što su spol, dob i školski uspjeh te razinu roditeljske uključenosti u školu i školske obaveze. U ispitivanju je sudjelovalo 199 sudionika (99 učenika 49.7% i 100 učenica 50.3%) trećih, četvrtih, šestih i sedmih razreda, jedne osnovne škole na području grada Splita, u raspon dobi od 9 do 13 godina. Od...
Violence in Children's Literature
Violence in Children's Literature
Matea Taraš
Ovaj rad je prožet temom nasilja u dječjoj književnosti. Prvi dio uvodi u koncept dječje književnosti i stjecanje iskustava kroz književnost koja uključuju čitanje knjiga, način govora i izražavanje. Bajka je jedan od najstarijih oblika dječje književnosti u kojoj su razni čudni likovi uklopljeni u stvarne događaje na maštovit način. Djeca se prvi put susreću s ovim oblikom književnog djela, što omogućava utjecanje na njihovo obrazovanje i razmišljanje. Nasilje također...

Pages