Pages

Vrednovanje nastavnih sadržaja tradicionalne nastave na sustavu Moodle u četvrtom razredu osnovne škole iz područnog znanja ljudsko tijelo
Vrednovanje nastavnih sadržaja tradicionalne nastave na sustavu Moodle u četvrtom razredu osnovne škole iz područnog znanja ljudsko tijelo
Margarita Krvavac
Teorijski dio rada se odnosi na sustav Moodle, ADDIE model oblikovanja, vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja, tradicionalnu nastavu i nastavni predmet Priroda i društvo u četvrtome razredu osnovne škole. Vrednovanje nastavnih sadržaja koje oblikujemo je od ključne važnosti kako bi poboljšali kvalitetu oblikovanih sadržaja. Empirijski dio se bavi eksperimentalnim istraživanjem s paralelnim skupinama na uzorku od 66 učenika te opisuje njegovo okružje i tijek. Cilj...
Vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta Priroda i društvo u prvom razredu osnovne škole na sustavu Moodle
Vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta Priroda i društvo u prvom razredu osnovne škole na sustavu Moodle
Danijela Brnić
Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT, engl. Information and Communications Technology) obuhvaćaju sve tehnologije koje omogućavaju upotrebu informacija. U obrazovanju ICT podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim područjima podučavanja i učenja, naglašavajući komunikacijsku komponentu informacijske tehnologije. Primjenom različitih uređaja temeljnih na elektronskoj tehnologiji u procesu učenja i poučavanja, dobivamo potpunu novu paradigmu učenja. Uloga...
Vrednovanje učenika u ulozi nastavnika prirode i društva u sustavu Moodle
Vrednovanje učenika u ulozi nastavnika prirode i društva u sustavu Moodle
Josipa Zdilar
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT, eng. Information and Communications Technology) ulazi u sve sfere ljudskog života pa tako i u odgojno-obrazovni proces, a svakodnevno se sve više škola oprema kvalitetnom računalnom opremom te se internetu može pristupiti s bilo kojeg mjesta čime su zadovoljene pretpostavke za uspješno provođenje e-učenja. E-učenje kao nova nastavna paradigma je orijentirana prema učeniku (eng. learner – centered paradigm). Učenik je...
Vrijednosne orijentacije odgajatelja kao prediktor kvalitete odgojno obrazovnog procesa
Vrijednosne orijentacije odgajatelja kao prediktor kvalitete odgojno obrazovnog procesa
Jelena Rnjak
U suvremenoj pedagogiji zagovaraju se odgojne vrijednosti koje su determinirane javnim obrazovnim politikama kroz dokument Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) a to su: znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost. Ovim se radom ispituje mišljenje odgojitelja o značajnosti koju pridaju odgojnim vrijednostima kao prediktoru kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kulture ustanove ranog i predškolskog odgoja i...
Vrijednosne orijentacije studenata i njihova percepcija tradicionalne religioznosti
Vrijednosne orijentacije studenata i njihova percepcija tradicionalne religioznosti
Klara Šimunović
Iako religija poprima razine oblike i obuhvaća različite institucije, u Hrvatskoj je posebno rasprostranjena tradicionalna religioznost, najčešće u obliku katoličke konfesije. Tradicionalna religioznost se revitalizirala u Hrvatskom društvu nakon 1990. godine te dolazi do trendova desekularizacije i deprivatizacije na nacionalnoj razini. Ipak, postavlja se ključno pitanje: kako mladi percipiraju tradicionalnu religioznost? Učinci modernizacije stvaraju plodno tlo za razvoj...
Vršnjačko nasilje kod srednjoškolaca s obzirom na spol i osjećaj prihvaćenosti/odbačenosti u školi
Vršnjačko nasilje kod srednjoškolaca s obzirom na spol i osjećaj prihvaćenosti/odbačenosti u školi
Milana Šarić
Glavni cilj istraživanja bio je ispitati prisutnost nasilnog ponašanja (žrtava i nasilnika) kod srednjoškolaca uzimajući u obzir spol i prihvaćenost/odbačenost mladih u školi. U istraživanju je sudjelovalo 547 učenika (350 učenica i 198 učenika) četiri srednje škole koji su ispitani anketnim upitnikom koji je nastao izmjenama i dopunama Upitnika o školskom nasilju - UŠN 2003 (Buljan Flander i sur.). Rezultati su pokazali značajne razlike u počinjenom nasilju među...
WEIRD HORROR AND THE UNKNOWN
WEIRD HORROR AND THE UNKNOWN
Tea Tomić
The purpose of this paper is to study the different authors responsible for the creation and widely popularized genre of weird fiction, with its main focus being the most influential author in this genre – H. P. Lovecraft. We will give an overall general analysis of horror elements and unique characteristics pertaining to the genre of weird horror. We will begin the analysis by tracing its origins back to its predecessor – Gothic fiction, and outlining the aspects which make weird horror...
WORD FORMATION PROCESSES IN PRINT AND BROADCAST ADVERTISING
WORD FORMATION PROCESSES IN PRINT AND BROADCAST ADVERTISING
Natali Akrap
The main goal of this bachelor’s thesis was to point out the importance and versatility of language usage throughout the processes of word formation. All of the processes were explained and exemplified. The second part of the thesis focuses on a small research that proves the importance of words used in advertising, the way they were formed and the effects they give based on the formation process they went through. The significance of this thesis goes beyond exploring the advertising world...
ZADOVOLJSTVO NASTAVOM POLAZNIKA OSNOVNOŠKOLSKIH I
 SREDNJOŠKOLSKIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH
ZADOVOLJSTVO NASTAVOM POLAZNIKA OSNOVNOŠKOLSKIH I SREDNJOŠKOLSKIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH
Josipa Balajić
Cjeloživotno učenje obuhvaća sve oblike namjernog i nenamjernog učenja tijekom cijelog života. Obrazovanje odraslih dio je cjeloživotnog učenja te može biti formalno, neformalno i informalno. Bez obzira na oblik, obrazovanje odraslih svakoj osobi pruža mogućnost razvijanja i usavršavanja vlastitih potencijala. U skladu s tim, nastava u obrazovnim programima treba biti usmjerena na polaznika te uvažavati njegova iskustva i prethodna znanja. Osobe sudjeluju u obrazovanju...
ZAJEDNICA GEJMERA: SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE UTJECAJA VIDEOIGARA NA ŽIVOT SUDIONIKA
ZAJEDNICA GEJMERA: SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE UTJECAJA VIDEOIGARA NA ŽIVOT SUDIONIKA
Vjeko Bandić
Veći dio rasprave tijekom proteklih 30 godina usredotočio se na opasnosti od igranja računala u adolescentskom stanovništvu, uključujući povećanu agresivnost i ovisnost. Tijekom pandemije Covida-19 sve veći broj pojedinaca počeo je ublažavati stres putem internetskih igara i isključiti se iz stvarnosti. Brojni autori definiraju industriju videoigara i gejmere kao supkulturu. Ističu da je industrija videoigara je supkulturna industrija koja proizvodi supkulturni sadržaj za...
ZAPADNA OBALA U KONTEKSTU URBANISTIČKOG RAZVOJA GRADA SPLITA
ZAPADNA OBALA U KONTEKSTU URBANISTIČKOG RAZVOJA GRADA SPLITA
Ana Bilić
Zapadna je obala smještena u neposrednoj blizini gradskog nukleusa, Dioklecijanove palače. To je područje koje obuhvaća lučicu Matejušku, Trumbićevu obalu, Obalu kneza Branimira te Uvalu Baluni. U početku su se tu nalazile oranice i vinogradi, a s vremenom se grade objekti. Matejuška je svoju ulogu zadržala i do danas. S vremenom su se izgradile crkve, a Sustipanski je put vodio do poluotoka Sustipana i opatije sv. Stjepana. Tijekom 19. stoljeća izgrađene su trokatnice, ali...
ZASTUPLJENOST TEMA I SADRŽAJA IZ PODRUČJA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA U ČASOPISIMA ZA DJECU I MLADE
ZASTUPLJENOST TEMA I SADRŽAJA IZ PODRUČJA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA U ČASOPISIMA ZA DJECU I MLADE
Ivana Vranješ
Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati zastupljenost tema i sadržaja iz područja zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša u časopisima za djecu i mlade. Analizirana su tri izdanja časopisa Smib, Radost, Modra lasta i Ok! iz 2017. godine. Rezultati istraživanja pokazuju da se teme zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša promoviraju na različite načine uvažavajući prvenstveno dob odnosno interese publike kojoj je časopis namijenjen te namjenu časopisa. Uočeno je da se...

Pages