Pages

ZATVOR KAO PROSTOR SOCIJALNIH INTERAKCIJA
ZATVOR KAO PROSTOR SOCIJALNIH INTERAKCIJA
Noela Ramić
Zatvori nisu nedavna pojava i iako imaju niz nedostataka, ljudi još uvijek nisu došli do nekog boljeg rješenja. U zatvoru borave zatvorenici i djelatnici. Zadaća zatvorskog osoblja je na prvom mjestu organizirati zatvore tako da se društvo zaštiti od opasnih počinitelja kaznenih djela. Istovremeno, zatvorsko osoblje treba organizirati zatvore da budu sigurna mjesta, kako za svakog zatvorenika tako i za zaposlenike. Uz to, zatvorsko osoblje ima zadaću organizirati život u...
ZAVIČAJNI IDIOM GRADA SINJA U GOVORU UČENIKA
 4. RAZREDA U ODNOSU NA JEZIČNI STANDARD
ZAVIČAJNI IDIOM GRADA SINJA U GOVORU UČENIKA 4. RAZREDA U ODNOSU NA JEZIČNI STANDARD
Mihaela Majić
U radu se ističe važnost njegovanja zavičajnoga govora, ali i to da se ne smije zanemariti usvajanje jezičnog standarda, što je jedan od temeljnih ciljeva nastave hrvatskoga jezika. Upravo učitelji imaju presudnu ulogu u tome jer učitelj treba poznavati i poštovati učenikov zavičajni idiom, a pritom ga osposobiti da se služi standardnim jezikom. Učitelji imaju važnu ulogu i u razvijanju komunikacijske kompetencije. U radu se ispituje odnos prema zavičajnome i standardnome...
ZBILJA U POVIJESNIM I MITSKIM PREDAJAMA I PJESMAMA
 SINJSKOG KRAJA
ZBILJA U POVIJESNIM I MITSKIM PREDAJAMA I PJESMAMA SINJSKOG KRAJA
Marinela Buljan
Maleni grad na rubu Sinjskog polja diči se bogatom povijesti iz koje se razvila bogata usmena književnost. Rad je pisan s ciljem da se osvrnemo na našu prošlost i istražimo predaje i pjesme koje nam govore o stvarnom životu i da riječi sačuvaju ono što je prošlo. Sinjani se s ponosom prisjećaju bitke koja se vodila davne 1715. godine i čudesne obrane njihovog viteškog grada. Mnogo je predaja vezano upravo za te događaje, a koje narod i danas rado pripovijeda. Sve se one...
ZBILJSKO I FANTASTIČNO U PREDAJAMA I LEGENDAMA CETINSKOGA KRAJA
ZBILJSKO I FANTASTIČNO U PREDAJAMA I LEGENDAMA CETINSKOGA KRAJA
Magdalena Bilonić
Cilj je ovog rada bio prezentirati bogatstvo u domeni predaja i legendi usmenoknjiževne baštine Cetinske krajine. Nastojalo se pružiti deskriptivni uvid u definicije predaja i legendi, ali i donijeti živu riječ koja se prenosi u narodu već desetljećima i potvrđuje zaključke sažete u znanstvenim definicijama. U radu su prikazane predaje prema usustavljenoj podjeli Dragića, a u njegovoj podjeli nalazimo sljedeće vrste predaja; povijesne, mitske, demonološke, eshatološke,...
ZBJEG PRIMORACA NA SREDNJODALMATINSKE OTOKE KRAJEM KANDIJSKOG RATA
ZBJEG PRIMORACA NA SREDNJODALMATINSKE OTOKE KRAJEM KANDIJSKOG RATA
Andrea Botica
Kandijski rat vodio se od 1645. do 1669. na dvije fronte, kretskoj i dalmatinskoj. Riječ je o najdugovječnijem i najtežem ratu u povijesti Dalmacije za čijeg trajanja je započelo povlačenje Turaka u unutrašnjost. Stanovništvo Dalmacije u ovom ratu ugledalo je priliku za oslobođenje od osmanlijske okupacije i u njemu se žestoko borili. Dalmatinska bojišnica bila je u počecima zanemarivana, utvrde su rat dočekale u lošem stanju, a regularne vojne snage uoči rata također su bile...
ZLATARSKI ZAVJETNI DAROVI KRALJEVSKOG BRAČNOG PARA LUDOVIKA I ANŽUVINCA I ELIZABETE KOTROMANIĆ
ZLATARSKI ZAVJETNI DAROVI KRALJEVSKOG BRAČNOG PARA LUDOVIKA I ANŽUVINCA I ELIZABETE KOTROMANIĆ
Sergej Despot
This theses deals with the Zadar golden votive gifts given by the royal couple Louis I. Angevins and Elizabeth of Bosnia. The oldest written documents about Zadar goldsmiths werw dated in the 13 th. century which shows that goldsmith street existed in the town in 1274. The Angevins dynasty as well as queen Elizabeth of Bosnia have left numerous votive gifts in Zadar. Some of them have been confirmed as the royal family donations, while the others haven not. The Chest of Saint Simeon (...
ZLATO, SUNCE, DUŠA I SREĆA:
 AFEKTONIMI U JEZIKU HRVATSKE ZABAVNE GLAZBE
ZLATO, SUNCE, DUŠA I SREĆA: AFEKTONIMI U JEZIKU HRVATSKE ZABAVNE GLAZBE
Ariana Penić
Riječi u komunikaciji imaju mnogobrojne svrhe, a često se kaže i da nisu dovoljne kako bi iskazale i dokazale nečiju ljubav, privrženost, vjernost i sve osjećaje koje je moguće gajiti prema kome ili čemu. U tome se iskazivanju osjećaja posebno ističu afektonimi. U hrvatskom su jeziku prisutni u različitim primjerima i često se upotrebljavaju. Od svakodnevne komunikacije pa sve do zabavne glazbe moguće je pronaći upečatljive i zanimljive primjere. Dragi, mala, zlato moje,...
ZLOČIN I KAZNA F. M. DOSTOJEVSKOG U KONTEKSTU RAZVOJA KRIMINALISTIČKOG ROMANA KAO ŽANRA
ZLOČIN I KAZNA F. M. DOSTOJEVSKOG U KONTEKSTU RAZVOJA KRIMINALISTIČKOG ROMANA KAO ŽANRA
Sandra Tolić
Završni rad pod naslovom Zločin i kazna F. M. Dostojevskog u kontekstu razvoja kriminalističkog romana kao žanra bavi se proučavanjem razvoja kriminalističkog romana u svjetskoj i hrvatskoj književnosti gdje još uvijek nije ispravno vrednovan. Također se bavi teorijskim opisom kriminalističkog romana i trivijalnom književnošću, nastojeći pokazati koje su posebnosti kriminalističkog romana i zašto je jedan od najpopularnijih romana današnjice. Rad daje i kratki pregled ruskog...
ZNANSTVENE REVOLUCIJE
ZNANSTVENE REVOLUCIJE
Marin Bogoje
Struktura znanstvenih revolucija je djelo Thomasa Kuhna u kojemu izlaže koncept znanstvenih revolucija. Znanstvene revolucije su promjene u paradigmi. Paradigma je zbir raznih obilježja, izraza sličnim pravilima, metodologija, terminologija i zakona vezanih za tradiciju znanstvenog istraživanja u pojedinom znanstvenom polju. Thomas Kuhn je tvrdio da promjenama u paradigmama prethodi i proizlazi znanost koju naziva „normalnom“ znanošću. Vrsta znanosti koja je predana sljedbi...
ZNAČAJ TACITA U HISTORIOGRAFIJI
ZNAČAJ TACITA U HISTORIOGRAFIJI
Stella-Victoria Caktaš
Kornelije Tacit je rođen oko 55. godine n.e., ali gdje točno ne može se pouzdano tvrditi. Kao moguća rodna mjesta se navode Galija iz koje dolazi i njegov tast Agrikola i prekopadski kraj odakle potječu njegovi prijatelji. Oženio je kćer Julije Agrikole 78., ali nikakvo potomstvo ne spominje u biografiji svoga tasta, ipak ga kasniji car Tacit navodi kao svog pretka. Njegovov politički uspon započinje za vrijeme cara Vespazijana i ne zaustavlja se čak ni za vrijeme Domicijana za...
ZNAČAJKE URBANOG ŽIVOTA U SPLITU TIJEKOM 1980-IH
ZNAČAJKE URBANOG ŽIVOTA U SPLITU TIJEKOM 1980-IH
Martina Pamuković
U radu se razmatra problematika urbanog razvoja grada Splita u kontekstu poslijeratne obnove, komunističkog upravljanja, odnosno socijalističkog društvenog uređenja, s posebnim naglaskom na razdoblje osamdesetih godina koje predstavljaju „početak kraja“ ovog sustava i državne formacije, uslijed ekonomskih, društvenih i međunacionalnih nestabilnosti. Split se u osnovnim pravcima razvijao kao uostalom svi industrijski gradovi i dijelio iste probleme i pojave koji su se povezivali s...
ZNAČENJE MEDITERANSKIH IGARA U MODERNIZACIJI SPLITA
ZNAČENJE MEDITERANSKIH IGARA U MODERNIZACIJI SPLITA
Mislav Čović
Mediteranske igre više sportski su događaj koji organizira Međunarodni odbor za mediteranske igre (CIJM). Održava se svake četiri godine među sportašima iz zemalja koje graniče sa Sredozemnim morem u Africi, Aziji i Europi. Split je u drugom pokušaju u Alžiru 1975. pobijedio na natjecanju za organizaciju osmih Mediteranskih igara koje su se trebale održati 1979. godine. Unatoč početnoj dezorijentiranosti i dilemama povezanim sa sposobnošću Splita da odgovori na ozbiljan izazov...

Pages