Pages

UTJECAJ OSMANSKE OPASNOSTI NA IKONOGRAFIJU LIKOVNIH DJELA U OBALNOM DIJELU HRVATSKE
UTJECAJ OSMANSKE OPASNOSTI NA IKONOGRAFIJU LIKOVNIH DJELA U OBALNOM DIJELU HRVATSKE
Klara Ćapalija
Stoljetna nastojanja Osmanskog Carstva da osvoj europsko kopno odrazila su se na umjetničko stvaralaštvo te je nastala specifična protusomanska ikonografija. Takva se ikonografija može susresti i na hrvatskoj obali Jadrana. Njeni su početci suptilni, vidljivi u umjetnosti poliptiha na kojima su pojedini svetci, moguće, čašćeni kao zaštitnici od Osmanlija. Kasnije, često su prikazivani pape i vladari koji su bili članovi pojedinih svetih liga te se za njih smatralo da su posebno...
UTJECAJ SOCIJALNE KULTURE ŠKOLE I NASTAVE NA ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES
UTJECAJ SOCIJALNE KULTURE ŠKOLE I NASTAVE NA ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES
Anamarija Šajnović
Suvremena škola danas zahtjeva spremnost odgojno-obrazovnih djelatnika, učenika, roditelja kao i cjelokupne zajednice na promjene unutar same škole i nastave. Promjene na razini cijele škole (školska klima, interijer i eksterijer škole, odnosi u školi) kao i promjene u realizaciji nastave bi se trebale kretati u pozitivnom smjeru kako bi se stvorila što poticajnija i produktivnija radna atmosfera. Socijalna kultura škole i nastave u tome mogu uvelike pomoći svojim utjecajem na...
UTJECAJ TRAUMATSKIH ISKUSTAVA IZ RANOG DJETINJSTVA NA KOGNITIVNE I PONAŠAJNE RAZVOJNE ISHODE
UTJECAJ TRAUMATSKIH ISKUSTAVA IZ RANOG DJETINJSTVA NA KOGNITIVNE I PONAŠAJNE RAZVOJNE ISHODE
Doroteja Krivić
Interes znanstvenika za traumatizaciju posljednjih godina značajno je porastao, iako je područje još uvijek slabo istraženo. U ovom radu prikazane su posljedice koje intenzivna stresna iskustva, poput ozbiljnih prijetnji životu, prirodnih katastrofa (npr. potres) i nasilnih događaja, imaju na djecu. Posljedice traumatskih događaja na emocionalno stanje ili ponašanje djeteta mogu biti kratkoročne i dugoročne, no u svakom slučaju utječu na razvoj. Događaji poput prirodnih...
UTOPIJA I REVOLUCIJA U "CRVENOM OCEANU"
UTOPIJA I REVOLUCIJA U "CRVENOM OCEANU"
Ana Bašić
Marija Jurić Zagorka bila je jedna od najplodnijih hrvatskih spisateljica 20. stoljeća, a u svom je stvaralaštvu eksperimentirala i s nekim novim, dotad hrvatskoj čitateljskoj publici nepoznatim, žanrovima. Tako se, između ostalog, okušala i u žanru znanstvene fantastike ili, preciznije rečeno, u žanru protoznanstvene fantastike i napisala roman Crveni ocean. U vrijeme nastanka ovog romana svijetom su se širile ideje socijalizma, klasne jednakosti i slobode koje su do vrhunca...
Udruga za suvremenu umjetnost "Kvart": političnost umjetnosti
Udruga za suvremenu umjetnost "Kvart": političnost umjetnosti
Ana Čukušić
Cilj rada je donijeti prvo uzemljenje opusa Udruge za suvremenu umjetnost KVART i artikulirati njihov značaj unutar hrvatske povijesti umjetnosti. U nešto duže od desetljeća postojanja, Udruga je oformila prepoznatljiv umjetnički rukopis, promjenjiv prema ritmu vlastita zrenja. Dvije su važne riječi pri pokušaju njihova razumijevanja: perifernost kao mjesto slobode, koje rezultira pojavom vlastitog autentičnog stila i mogućnošću uspostavljanja kritičke pozicije, te...
Ukidanje Poljičke kneževine
Ukidanje Poljičke kneževine
Paula Mužinić
Poljička kneževina je osnovana u srednjem vijeku. To je bila autonomna zajednica koja je postojala više od četiri stoljeća. Kada je Napoleon osvojio Dalmaciju, Poljičani su započeli pobunu protiv francuske uprave i Rusi su pomogli pobunjenike. Međutim, pobuna nije uspjela. Francuski vojnici su napali Poljica. Oni su opljačkali sela i ubili oko 150 ljudi. Francuska administracija je ukinula Poljičku kneževinu u lipnju 1807. Također su osudili pobunjenike mjesec dana kasnije.
Uključenost mladih u društveni život grada Kaštela
Uključenost mladih u društveni život grada Kaštela
Andrea Sulje
Ovaj rad predstavlja kvalitativnu studiju o mogućnostima uključivanje mladih u društveni život grada Kaštela. Grad Kaštela, koji mnogi nazivaju i „gradom od sedam sela“, primorsko je mjesto opjevano u poeziji, no problemi s kojima se suočava danas nisu nimalo poetični. Gradu manjka identitet zajedništva zbog razlomljenosti u sedam manjih mjesta. Mladi, u nedostatku obrazovnih institucija i struktura većinom dnevno migriraju u obližnje veće gradove, pri čemu polako napuštaju...
Uloga Interneta u životu osoba starije životne dobi: sociološko istraživanje
Uloga Interneta u životu osoba starije životne dobi: sociološko istraživanje
Marta Tanfara
U radu se analizira utjecaj Interneta na svakodnevni ţivot osoba starije ţivotne dobi. Često se stvaraju negativni stavovi/predrasude koji vode prema stereotipima starijih osoba, tj. starenju i starosti. Ovaj rad ima tendenciju povezivanja: percepcije dobi i percepcije starijih osoba na Internetu. U radu se pojašnjava definicija osoba starije ţivotne dobi, te na koji način oni provode vrijeme na Internetu. Za osobe koje ne koriste Internet pokušava se saznati koja bi im bila...
Uloga braka i obitelji u životima mladih Sinjana
Uloga braka i obitelji u životima mladih Sinjana
Maja Masle
Današnje suvremeno društvo predstavlja novi izazov strukturi i funkcioniranju obitelji, a posebice stilu života, obiteljskim vrijednostima, kvaliteti obiteljskih odnosa. S obzirom na opseg i tempo društvenih promjena i suvremene trendove i procese, tema ovog rada bila je istražiti percepcije neoženjenih muškaraca o institucijama braka i obitelji. Sukladno tomu, temeljni cilj ovog istraživanja bio je ispitati mišljenja i stavove neoženjenih muškaraca o sklapanju braka i osnivanju...
Uloga civilnih udruga u integraciji osoba sa Down sindromom
Uloga civilnih udruga u integraciji osoba sa Down sindromom
Iris Budimir-Bekan
Hrvatsko civilno društvo još uvijek nije na visokoj razini. Organizacije civilnog društva sve se više prepoznaju kao pružatelji socijalnih usluga. Naglašava se koncept kombinirane socijalne politike, odnosno međusektorske suradnje za efikasno podmirenje socijalnih potreba. Uloga civilnog društva u području socijalne skrbi usmjerena je na integraciju marginaliziranih skupina. Posebna je pozornost u ovom radu posvećena Udruzi za sindrom Down u Splitu, koja se bavi inkluzijom osoba sa...
Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom
Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom
Mia Jovanović
Suvremeno vrijeme u kojem živimo zahtijeva brojne promjene u odgojno-obrazovnim ustanovama. Vodeći se suvremenim metodama učenja i poučavanja učenika treba staviti u središte. U školama je sve veći broj vršnjačkoga nasilja. Učitelji su zaduženi prepoznati učenike koji pripadaju krugu nasilja te djelovati na to da se nasilje više ne ponavlja. Za to je potrebna edukacija djelatnika osnovnih škola na temu nasilje. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati stavove i promišljanja...

Pages