Pages

ŽENSKI LIKOVI U PROZI DINKA ŠIMUNOVIĆA
ŽENSKI LIKOVI U PROZI DINKA ŠIMUNOVIĆA
Ana Zorica
Ovaj rad govori o ženskim likovima u prozi Dinka Šimunovića, jednoga od najvećih novelista hrvatske moderne, ali i hrvatske književnosti uopće. Šimunovićevi ženski likovi prikazani su detaljno, u kontekstu vremena kojem pripadaju i u odnosu s okolinom u kojoj žive. U radu su prikazani ženski likovi iz pet pripovijedaka: Alkar, Muljika, Duga, Rudica i Ljubav. Svaki od njih ima svoju posebnu i tužnu životnu priču, ali sve se one spajaju u uzroku njihove nesreće, a to je sama...
ŽENSKI SUBJEKT U SUVREMENOJ HRVATSKOJ PROZI: PRIMJER DUBRAVKE UGREŠIĆ
ŽENSKI SUBJEKT U SUVREMENOJ HRVATSKOJ PROZI: PRIMJER DUBRAVKE UGREŠIĆ
Ivana Bošnjak
U ovome radu istražuje se položaj ženskoga subjekta u suvremenoj hrvatskoj prozi na primjeru triju romana Dubravke Ugrešić. Na primjeru romana Ministarstvo boli analiziraju se osnovna obilježja autoričina stila, a to su manirizam, žensko pismo i postkolonijalna obilježja. Raspravlja se o poetici manirizma i usustavljenim obilježjima ženskoga pisma pozivajući se na teoretičara Krešimira Nemeca. Interpretiraju se (post)feministički koncepti u romanu Baba Jaga je snijela jaje kao...
ŽIVOT ALOJZIJA STEPINCA
ŽIVOT ALOJZIJA STEPINCA
Magdalena Lejo
Svatko bi se teško snašao u vrtlogu Drugog svjetskog rata gdje su ljudi zapravo zaboravili na svoju ljudskost i dostojanstvo. Stepincu se najviše zamjera što je javno pozdravio osnivanje Nezavisne Države Hrvatske 1941 godine. Nitko ne može poreći da je Stepinac htio da hrvatski narod napokon stekne svoju državu, jer svaki narod ima to pravo. I sami Stepinac je mnogo puta rekao da je uvijek sanjao kada će doći dan da Hrvatska napokon ima svoju državu, a to nije porekao ni na...
ŽIVOT I DJELO MILANA ŠUFFLAYA
ŽIVOT I DJELO MILANA ŠUFFLAYA
Ivan Ševo
Milan Šufflay bio je hrvatski povjesničar i političar rođen 1879. u Lepoglavi. Osnivač je albanologije i pisac mnogih knjiga o albanskoj povijesti. Vjerojatno je najpoznatiji po svojim političkim uvjerenjima i pripadnosti Hrvatskoj stranci prava. On je također vrlo važna figura za hrvatsku srednjovjekovnu povijest, prepoznat kao jedan od vodećih stručnjaka u tom području u to vrijeme. Napisao je prvi znanstveno-fantastični roman u Hrvatskoj pod nazivom „On the Pacific 2255“....
ŽIVOT I TEOLOGIJA MARTINA LUTHERA
ŽIVOT I TEOLOGIJA MARTINA LUTHERA
Viktorija Trogrlić
Martin Luther je jedan od najutjecajnijih teologa uopće i čovjek za kojeg se smatra da je donio značajne promjene u Crkvi. Njegov život, djelo te teološka djelovanja i nauk, obilježeni su brojnim događajima. Smatra se da Lutherov teološki razvoj započinje 1513. godine kada je za njega oslobađajuća spoznaja postala otkriće o Pavlovoj poslanici Rimljanima. Lutherova teologija se temelji na proučavanju Svetog Pisma i Biblije te na nastojanju da se spozna milostivog Boga, da se...
ŽIVOT PODMOSEĆKOG STANOVNIŠTVA U OSVIT NOVOG DOBA NA PRIMJERU SELA RAMLJANE
ŽIVOT PODMOSEĆKOG STANOVNIŠTVA U OSVIT NOVOG DOBA NA PRIMJERU SELA RAMLJANE
Ines Rakela
Ovaj diplomski rad obrađuje povijest sela Ramljane u Općini Muć, Splitsko-dalmatinske županije, a okosnicu rada čine analiza austrijskog katastra, matičnih knjiga rođenih i umrlih te izdanja novina Pučki list iz 19. stoljeća. Donosi podatke o povijesti života sela i broja stanovnika i prije 19. stoljeća, o porijeklu imena te raznim vlastima koje su se smijenile na tom prostoru splitske Zagore. Obrađuje povijest svakodnevnice, gdje su najviše zastupljeni svadbeni i običaji...
Žanrovi predaja u romanu "Prosjaci i sinovi" Ivana Raosa
Žanrovi predaja u romanu "Prosjaci i sinovi" Ivana Raosa
Anđela Boljat
Ivan Raos (01.01.1921.-08.07.1987.) jedan od najplodnijih i najraznovrsnijih hrvatskih književnika desetljećima je bio marginaliziran i cenzuriran. Inspiriran isključivo rodnim zavičajem i vlastitim djetinjstvom, ispisao je na stotine stranica tzv. seoske tematike. Iako je dugo proveo na marginama, i objavljivao djela u vlastitoj nakladi, kritika je prepoznala njegovu zanatsku vještinu koju mu nije mogla osporiti neuklapanjem u određene pomodne stilske šablone. Ono što je kritika...
Ženska strana modernizma dizajnerice školskog centra za dekorativnu umjetnost i industrijsko obrazovanje u Splitu
Ženska strana modernizma dizajnerice školskog centra za dekorativnu umjetnost i industrijsko obrazovanje u Splitu
Anita Dinielli
S obzirom da kroz razdoblje sedamdesetih godina prošlog stoljeća dolazi do prevazilaženja postojeće tradicionalne podjele na muška i ženska zanimanja te uključivanja žena u sve oblasti društvene proizvodnje to razdoblje jugoslavenske povijesti posebno je zanimljivo u svrhu proučavanja položaja žena unutar našeg društva. To je i vrijeme povećanog ulaska žena u obrazovni sustav, posebice u umjetničke i dizajnerske struke odnosno industrijsku proizvodnju te njihove povećane...
Život djeteta u proširenoj obitelji - uloga bake i djeda u odgoju
Život djeteta u proširenoj obitelji - uloga bake i djeda u odgoju
Ena Amižić
Roditeljstvo je važna i zahtjevna životna uloga koja predstavlja veliki izazov. Zbog životnog tempa i brojnih obveza koje život postavlja, roditelji se često okreću svojim roditeljima kako bi im pružili pomoć pri odgoju njihove djece. Bake i djedovi u odgoju unučadi predstavljaju najprirodniju zamjenu za roditelje, a zbog životnog iskustva mogu biti izvor znanja, talenata i vještina. Njihova prisutnost i pomoć može olakšati djetetu da se razvije u potpunu osobu, pa samim time...
Život nakon zatvora
Život nakon zatvora
Marija Perić
Svrha zatvora jest rehabilitacija počinitelja kaznenih djela s ciljem promjene ponašanja i stavova, kako bi po izlasku na slobodu živjeli u skladu sa zakonima i društvenim normama. Izlazak na slobodu nakon izdržane kazne zatvora predstavlja šok za pojedinca, osobito ako je riječ o duljoj kazni zatvora. Povratak u zajednicu i prilagođavanje nije lak zadatak. Stoga važnu ulogu u pripremi zatvorenika za izlazak na slobodu ima ustanova u kojoj zatvorenik izdržava kaznu zatvora u...
Život u Splitu - ekološki, stambeni i kulturni aspekti
Život u Splitu - ekološki, stambeni i kulturni aspekti
Antonia Ninčević
Što se tiče semantičkog značenja, riječ “kvaliteta” nas potiče da razmišljamo o pozitivnim vrijednostima kao što su sreća, uspjeh, bogatstvo, zdravlje i zadovoljstvo. Riječ “življenje” pokazuje da se koncept odnosi na središnje aspekte ljudskog postojanja (Lindstrom, 1992). Polazeći od općeg definiranja pojma i čimbenika kvalitete življenja, u radu je dat pregled suvremenih spoznaja o čimbenicima i indikatorima procjene kvalitete življenja. Provedeno je sociološko...

Pages