Pages

ARISTOTEL: O DUŠI
ARISTOTEL: O DUŠI
Tajla Maree Bakota
Cilj ovog rada je prikazati Aristotelovo razumijevanje pojma duše. Aristotel razmatranje o duši započinje s kritičkim pregledom razmišljanja svojih prethodnika o duši, odnosno o starogrčkom pojmu psykhḗ koji se različito razumijevao kroz povijest. U svom djelu Aristotel se referira na Homera, Anaksimena, Demokrita, Empedokla i druge. Aristotel razumijeva živa bića kao složene supstancije unutar pojmovnog okvira hilomorfizma. Hilomorfizam označava odnos tijela i duše, a tijelo...
ART RADIONICA LAZARETI (ARL): INOVATIVNE PRAKSE UMJETNIČKOG DJELOVANJA
ART RADIONICA LAZARETI (ARL): INOVATIVNE PRAKSE UMJETNIČKOG DJELOVANJA
Marina Asturić
Predratno ozračje u Hrvatskoj iznjedrilo je mnoge oblike borbe u javnim i kulturnim sferama života koja nije zaobišla ni krajnji jug Hrvatske, poznat po njegovanju povijesnih i tradicionalnih vrijednosti. Raskid s konvencionalnim prikazom stvarnosti početak je novog doba razvitka dubrovačke suvremene scene, utjelovljene u djelu inicijative Art radionice Lazareti. Ovaj rad prikazuje kronološku dinamiku radionice kroz godine, od samog osnivanja i elaboriranja njene suvremene funkcije,...
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE ACQUISITION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE ACQUISITION
Mirko Ćalušić
This paper discusses artificial intelligence within the context of language acquisition. There are two relevant aspects to this topic. Firstly, there is the matter of the theoretical and practical applications of artificial intelligence in building and empirically verifying linguistic theories. The second aspect relates to the use of artificial intelligence in the language classroom. This paper presents an overview of some current and experimental applications of AI to assist learners and...
ASIMILACIJE U GOVORU HRVATSKIH PARLAMENTARACA
ASIMILACIJE U GOVORU HRVATSKIH PARLAMENTARACA
Nela Bjedov
Rad istražuje u kolikoj se mjeri provode asimilacijski procesi unutar govornih riječi kod hrvatskih parlamanetaraca u njihovu spontanom govoru i čitanju. Analizirani korpus odabran je nasumično te su analizirane 176 situacije moguće provedbe asimilacije (88 za spontani govor i 88 za čitanje). Preslušavanjem službenih snimki odabrane saborske sjednice te pregledavanjem službenih fonograma zabilježeno je u kojem se broju provode asimilacije te je uspoređeno provode li se...
ASINDETSKE STRUKTURE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
ASINDETSKE STRUKTURE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
Ana Marija Poljak
U ovome radu analizirana su dva glavna tipa bezvezničkih struktura s obzirom na odnose među njima, a tu se misli na implicitnu koordinaciju (nezavisni odnos) i implicitnu subordinaciju (zavisni odnos). Također, svaki od tih tipova odnosa ima svoje vrste struktura koje su za njega karakteristične, a njih smo u ovome radu i analizirali uz njihove pripadajuće primjere. Središnja tema su strukture bez veznika u odnosu na vezničke te ponovno odnos prema dihotomiji koordinacija i...
ASPERGEROV SINDROM-KARAKTERISTIKE I CJELOŽIVOTNA PERSPEKTIVA
ASPERGEROV SINDROM-KARAKTERISTIKE I CJELOŽIVOTNA PERSPEKTIVA
Ivana Bilić
Tema ovog rada je Aspergerov poremećaj. Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio opisuje opće informacije o sindromu, definicije, dijagnozu i povijeni pregled. Zatim se opisuju karakteristike poremećaja u vidu: društvenog ponašanja, jezika i govora, osjetljivosti, posebnih interesa, psihomotorike, kognitivnih mogućnosti i emocija. Opis ovih karakteristika pomaže boljem razumijevanju sindroma. Drugi dio rada bavi se opisom poremećaja kroz životne faze. Naglašava se kako se dijagnoza...
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
Victoria Vestić
This thesis explores the fractal structure of the popular video game Assassin’s Creed (2008). It theorizes a model of fractal analysis which seems to overlap with a vision of a stratified underworld. It explores the existence of a political dimension to fractal aesthetics, which it claims is alert to important biopolitical insights concerning the situation of contemporary digital power. Drawing from Timothy Morton’s analysis of hyperobjects, it argues that fractals pertain to vital...
ATENSKA PENTEKONTAETIJA
ATENSKA PENTEKONTAETIJA
Lera Vuković
Zlatno doba Atene ili pentekontaetija označava pedeset godina atenske povijesti između bitke kod Salamine 480.g. pr. Kr. i početka Peloponeskog rata 430.g. pr. Kr. Iako mnogi povjesničari ne mogu sa sigurnošću reći da je pentekontaetija točno kronološki definirana, sigurni smo u činjenicu da je za to vrijeme Atena bila na svom vrhuncu. Najviše podataka saznajemo od Tukidida, koji je za razliku od svojih predaka, pouzdan starogrčki povjesničar. Ono što je najviše...
ATRIBUCIJE USPJEHA I NEUSPJEHA UČENIKA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
ATRIBUCIJE USPJEHA I NEUSPJEHA UČENIKA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
Karmen Tošić
Afektivni čimbenici koji utječu na učenje Hrvatskog jezika svakako su atribucije, odnosno načini tumačenja vlastitog uspjeha ili neuspjeha. Teorija atribucije uključuje 3 dimenzije koje se odnose na izvor (unutarnja i vanjska), stabilnost (stabilna i nestabilna) i kontrolabilnost (kontrolabilna i nekontrolabilna). Najčešće istraživane atribucije su: sposobnost, trud, lakoća zadatka i sreća. Istraživanje je provedeno s učenicima petih i sedmih razreda osnovne škole s ciljem...
AUTOBIOGRAFSKI DISKURS U ROMANU JA SAM MALALA MALALE YOUSAFZAI
AUTOBIOGRAFSKI DISKURS U ROMANU JA SAM MALALA MALALE YOUSAFZAI
Ariana Penić
Ovaj rad proučava autobiografski diskurs, feminizam i odnos feminizma i islama. Posebno je istaknuta analiza autobiografije Ja sam Malala te feminističkih elemenata koji se javljaju u njoj. Prikazan je odnos feminizma i književnosti, točnije feminističkih valova, značaj koji imaju i književna djela koja su nastala u tim periodima. Uz prikaz feminizma i islama, pojašnjena je i tema emancipacije te položaj i prava koje imaju žene u islamu. Najvažniji je dio o autobiografskom romanu...
AUTONOMIJA KNEŽEVINE (OPĆINE) POLJICA OD OSNUTKA I REDAKCIJA POLJIČKOG STATUTA DO KRAJA DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE
AUTONOMIJA KNEŽEVINE (OPĆINE) POLJICA OD OSNUTKA I REDAKCIJA POLJIČKOG STATUTA DO KRAJA DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE
Luka Goreta
Ovaj rad predstavlja povijesnu kneževinu (općinu) Poljica od njezina mogućeg osnutka u srednjem vijeku i dokinuća poĉetkom XIX. st. u vrijeme francuske uprave u Dalmaciji nakon ĉega se ova mala autonomna „seljaĉka zajednica“, unatoĉ teškom porazu, trudila ponovno uspostaviti svoju stoljećima ĉuvanu samoupravu temeljenu na vlastitim pisanim zakonima, Poljiĉkom statutu. U kontekstu poljiĉkog nastojanja oĉuvanja autonomije kao glavne teme i problema kojim je prožet, ovaj rad...

Pages