Pages

Aprecijacija u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Aprecijacija u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Josipa Šakić
Nastava likovne kulture omogućava psihomotrički i intelektualni razvoj učenika. Vrlo bitan segment nastave likovne kulture je poticanje učenika na komunikaciju s likovnim djelima. Metode likovne kulture pomažu učenicima da dođu do krajnjih ciljeva likovne kulture, odnosno da shvate estetske poruke koje djelo pruža. Aprecijacija ili metoda estetskog transfera naglašava estetsko iskustvo učenika. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko su učitelji razredne nastave upoznati...
Arhitektura i urbanizam grada Korčule u XV. i XVI. stoljeću
Arhitektura i urbanizam grada Korčule u XV. i XVI. stoljeću
Rita Matulović
U središnjem dijelu Jadrana, u grupi srednje dalmatinskih otoka, pruža se od istoka prema zapadu oko 40 km dugi pošumljeni otok Korčula. Grad Korčula na otoku Korčuli predstavlja u mnogo čemu jedinstvenu racionalnu urbanističku regulaciju i jedan je od najbolje sačuvanih primjera srednjovjekovnog grada uopće. Prema dosadašnjim istraživanjima grad je nastao sredinom XIII. stoljeća, kao izuzetno važna postaja na jadranskoj transverzali koja je povezivala Veneciju s njenim...
Aristotelovo određenje filozofije i podjela znanosti
Aristotelovo određenje filozofije i podjela znanosti
Danica Radoš
Kada govorimo o Antičkoj filozofiji, jedno od nezaobilaznih imena s kojima se susrećemo je Aristotel i njegov filozofski rad. Cilj ovoga rada je predstaviti Aristotelovo viđenje filozofije, kao i njegovu podjelu znanosti. Glavno djelo iz kojega možemo iščitati određenje filozofije predstavlja njegova Metafizika. Naime, postoji više karakteristika kojima Aristotel objašnjava filozofiju, a neke od njih su: znanost o uzrocima, znanost o istini ili o biću kao biću. Premda ovdje vidimo...
Artikulacija apstraktne umjetnosti 1950.-ih godina u Hrvatskoj
Artikulacija apstraktne umjetnosti 1950.-ih godina u Hrvatskoj
Ana Stanić
Pedesete godine prošlog stoljeća u hrvatskoj umjetnosti obilježene su nizom novih likovnih pojava, novih početaka i raznih previranja. Kroz cijelo desetljeće pratimo razvoj apstraktne umjetnosti u Hrvatskoj te borbu za slobodu likovnog stvaralaštva unutar političkih prilika u kojima je ona nastajala. Prijelomni trenutak za hrvatsku apstraktnu umjetnost predstavlja pojava grupe EXAT-51 čija je težnja sinteza likovnih umjetnosti u sklopu moderne arhitekture i zalaganja za...
Aspekti tijela i tjelesnosti u djelima Slavenke Drakulić
Aspekti tijela i tjelesnosti u djelima Slavenke Drakulić
Ivana Poljičanin
Rad pokušava pokazati različite aspekte tijela i tjelesnosti u romanima Slavenke Drakulić. Na početku se govori o poimanju tjelesnosti kroz povijesne epohe te važnosti koju predstavljaju koža i dodir, s biološkog i filozofskog gledišta. Feminističkom teorijom o tijelu kao prostoru upisivanja ideologije patrijarhata započinjemo dio koji objašnjava kako je tijelo kulturalna konstrukcija. Sociokulturne, povijesne i političke prilike prema tome utječu na doživljaj tijela....
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Antea Mrčela
Tema ovog rada odnosi se na problem obrazovnih postignuća i aspiracija za daljnjim školovanjem kod mladih, odnosno srednjoškolaca. U središnjem interesu su srednjoškolci Sinjske gimnazije i Kninske strukovne srednje škole, odnosno njihove aspiracije vezane za nastavak obrazovanja te jesu li uopće u mogućnosti nastaviti sa školovanjem nakon srednje škole. Opći je cilj istraživanja ispitati povezanost želja i mogućnosti srednjoškolaca za nastavak obrazovanja. Rad se fokusira na...
Atentat na Stjepana Radića i njegove posljedice
Atentat na Stjepana Radića i njegove posljedice
Marija Parać
Rad ne sadrži sažetak.
Atentat na kralja Aleksandra I.Karađorđevića
Atentat na kralja Aleksandra I.Karađorđevića
Josip Čeprnić
Dolazak Hitlera na vlast u Njemačkoj 1933. godine, te približavanje Jugoslavije Njemačkoj uznemirilo je Francusku. To je bio i jedan od razloga dolaska novoizabranog ministra vanjskih poslova, Louisa Barthoua u Beograd u lipnju 1934. godine. Tu je i dogovoren posjet kralja Aleksandra Parizu za listopad iste godine. Međutim, kako se već od lipnja znalo za namjeravani put u Francusku, to je dalo dovoljno vremena da se spremi atentat na kralja Aleksandra. Atentat u narodnoj...
Augusteum Aenonae
Augusteum Aenonae
Bernard Dukić
Štovanje rimskih careva i njihovih obitelji vuče svoje podrijetlo iz dvije tradicije koje su se međusobno isprepletale. Prva je ona starija, orijentalna, koja seže do pojma vladara- boga u civilizacijama Egipta i Mezopotamije. Taj koncept teokracije se prebacuje na perzijsku državu a preko djelovanja Aleksandra Velikog ulazi u grčki svijet i na taj način stvara helenističku civilizaciju. Kako se rimska država sve više širi na Istok, njeni vojskovođe dolaze u doticaj s tim idejama...
Autonomija odgojitelja i razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
Autonomija odgojitelja i razvoj partnerskih odnosa s roditeljima
Josipa Periš
Na profesionalni identitet odgojitelja utječe cjelokupni sustav i zajednica, ali i samo viđenje odgojitelja o sebi i svojoj profesiji. Dio profesionalnih kompetencija odgojitelja je njegova autonomija. Ona je utemeljena na znanju i razvija se preuzimanjem inicijative i zauzimanjem uloge istraživača u odgojno-obrazovnoj praksi. Autonoman odgojitelj je odgovaran za mijenjanje odgojno-obrazovne prakse zajedno sa sustručnjacima, roditeljima i lokalnom zajednicom. Dobrobiti od...
BANALNOST ZLA KOD HANNAH ARENDT
BANALNOST ZLA KOD HANNAH ARENDT
Neda Vuković
U ovom radu izlaže se filozofija Hannah Arendt s naglaskom na pojam politike, rata te na filozofske interpretacije imperijalizma i antisemitizma. Sve te teme uvod su za raspravu o Eichmannu u Jeruzalemu u kojoj autorica na zanimljiv način propituje granice osobne odgovornosti u političkom sistemu koji diktira svoja pravila. Zaključuje kako ljudi koji su činili zločine nisu to činili zbog nedostatka savjesti nego zbog zatomljene sposobnosti mišljenja i stvaranja vlastitog moralnog...
BAROK U SINJU
BAROK U SINJU
Karmen Budimir
U ovom radu obrađena je opsežna tema baroka u Sinju: oslobađanje od osmanlijske vlasti, njeno naseljavanje, stvaranje upravnog i vojnog uređenja do urbanizacije, postanak varoša i stvaranje marijanskog svetišta i kulta Čudotvorne Gospe Sinjske oko kojeg je bio organiziran svjetovni i profani život. Barok u Sinju ostvaren je u fortifikacijskoj arhitekturi bastionskog oblika (Sinjska Tvrđava, utvrda Kamičak, konjanička vojarna Kvartiri) te u sakralnoj arhitekturi Crkve Gospe Sinjske...

Pages