Pages

ARHEOLOŠKI OSTACI IZ RANOKRŠĆANSKOG DOBA NA DRNIŠKOM PODRUČJU
ARHEOLOŠKI OSTACI IZ RANOKRŠĆANSKOG DOBA NA DRNIŠKOM PODRUČJU
Ivana Alduk
Cilj ovog diplomskog rada analiza je arheoloških ostataka iz ranokršćanskog doba na drniškom području i prikaz povijesnog kontinuiteta na odabranim primjerima. Autorica u uvodnim riječima rada raspravlja o pojavi ranog kršćanstva na istočnojadranskoj obali, postanku prvih lokaliteta i širenju utjecaja kršćanstva. Nadalje, opisuje prilike na drniškom području u predantičko i antičko doba te analizira kontinuitet lokaliteta sakralnog karaktera uz pojedinačne pronalaske. U...
ARHITEKT FRIEDRICH SCHMIDT I KATEDRALA U ĐAKOVU
ARHITEKT FRIEDRICH SCHMIDT I KATEDRALA U ĐAKOVU
Monika Gusić
Završni rad bavi se intervencijama arhitekta historicizma Friedricha Schmidta na neoromaničkoj katedralnoj crkvi u Đakovu, čija gradnja je započela 1866. na inicijativu biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Romanika, iako prevladavajući, nije jedini zastupljeni umjetnički stil izgradnje, jer katedrala sjedinjuje i neogotičke i neobizantske elemente. Nakon smrti Karla Rӧsnera, 1870. Schmidt je preuzeo ulogu glavnog arhitekta te na istoj ostao do 1882. kada je katedrala posvećena. U tom...
ARHITEKTURA DUBROVAČKE KATEDRALE
ARHITEKTURA DUBROVAČKE KATEDRALE
Vana Jurković
Katedrala u Dubrovniku arhitektonski je zanimljiva građevina zbog različitih povijesnih slojeva izgradnje. Svoje početke izgradnje vuče još iz bizantskog doba kada je to bila mala trobrodna bazilika. Ostatci građevine nisu u potpunosti sačuvani te se i dalje vrše istraživanja na bazilici. Romanička katedrala gradi se na temeljima bizantske bazilike. Međutim, romanička katedrala nije izdržala potres iz 1667. godine kada je u potpunosti razrušena. Na njenom mjestu gradi se nova...
ARHITEKTURA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD XV. DO XVIII. STOLJEĆA
ARHITEKTURA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD XV. DO XVIII. STOLJEĆA
Josipa Anić-Matić
Tema je ovoga rada „Arhitektura grada Hvara u razdoblju od XV. do XVII. stoljeća“. U radu se uzima u obzir širi povijesni i umjetnički kontekst grada Hvara. Isti započinje analizom javnih zgrada i objekata značajnih za gradsku arhitekturu i urbanizam (Tvrđava Fortica − Kaštel Fortica, Arsenal i Fontik, Mandrać, Gradska lođa sa satom, Pjaca i zdenci) koje slijede građevine važne za sakralnu arhitekturu (Katedrala, Sv. Stjepan na Marinkovcu, Dominikanska crkva i samostan sv....
ARHITEKTURA SAKRALNIH GRAĐEVINA SPLITA IZGRAĐENIH OD 1990. GODINE DO DANAS
ARHITEKTURA SAKRALNIH GRAĐEVINA SPLITA IZGRAĐENIH OD 1990. GODINE DO DANAS
Gabrijela Matić
Diplomski rad donosi kronološki popisane sakralne objekte izgrađene na području Splita od 1990. godine do danas. Svakoj crkvi pridružen je tlocrt i slika pročelja. Proučavajući dvanaest projekata novih crkava iznose se imena arhitekata pojedinih crkava i uvjeti i vrste natječaja koji su za iste provedeni. Obrađuje povijesne okolnosti njihovog nastanka, faze izgradnje i specifičnost prostora u kojem se nalaze. Donosi podatke ne samo o crkvi, nego i o kompletnom pastoralnom centru...
ARISTOTEL: O DUŠI
ARISTOTEL: O DUŠI
Tajla Maree Bakota
Cilj ovog rada je prikazati Aristotelovo razumijevanje pojma duše. Aristotel razmatranje o duši započinje s kritičkim pregledom razmišljanja svojih prethodnika o duši, odnosno o starogrčkom pojmu psykhḗ koji se različito razumijevao kroz povijest. U svom djelu Aristotel se referira na Homera, Anaksimena, Demokrita, Empedokla i druge. Aristotel razumijeva živa bića kao složene supstancije unutar pojmovnog okvira hilomorfizma. Hilomorfizam označava odnos tijela i duše, a tijelo...
ART RADIONICA LAZARETI (ARL): INOVATIVNE PRAKSE UMJETNIČKOG DJELOVANJA
ART RADIONICA LAZARETI (ARL): INOVATIVNE PRAKSE UMJETNIČKOG DJELOVANJA
Marina Asturić
Predratno ozračje u Hrvatskoj iznjedrilo je mnoge oblike borbe u javnim i kulturnim sferama života koja nije zaobišla ni krajnji jug Hrvatske, poznat po njegovanju povijesnih i tradicionalnih vrijednosti. Raskid s konvencionalnim prikazom stvarnosti početak je novog doba razvitka dubrovačke suvremene scene, utjelovljene u djelu inicijative Art radionice Lazareti. Ovaj rad prikazuje kronološku dinamiku radionice kroz godine, od samog osnivanja i elaboriranja njene suvremene funkcije,...
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE ACQUISITION
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE ACQUISITION
Mirko Ćalušić
This paper discusses artificial intelligence within the context of language acquisition. There are two relevant aspects to this topic. Firstly, there is the matter of the theoretical and practical applications of artificial intelligence in building and empirically verifying linguistic theories. The second aspect relates to the use of artificial intelligence in the language classroom. This paper presents an overview of some current and experimental applications of AI to assist learners and...
ASIMILACIJE U GOVORU HRVATSKIH PARLAMENTARACA
ASIMILACIJE U GOVORU HRVATSKIH PARLAMENTARACA
Nela Bjedov
Rad istražuje u kolikoj se mjeri provode asimilacijski procesi unutar govornih riječi kod hrvatskih parlamanetaraca u njihovu spontanom govoru i čitanju. Analizirani korpus odabran je nasumično te su analizirane 176 situacije moguće provedbe asimilacije (88 za spontani govor i 88 za čitanje). Preslušavanjem službenih snimki odabrane saborske sjednice te pregledavanjem službenih fonograma zabilježeno je u kojem se broju provode asimilacije te je uspoređeno provode li se...
ASINDETSKE STRUKTURE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
ASINDETSKE STRUKTURE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
Ana Marija Poljak
U ovome radu analizirana su dva glavna tipa bezvezničkih struktura s obzirom na odnose među njima, a tu se misli na implicitnu koordinaciju (nezavisni odnos) i implicitnu subordinaciju (zavisni odnos). Također, svaki od tih tipova odnosa ima svoje vrste struktura koje su za njega karakteristične, a njih smo u ovome radu i analizirali uz njihove pripadajuće primjere. Središnja tema su strukture bez veznika u odnosu na vezničke te ponovno odnos prema dihotomiji koordinacija i...
ASPERGEROV SINDROM-KARAKTERISTIKE I CJELOŽIVOTNA PERSPEKTIVA
ASPERGEROV SINDROM-KARAKTERISTIKE I CJELOŽIVOTNA PERSPEKTIVA
Ivana Bilić
Tema ovog rada je Aspergerov poremećaj. Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio opisuje opće informacije o sindromu, definicije, dijagnozu i povijeni pregled. Zatim se opisuju karakteristike poremećaja u vidu: društvenog ponašanja, jezika i govora, osjetljivosti, posebnih interesa, psihomotorike, kognitivnih mogućnosti i emocija. Opis ovih karakteristika pomaže boljem razumijevanju sindroma. Drugi dio rada bavi se opisom poremećaja kroz životne faze. Naglašava se kako se dijagnoza...
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
Victoria Vestić
This thesis explores the fractal structure of the popular video game Assassin’s Creed (2008). It theorizes a model of fractal analysis which seems to overlap with a vision of a stratified underworld. It explores the existence of a political dimension to fractal aesthetics, which it claims is alert to important biopolitical insights concerning the situation of contemporary digital power. Drawing from Timothy Morton’s analysis of hyperobjects, it argues that fractals pertain to vital...

Pages